Før sykkelsesongen starter kan det være lurt å sjekke at kjedet ikke er rustet. I tillegg bør du pumpe ny luft i dekkene og skru til bremsene om nødvendig. Det finnes også en del utstyr som er påbudt på sykkel:

Påbudt på alle sykler:

  • Minst to separate bremser - en på forhjulet og en på bakhjulet.

  • Rød refleks bak på sykkelen.

  • Reflekser på pedalene.

  • Ringeklokke.

  • Dersom sykkelen skal brukes i mørket eller i dårlig sikt, må du ha lykt foran og rødt lys bak. Det er lov å ha blinkelys.

Trafikkregler for syklister

  • Det er ikke påbudt med hjelm på sykkel, men det anbefales på det sterkeste at du bruker det.

  • Når du sykler i veibanen, har du de samme rettighetene og pliktene som bilister. Det betyr at du har vikeplikt for trafikk fra høyre, og fotgjengere.

  • Det er lov å sykle på fortau, gangvei eller i gangfelt, så lenge det ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Dersom du skal sykle forbi en gående person på fortauet, er det derfor viktig at det er du som holder god avstand til den andre personen, og at du ikke sykler for fort.

  • Sykler du på fortauet og skal ut i veibanen eller krysse gata, er det alltid du som har vikeplikt.

  • Du kan ikke sykle på motorvei, innkjøringer til motorvei, samt i noen tunneler.

Les mer på sidene til Syklistenes landsforbund og loven om krav til sykkel (lovdata.no).

 

Kilde: Syklistenes landsforening og lovdata.no