En av 20

Om lag én av 20 seksuelt aktive unge har til enhver tid klamydia. Infeksjonen kan føre til redusert fruktbarhet hos kvinner. Oppsporing av smittebærere og antibiotikabehandling er viktig for å bekjempe klamydia. Bruk av kondom er viktig for å hindre spredning.

Følger ikke rådene

Mange følger ikke anbefalingen om å teste seg ved hvert partnerskifte, og det er med på å gjøre at antallet smittede holder seg høyt.

Dårlige vaner med ikke å bruke kondom ved sex med ny partner, er også en viktig årsak til fortsatt høy forekomst av klamydia.

Gutter dårligst på å teste seg

Det er flere jenter enn gutter som tester seg, og derfor er det også flere jenter som oppdager at de har klamydiasmitte. Gutter oppfordres til å teste seg oftere.

For å få ned antallet med klamydiasmitte, må flere teste seg og få behandling hvis de er smittet, og alle må gi beskjed til aktuelle partnere de kan ha smittet eller fått smitten av.

Kan gi alvorlige konsekvenser

De fleste får få eller ingen symptomer når de er smittet med klamydia, og det er nok en av grunnene til at folk ikke tenker på å teste seg.

Klamydia kan føre til en bekkeninfeksjon, som igjen kan føre til sterilitet hos jenter.

Ta godt vare på din seksuelle helse, beskytte deg med kondom og teste deg hvis du har hatt ubeskyttet samleie med ny partner.