Flesteparten av de som driver med idrett, er ungdom, mens de fleste som sitter i klubbstyrene, er voksne. Hva kan være grunnen til det? Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité har siden tidlig på 90-tallet jobbet for å øke ungdommens medbestemmelse i idretten. De vil at du skal være med å bestemme.

Du skal være med å bestemme

Du skal si hva og hvordan du vil trene. Hvis du vil drive med snowboard, aerobic, skate eller fri aktivitet i hallen, så skal du kunne det. Ungdom skal også ha sjansen til å velge antall treninger i løpet av uka.

Idrett skal være morsomt å drive med. Vi skal ha det gøy når vi trener. Hvis du engasjerer deg i din klubb, kan du være med å fortelle hva som er kult (og hva som ikke er det).

Positivt når du søker jobb

Dessuten kan du lære en masse av å være med å bestemme. Frivillig arbeid er læring. I idretten kan du se hvordan idéer gjennomføres, klubber drives og styres. Alt dette er nyttig å fortelle når du søker jobb. Dette er en type læring som du styrer selv.

Mer informasjon

Sjekk også Ungdomsløftet!