Penisen ble stiv på sekunder, men nå blir den bare sånn halvveis. Skjeden var våt, varm og myk, nå er den knusktørr som en ørken. Ulike problemer dukker opp. Kanskje har ikke du eller din kjære like mye lyst på sex lenger? Det kan være mange årsaker til dette.

Når forelskelsen glir over

Det er ikke uvanlig at par etter en viss tid synes de har et problem fordi de i starten av forholdet hadde mye mer sexlyst og hyppigere samleier, mens det etter en stund er mye mindre lyst og sjeldnere samleier. Dette er faktisk en helt naturlig utvikling i et forhold, og årsaken er at en stund etter man ble forelsket, senkes nivået av "forelskelseshormonet" i blodet. Dette hormonet har vært med på å gi deg et høyere lystnivå enn du kanskje vanligvis har. Utfordringen blir å finne måten å bli seksuelt opphisset på uten den gode hjelpen forelskelseshormonene ga i starten.

Oppturer og nedturer

Det er helt vanlig med oppturer og nedturer i et parforhold, også på det seksuelle planet. Hos alle mennesker vil den seksuelle lysten variere i perioder og livsfaser. Det er også sjelden at begge i et parforhold klarer å følge hverandres behov og lyst til en hver tid.

Hva er årsaken til problemet?

For å finne ut hva som tar livet av sexlivet ditt, er det først og fremst viktig å være helt ærlig med deg selv.

Det er mange ting som spiller inn på din seksualitet, og sexen dere som par har sammen. Dårlig selvbilde, stress, psykiske plager som depresjon, for lite tid sammen, tidligere opplevelser, skam, fordommer, alkohol og medisiner er eksempler på faktorer som spiller direkte inn på sexlyst og –evne. Eller kanskje rett og slett dårlig søvn. Når et seksuelt relatert problem først har dukket opp, er det viktig at du setter av tid til å tenke gjennom hva grunnen kan være for deg.

Forventningspress

Noen ganger er det slik at et forventningspress om sex fra deg selv eller partner, får oss til å trekke oss vekk fra sex. Det kan bli til en ond sirkel som virker ødeleggende i parforholdet. Også det at du har sex utelukkende for partneren din sin skyld, er ikke bra med tanke på å ta vare på din egen seksualitet.

Når noe som var godt blir vanskelig

Opplevelser du har hatt tidligere, kan spille inn på hvordan du klarer å forvalte din egen seksualitet i dag. Det trenger ikke handle om at det har skjedd noe veldig alvorlig med deg, som overgrep og misbruk. Det kan handle om alle de små tingene som skjer underveis som for eksempel kan skape skam eller dårlige samvittighet. Det kan handle om ufine, uheldige kommentarer du har fått eller mobbing. Det kan også handle om manglende lov og frihet til å utvikle deg som et seksuelt menneske i det miljøet du vokste opp.

Kjenner du deg igjen i noe av dette, kan løsningen være å snakke med noen som kan hjelpe deg inn på et mer positivt spor.

Finnes det noen løsning?

Et godt råd som blir nevnt i de fleste sammenhenger, er å snakke sammen. Fortell din partner hvordan du har det, hva du tenker og hva som bekymrer deg. Ofte vil en åpen og ærlig samtale være løsningen på veldig mye bare ved at dere kan føle dere nærmere hverandre etter en slik samtale. Ikke minst om dere klarer å fokusere på ”den gode sexen”, og ikke bare snakke om sex som et problem. Det er viktig at en slik samtale ikke har som mål å fordele skyld for problemet dere sliter med, men å finne en løsning.

Men det er noen som føler at de prater og prater hele tiden og ingenting blir bedre. Og det er andre som ikke klarer å komme i gang med en slik samtale – det føles altfor vanskelig. Da kan rådet være å søke profesjonell hjelp. Helsesykepleier, lege eller en sexolog er fagpersoner som du kan kontakte.

Helsesykepleier

Hvis du tenker at problemet kommer av for eksempel for lite søvn, usunn livsstil, mobbing eller andre problemer du møter i hverdagen, er ofte helsesykepleier en god samtalepartner. Er du usikker på hvem du skal henvende deg til, kan helsesykepleier uansett være et sted å starte. Kan ikke helsesykepleier hjelpe deg, vil du uansett kunne få tips til hvor du kan henvende deg.

Lege

Dersom du for eksempel tror det er medisiner du må bruke som stjeler sexlysten din, eller om du har en sykdom eller annen fysisk årsak til problemet ditt, er det lurt at du henvender deg til legen din. Fastlegen din kan være beste sted å starte.

Sexolog

Kjenner du på at problemet ligger mer på at dere ikke klarer å prate sammen, at det er usikkert hva som er årsaken eller at problemet ligger på tenningsnivå – tiltrekning eller lignende, kan samtale hos en sexolog være en løsning.

Det er håp for alle

Uansett hva du og dere sliter med, og uansett hva som er årsaken, så er det håp om bedring. Det finnes mange tiltak som par kan gjøre for igjen å tenne gnisten seg imellom. Eller for å skape et nytt og godt tenningsmønster for deg eller dere begge.

Å sette av tid til hverandre samt å være løsningsorienterte er viktig, men ikke minst må dere ikke glemme å være kjærester. Flørt med hverandre, vær gode mot hverandre. Bevarer dere en intim nærhet dere i mellom, kan dere klare lange perioder uten sex eller med et problematisk sexliv, uten at forholdet ryker.