Hiv og aids

Hiv er forkortelsen for humant immunsvikt virus, som er et virus som medfører svekkelse av immunforsvaret slik at kroppen er mer mottakelig for spesielle infeksjoner og sykdommer.

Aids er forkortelse for det vi på norsk kaller ervervet immunsvikt syndrom, og er diagnosen som brukes når hiv-smitten har ført til visse komplikasjoner og sykdommer.

Hvordan hiv smitter

Hiv finnes i kroppsvæsker hos den som er smittet. De kroppsvæsker som inneholder nok virus til å overføre smitte er: blod, sæd, skjedesekret og morsmelk. Andre kroppsvæsker (svette, tårer, spytt, urin) inneholder ubetydelig mengde virus og medfører i praksis ingen smitterisiko.

 • Seksuell kontakt er den vanligste smittemåten. Virus overføres ved at blod, sæd eller skjedesekret kommer i kontakt med slimhinner hos partner. Slimhinner finnes i skjeden, urinrøret, endetarmen, munnen og øynene. Smitte ved seksuell kontakt kan derfor skje ved ubeskyttet vaginalt - eller analt samleie, eller munnsex. Ubeskyttet analt samleie regnes som mest risikofylt.

 • Siden hiv finnes i blod, kan viruset overføres ved blodoverføring. Denne risikoen er nå praktisk talt borte i Norge på grunn av testing av blodgivere og varmebehandling av en rekke blodprodukter.

 • Hiv kan spres blant sprøytebrukere ved deling av sprøyter, spisser eller annet utstyr.

 • Det er risiko for overføring av smitte fra mor til barn ved svangerskap, fødsel og amming, men med medisinsk behandling av den gravide og barnet de første uker etter fødselen, samt at barnet ikke ammes, reduseres denne risikoen til under 1 %.

Hvordan hiv IKKE smitter

Du kan ikke bli smittet uten at hiv-viruset kommer inn i din blodbane. For at dette skal skje, må enten blod, sæd eller skjedesekret fra en hiv-positiv person komme inn i din kropp.

HIV SMITTER IKKE:

 • ved vanlig sosial omgang
 • ved vanlig kroppskontakt, en god klem eller et håndtrykk
 • ved kyssing
 • gjennom myggstikk
 • gjennom hel hud
 • gjennom luft og vann
 • gjennom mat og drikke eller via spisebestikk og servise, som for eksempel ved å drikke av samme kopp
 • via sengetøy, håndklær o.l.
 • via toalettseter og badebasseng
 • ved å gi blod

Hvordan unngå smitte?

Et enkelt og effektivt beskyttelsesmiddel mot seksuell smitte med hiv er kondom. Kondom beskytter også mot andre seksuelt overførbare infeksjoner som for eksempel klamydia og gonoré, og mot uønsket graviditet.

I tillegg finnes det en medisinsk forebyggende behandling som kalles PrEP, og som beskytter personer som lever i høyrisiko for å bli smittet med hiv. PrEP beskytter ikke mot andre seksuelt overførbare infeksjoner. Her kan du lese mer om PrEP og her.

Dersom du har vært i en situasjon med reell smitterisiko finnes det en behandling som kan tas for å stoppe smitten - kalt PEP. Det er viktig med rask oppstart av denne behandling etter risikosituasjonen. Du kan lese mer om PEP behandling her og her.

Dersom du benytter sprøyter, så husk at sprøyter og kanyler er engangs utstyr. Kun nye, sterile kanyler må brukes til injeksjoner for å unngå smittefare.

Bruk hansker og vask med klorin ved blodsøl.

De aller fleste som lever med hiv-smitte i Norge er på vellykket behandling, og de som er på vellykket behandling har så lave virustall at de i praksis ikke kan smitte andre.

Det kan fortsatt være straffbart å smitte andre med hiv, men straffeloven ble oppdatert i 2017 med flere fritak fra straff, blant annet om personen er på vellykket behandling, eller at det ble bruket kondom.

Hiv-test

Risikoen for å spre hiv-smitte henger tett sammen med det å komme raskt i behandling. Derfor er det viktig at du tester deg om du tenker at du kan være smittet. Dersom du har vært i en risikosituasjon, er hiv-testen gratis.

Her finner du en oversikt over steder der du kan teste deg for hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner.

Noen av disse stedene tilbyr hurtigtest der du får svar på om du er smittet i løpet av noen minutter. Alle stedene vil du kunne få tatt en blodprøve der du får svar på om du er hiv-smittet i løpet av noen dager.

I noen enkelte tilfeller har man opplevd at testene ikke gir utslag før en viss tid etter smitte. Derfor anbefales det at det tas en blodprøve også 3 måneder etter antatt smittetidspunkt for å utelukke smitte helt.

En hiv-test kan kun bli tatt dersom du er enig i det, jamfør regelen om informert samtykke. Ingen vil altså kunne teste deg for hiv dersom du ikke er informert om det.

Positiv hiv-test

En positiv hiv-test betyr at du er smittet og at du dermed kan smitte andre.

Det finnes ingen helbredende behandling for hiv-smitte, men med dagens behandling er utsiktene til å leve lenge, svært gode sammenlignet med tidligere. Med vellykket behandling, vil de fleste med hiv-smitte leve et langt liv med ingen eller svært redusert risiko for alvorlige komplikasjoner. Ubehandlet kan viruset føre til alvorlig sykdom og død.

Helse- og sosialarbeidere vil kunne hjelpe deg, støtte deg og gi deg råd.

Via interesseorganisasjoner og selvhjelpsgrupper kan hiv-positive få kontakt med andre i samme situasjon, noe som er til stor hjelp for mange. Den viktigste støtten er kanskje likevel den som familien og venner kan gi.

 

Nyttige adresser

hivnorge.no: Ved siden av å være en interesseorganisasjon, er hivnorge også en medlemsorganisasjon. Både organisasjoner og enkeltpersoner kan være medlem, uavhengig av hivstatus.

aksept.org: Aksept er et psykososialt støttesenter for alle som er berørt av hiv. Huset, som ligger i Oslo, har et miljøtilbud, en poliklinikk og et døgntilbud. Telefon 23121820

Helseutvalget for homofile: Helseutvalget arbeider helsefremmende og sykdomsforebyggende for lesbiske, homofile og bifile samt andre kvinner og menn som har sex med personer av samme kjønn. Har ulike tilbud til målgruppen som testing og samtaler.