Se filmen og lær deg det mest grunnleggende om utvikling og seksualitet. Etterpå kan du lese mer om emnet i alle artiklene som ligger under "Sex" her på ung.no.

 

Du kan også lære mye om seksualitet på Sex for deg.

Seksualitetsundervisning på skolen

Skolen din skal ha en plan om når dere skal ha seksualundervisning. Hvis du lurer på når det skal skje eller ønsker at det må skje snart, så spør når det kommer. Du har faktisk rett til å få seksualitetsundervisning på skolen.

Skoler kan velge ulike opplegg for seksualitetsundervisning, men alle skal tilby elevene slik undervisning. Det står i Læreplanverkets generelle del og det vises til kompetansemål i ulike fag. Det betyr at skolen skal komme inn på tema som har med seksualitet å gjøre i flere fag, som norsk, naturfag, samfunnsfag, KRLE og kroppsøving. Det er lagd et eget ressurshefte til lærere om dette.

Noen steder inviteres MSO (Medisinernes Seksualopplysning) for å bistå i undervisningen, noen steder bidrar helsesykepleier, Helsestasjon for ungdom eller andre inn i undervisningen, noen steder har Sex og Samfunn undervisningen og noen steder er det kun lærer som underviser om temaet.

Alle skoler har også muligheten til å benytte undervisningsopplegget fra Uke 6. . Kanskje du kan spørre på din skole om dere kan melde dere på og bruke det?