Hva innebærer ”one-night stand”?

Et norsk uttrykk for ”one-night stand”, er ”tilfeldig sex” eller ”en-natts forhold”.

Uttrykket innebærer at de som har sex sammen, ikke har planer om et varig/fast forhold, og at det ikke er (gjensidig) kjærlighet som er bakgrunnen for at de gjør dette. Ofte kan det dreie seg om helt ukjente partnere som ikke kjente hverandre på forhånd.

Bakgrunnen for at man har tilfeldig sex, kan være mange og sammensatte, for eksempel nytelse, spenning, avveksling, selvbekreftelse og/eller utelukkende tilfredsstillelse av seksuelle behov.

Hva bør jeg tenke på om jeg har hatt one-night stand?

Det du først og fremst bør tenke på, er muligheten for graviditet og/eller smitte av seksuelt overførbare infeksjoner (soi). Særlig om dette er en helt ukjent person som du ikke kjenner og vet historien til.

Siden sexen er tilfeldig, er det ikke alle som har sørget for beskyttelse på forhånd, men blir ”revet med” og tar en sjanse på at det går bra. Ofte gjør det jo det, men for å være helt sikker, er det lurt å vurdere å ta nødprevensjon (om det ikke er benyttet noen form for prevensjon), og teste seg for soi to uker etter sexen (om det ikke er benyttet kondom).

FAKTA

En studie viser at opptil 7 av 10 nordmenn har hatt minst en ”one-night stand”

Hva om jeg angrer?

Noen har tilfeldig sex uten at de angrer, mens andre angrer. Det kan være ulike grunner til at noen angrer på tilfeldig sex. Om du for eksempel i utgangspunktet hadde bestemt deg for at du ikke skulle være en person som har tilfeldig sex, kan skuffelsen over deg selv være årsaken til anger i ettertid.

Andre opplever at de legger mer i sexen enn det som kommer ut av det – de så kanskje for seg at ved å ha sex med den andre, så ville de bli kjærester. Og når det ikke skjer, kan angeren komme – eller kanskje mer skuffelse? Bekymring i ettertid for graviditet og/eller smitte, kan også gi en følelse av anger.

Situasjonen det skjedde i, kan også spille inn på følelsen av anger. Kanskje hadde du drukket, og vet at dette er noe du ikke ville gjort om du var edru? Kanskje er du også redd for hva andre vil tenke om deg? Men uansett hvorfor du eventuelt angrer – så er det kanskje en trøst å vite at du ikke er alene om det?

Kvinner angrer oftere enn menn

En studie viser at kvinner har en større tendens til å angre seg enn det menn har. Kvinner er også, i større grad enn menn, glade for at de sa nei sist de hadde sjansen til et ”one-night stand”.

Undersøkelsen viste at mens 35 prosent av kvinnene angret på sitt forrige ”one-night stand”, var det kun 20 prosent av mennene som gjorde det samme. 80 prosent av kvinnene var glade for å ha sagt nei forrige gang de hadde sjansen, mens dette kun gjaldt 43 prosent av mennene.

Hvorfor er det forskjell mellom kjønnene?

Forskerne bak studien undersøkte flere mulige teorier rundt hvorfor de fant at flere kvinner enn menn angret, men verken frykten for graviditet, sykdommer, seksuell tilfredsstillelse eller et dårlig rykte kunne forklare forskjellene de fant.

De mener at forklaringen heller er å finne i evolusjonen (utviklingen av mennesket gjennom tidene): For kvinner har det gjennom tidene vært viktig at partner kan ta vare på dem og et eventuelt barn, så de har måttet være mer kvalitetsbevisste på valg av sexpartner, og det har dermed vært mer risikabelt for kvinner å ha tilfeldig sex, i motsetning til menn.

Studien konkluderer med at det derfor er helt naturlig at kvinner angrer mer på tilfeldig sex med en mann (som ikke er en ideell partner), og at angeren kommer av en bevisst eller helt ubevisst tanke rundt dette.

Tillat deg å nyte!

I dagens samfunn kan vi nyte sex uten redsel for graviditet eller soi, - om vi ikke ønsker de bekymringene. Om du velger å ha tilfeldig sex, er det ditt valg. Du bestemmer hvilke valg du tar. Så lenge hensynet til det som føles riktig for deg og hensynet til at det er greit for den du har sex med, er tatt, er det det viktige.

Er du i et forhold med en annen, og velger å ha tilfeldig sex med andre, gjør det ting mer komplisert, men det er fremdeles ditt eget valg.

Om du har hatt tilfeldig sex, eller kjenner at du kunne tenkt deg sex om anledningen byr seg, så husk at det er lov å nyte. Og jenter har like stor rett til det, som gutter.

Valg av trygg prevensjon, gjør også nytelsen større og bekymringen i etterkant mindre.