Er det toll på gaver fra utlandet?

Får du tilsendt en gave fra en privatperson bosatt i utlandet, er den toll- og avgiftsfri hvis verdien på varen er 1 000 norske kroner eller mindre.

Pakke leveers ut fra posten (colourbpx.com)
GAVER: Du slipper å betale toll og merverdiavgift på gaver fra privatpersoner bosatt i utlandet - så lenge verdien på gaven er under 1000 kroner.

En gavesending er en vare som sendes uten noen form for vederlag/betaling fra privatpersoner bosatt i utlandet til privatpersoner i Norge. Det er gratis å motta gaver fra utlandet så lenge verdien på varen uten frakt er 1000 norske kroner eller mindre. Du kan motta gaver avgiftsfritt så lenge den skal brukes av deg eller din familie.

Les mer om tollfritak for gaver hos Tolldirektoratet.

Sendingens verdi

Det er verdien den enkelte forsendelse som er avgjørende for om du må betale toll og avgifter. Fritaket for avgiften gjelder ikke hvis en sending inneholder flere pakker til samme mottaker, selv om pakkene hver for seg har en verdi på 1 000 kroner eller mindre.

Hvis sendingen derimot inneholder flere atskilte pakker til flere forskjellige mottakere, kan de importeres avgiftsfritt hvis det den enkelte mottar er på 1000 kroner eller mindre.

Spesielle tillatelser

Noen varer kan du ikke sende til Norge uten å ha spesielle tillatelser. Eksempel på varer som ikke kan innføres som gaver er alkoholholdige drikkevarer og tobakkvarer.

Ikke send tobakk som gave

Det er strenge regler for import av tobakksvarer, herunder tobakkssurrogater, frukttobakk og andre nye former for tobakks- og nikotinholdige produkter, til privatpersoner. I praksis er det ikke mulig for privatpersoner å importere tobakksvarer, da det er strenge krav til merking.

Les mer om kravene til merking av tobakksvarer

Matvarer i gavesendinger

Det er strenge restriksjoner for å kunne motta matvarer i gave fra land utenfor EU.

Les om matvarer i postsendinger hos Mattilsynet.no

Gavesendinger du må betale for

Tollvesenet krever importavgifter for gaven hvis den:

  • Har en verdi over 1 000 kroner
  • Sendes fra en person bosatt i Norge, som oppholder seg midlertidig i utlandet
  • Er kjøpt av en privatperson i utlandet, men sendes fra for eksempel forretningen der varen er kjøpt
  • Er gitt til bruk i næringsvirksomhet, for eksempel for gratisutdeling til bedriftens kunder
  • Er betalt helt eller delvis. Eksempel på dette kan være vervepremier du mottar fra firma i utlandet.

Les hvordan du regner ut merverdiavgiften.

Kontakt Tollvesenets infosenter for mer informasjon om gaver, toll og merverdiavgift: 22 86 03 12.

Skrevet av Tolldirektoratet

Sist oppdatert: 04.09.2019

Kilder:
Offentlig og kvalitetssikret
Pakke leveers ut fra posten (colourbpx.com)
GAVER: Du slipper å betale toll og merverdiavgift på gaver fra privatpersoner bosatt i utlandet - så lenge verdien på gaven er under 1000 kroner.

Fakta

KONTAKT TOLLVESENETS INFOSENTER: 22 86 03 12

Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Toll og avgifter på varer bestilt fra utlandet

Når du bestiller varer fra en utenlandsk nettbutikk, må du i de fleste tilfeller betale merverdiavgift (moms). Handler du klær, må du i mange tilfeller også betale toll. Noen varer må du også betale særavgift for, f.eks. sukkeravgift.

Toll

Tollkvote for alkohol og tobakk når du reiser til Norge

Hvis du er gammel nok, kan du ta med deg en avgiftsfri alkohol- og tobakkskvote når du har vært i utlandet.

Vinflasker på rekke og rad i butikk (colourbox.com)
Aktuelt

10 tips for et godt forhold

Noe av det hyggeligste i verden er å ha kjæreste, men det er ikke alltid lett. Hvordan opprettholder du og pleier et godt forhold?

Kjærestepar sitter på kaia i Oslo (foto: Tine Poppe / bufdir.no)

Hva er BUP?

På BUP får du hjelp når du har det litt ekstra vanskelig. Du får selv være med å bestemme hvordan du får hjelp som passer deg.

Jente prater med en psykolog (colourbox.com)

HPV-virus og HPV-vaksine

HPV-virus er den desidert vanligste kjønnssykdommen i verden, antagelig fordi kondom ikke gir fullstendig beskyttelse. Det finnes en effektiv vaksine alle unge i dag får tilbud om. I denne artikkelen kan du finne svar på dine spørsmål om HPV.

Vaksine i armen (icolourbox.com)