Globalisering er en prosess som bringer verden tettere sammen. Denne prosessen påvirker alle deler av samfunnet og kan ha både positive og negative sider. Globalisering påvirker samfunnet rundt oss, det påvirker politikken, økonomien og kulturen. Internasjonalt samarbeid både politisk og økonomisk driver globaliseringen fremover.

 

Hva er globalisering?

Globalisering bringer mennesker fra aller verdens hjørner nærmere hverandre og gjør verden mindre. Dette skjer gjennom handel av varer og tjenester, informasjon, kunnskap og kultur. Globalisering kan være at du sitter på rommet ditt i Norge og kommuniserer med en venn i Brasil. Det kan være at du kjøper bananer fra Equador i Norge. Globalisering har også gjort det mulig å lære seg salsa, spise taco og kebab, og ikke minst å reise til omtrent alle tenkelige steder i verden. Globalisering har gjort at du kan finne McDonald's i nærmest alle deler av verden, og at vestilge aktører som for eksempel kaffekjeden Starbucks har sneket seg inn i Den Forbudte By i Beijing i Kina. Når du sender bilder fra ferieturen din til venner på messenger, Snap Chat, Instagram eller legger det ut på Facebook, er du en del av globaliseringen.

Selv om globalisering er en grunn, og en konsekvens av utvikling og framgang, er det også en rotete prosess som krever justeringer, og som skaper betydelige problemer og utfordringer.

 

FAKTA

Globalisering påvirker samfunn, politikk, kultur, og økonomi, og blir drevet av blant annet migrasjon og internasjonal handel.

Slik påvirker globaliseringen oss:

Globalisering påvirker samfunn, politikk, kultur, og økonomi, og blir drevet av blant annet migrasjon og internasjonal handel.

 • Migrasjon:
  Migrasjon betyr at mennesker forlater sitt hjemland og flytter til et annet. Tvungen migrasjon kan være på grunn av forfølgelse (politikk, rase, legning, osv.), krig eller naturkatastrofer. Mange flytter også over landegrenser for å bedre sin situasjon økonomisk, på grunn av familiesituasjonen eller utdanning.


 • Handel:
  Handel driver globalisering. Moderne transport og telekommunikasjon har gjort det lettere å importere (kjøpe) og eksportere (selge) varer til og fra andre land. Resultater av den globaliserte handelen kan du merke i din egen hverdag. Mobiltelefonen din og pc-en din består for eksempel av råmaterialer som kommer fra noen land, men som er bearbeidet og produsert i andre land, før delene kanskje er satt sammen til ferdige produkter i et siste land. Og til slutt sendes produktene til butikker verden over.

  Internasjonale priser og restriksjoner gjør det likevel vanskelig for fattige land å konkurrere på verdensmarkedet. Noen rike land innfører blant annet skatter på import, slik at varene fattige land kjøper inn koster mer, og det blir dermed vanskeligere for dem å konkurrere på markedet. Dumping, ved at produsenter tilbyr varer i et land til en lavere pris enn de selv klarer å produsere, gjør at lokale produsenter kommer i en vanskelig situasjon.


 • Jobb:
  Globalisering har hjulpet millioner av mennesker å få jobb, og økt levestandarden i mindre utviklede land. Likevel har det også ført til økt press til å jobbe raskere, lenger og for mindre penger.


 • Helse:
  Globalisering har også hatt en enorm innvirkning på helse. Medisiner mot sykdommer som HIV/AIDS og tuberkulose har blitt mer tilgjengelige, og priser har falt takket være internasjonale avtaler. Fenomenet har også ført til at sykdommer har lettere for å spre seg over landegrenser. Fugleinfluensa, ebola, AIDS og SARS er eksempler på dette.


 • Klimaendringer:

  Klimaendringer er tilknyttet globalisering, og er noe som påvirker alle i hele verden. Det er i alle lands interesse å kjempe mot trusselen det medbringer.


 • Kultur:
  Takket være globalisering vet vi også mye mer om kultur i dag. Vi får et mer åpent syn på andre kulturer og tradisjoner, og vi har fått mange spennende innslag i vår egen kultur, blant annet nye matretter, dansestiler, musikk og språk. Noen vil mene at globalisering er det samme som vesternisering, at alle blir lik oss i Vesten. Noen er redde for å miste sine verdier og språk på grunn av innflytelse fra andre kulturer.

 

Internasjonale samarbeid

Vi har flere ulike internasjonale samarbeid i verden. Blant annet har vi WTO (World Trade Organisation), som sørger for internasjonale samarbeid innen økonomi og handel. FN (Forente nasjoner) er et politisk samarbeid som arbeider for fred, samarbeid og utvikling i verden. EU (European Union) er både et økonomisk og politisk samarbeid. NATO (North Atlantic Treaty Organisation) er eksempel på et militært samarbeid. Vi har også veldedige samarbeid som ICRC (International Committee of Red Cross) og Leger Uten Grenser.

 

Er globalisering bra eller dårlig?

Globalisering har både skeptikere og støttespillere. Skeptikerne mener globalisering ikke har vært positivt for de mindre utviklede landene, og at gapet mellom rike og fattige land bare blir større og større.

Globalisering skaper ofte både vinnere og tapere. Uten en stødig plass på verdensmarkedet, og uten mulighet til å være konkurransedyktig i den internasjonale handelen, blir fattige land ofte økonomiske og teknologiske tapere. De mest utviklede landene i verden får etterhvert problemer med å skaffe arbeidskraft ettersom aldersgjennomsnittet i befolkningen blir høyere. De mindre utviklede landene mangler teknologi og kapital, men kan tilby arbeidskraft. Dersom man klarer å få til et bytte, vil globalisering kunne bli en "vinn-vinn"-situasjon.

 

Land som har tjent på globalisering

I Kina førte reformer til den største fattigdomsreduksjonen i historien. Antall fattige på landsbyga i Kina falt fra 250 millioner i 1978 til 34 millioner i 1999. Et annet eksempel er India, som har halvert tallet på fattige de to siste tiårene. På den andre siden har du en rekke land i Afrika, som ikke har fått noen del i fordelene av globalisering.

 

Les mer om de positive følgene av globalisering hos NDLA.

Les mer om de negative følgene av globalisering hos NDLA.

Les mer om internasjonale forhold hos NDLA.