Hopp til hovedinnholdet

Lover: Slik blir de til, og slik blir de endret

Illustrasjon av Norges lover (Foto: Inga H. Sætre/Stortinget)
NYE LOVER: Veien fra idé til ferdig lov kan ta lang tid og være vanskelig (Foto: Inga H. Sætre/Stortinget)

Stortinget er den lovgivende forsamling. Men hvordan blir lovene vedtatt i praksis, og hvordan endres de?

Offentlig og kvalitetssikret
Illustrasjon av Norges lover (Foto: Inga H. Sætre/Stortinget)
NYE LOVER: Veien fra idé til ferdig lov kan ta lang tid og være vanskelig (Foto: Inga H. Sætre/Stortinget)

Norge har mange lover. Sammen med statsbudsjettet er lovverket med på å avgjøre hvordan samfunnet blir. Veien fra idé til ferdig lov kan ta lang tid og være vanskelig, eller den kan være kort og ukomplisert. Leddene loven må gjennom, er imidlertid de samme uansett.

 

Forarbeid

Forberedelsene til de fleste lover og lovendringer skjer i departementene. Det er det departementet som loven vil «tilhøre», som har ansvar for å utrede saken. Deretter skal lovforslaget ut på høring, der blant annet organisasjoner og andre som kan tenkes å ha et syn på loven, blir invitert til å si sin mening. I store, omfattende saker blir det også satt ned et utvalg som kommer med sine anbefalinger. Slike anbefalinger kalles NOU-er (Norsk offentlig utredning).

Lovforslag og komitébehandling

Lovforslagene Regjeringen kommer med til Stortinget, kalles proposisjoner. I tillegg kan alle stortingsrepresentanter fremme forslag. Slike forslag kalles representantforslag eller dokument 8-forslag. Etter at forslaget er lagt fram for Stortinget, blir det sendt til en av komiteene. Komiteene skal diskutere forslaget og avgi sin innstilling til Stortinget. Også komiteene kan invitere til høringer.

 

Stortingsbehandling i to omganger – og godkjenning

Etter at komiteen har kommet med sin innstilling, skal Stortinget ta stilling til forslaget og gå til avstemning. Dersom forslaget får flertall, går saken videre til ny behandling i Stortinget etter minimum tre dager. Dersom dette forslaget også får flertall, skal loven godkjennes av Kongen i statsråd. Der skriver både kongen og statsministeren under på loven. Deretter sendes loven til departementet som har ansvaret for at den trer i kraft.

 

Grunnlovsendringer

Grunnlovsendringer er litt mer omstendelige. Her trenger et forslag minst 2/3 flertall to ganger, andre gang etter at det har vært et stortingsvalg. Grunnlovsforslag behandles av hele Stortinget samlet.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
03.06.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan Statistisk sentalbyrå gi meg bot hvis jeg ikke vil delta i en undersøkelse? 
Hei Det stemmer at Statistisk sentralbyrå kan pålegge enkelpersoner og virksomheter å delta i spørreundersøkelser og liknende. Dette følger av ...
Aldersgrenser sex og alkohol
Hei Så bra at du tenker selv og stiller spørsmål med ulike valg ungdom kan ta. Lover kan alltid tolkes og har noen ganger unntak. Det er lurt å s...
Hvordan blir lover til, og hvordan endres de?
Hei! I artikkelen under kan du lese litt om hvordan lover blir til og hvordan de endres. Du får også en lenke til Stortingets sider, der du kan les...
Norge og EU
Hei Takk for spørsmålet ditt, men denne loven kan jeg dessverre ikke nok om til å kunne svare deg sikkert. På regjeringen.no kan du lese mer om ...
Hvorfor er det 18 års aldergrense på snus? Hva er farlig med snus?
Hei Aldersgrensen på røyk og snus er satt til 18 år fordi man da er myndig og i stand til å vurdere risiko og ta ansvar for konsekvensene av egne...
Gjelder regler EU har vedtatt i Norge?
Hei Takk for spørsmålet ditt. Jeg regner med at du mener artikkel 13 i direktivet om opphavsrett. Det nye direktivet skal etter planen også gjeld...
Hva er konsekvensen av at politiet lyver i retten?
Hei Alle som vitner i retten har plikt til å snakke sant. Grunnen til dette er at retten treffer sin avgjørelse på bakgrunn av det som kommer frem...
Er pinnsvin lovlig? kan det bli det?
Hei Slik jeg forstår det er det er ikke lov å holde piggsvin som kjæledyr i Norge. Hvis du vil undersøke dette nærmere, for å være helt sikker...
Makshøyde på gjerder.
Hei Du har spørsmål angående gjerder og lovlig høyde på gjerder.  Det finnes en lov som omhandler gjerder, "grannegjerdeloven". I denne loven ...
Hva er straffen for pirattaxi?
Hei Den som driver persontransport mot vederlag uten løyve (pirattaxi) kan straffes etter yrkestransportloven § 41. Dere kan få opp til 10 000 kr ...
Kommer aldersgrensen på vape til å bli 16 år?
Hei! Nei, vape/e-sigaretter kommer ikke til å få lavere aldersgrense enn 18 år. Dette er det ingen politikere, helsefaglige miljøer eller inter...
Hvordan kan man endre en lov?
Hei I Norge er det ikke mulig å endre en lov kun ved underskriftskampanjer. Men dersom noen setter i gang en underskriftskampanje om et viktig tema,...
Jeg hadde på meg caps inne i kirka.
Hei Ifølge vanlig gammel folkeskikk, skal man ta av seg lua/hatten/capsen inne. Det gjelder uansett om det er i kirka, på skolen, hjemme hos noen,...
Hvorfor trenger vi aldersgrenser på spill og filmer?
Hei gutt 13 år Alle land har lover og regler for å ha mer oversikt og felles retningslinjer for alle som lever der. Uten lover og regler ville vi k...
Venninnen min stjeler..
Hei, Det kan være vanskelig å vite hva man skal gjøre i en slik situasjon. Jeg anbefaler deg å snakke med foreldrene dine og fortelle hva som skj...
Jeg synes e-sigaretter burde hatt 16 års aldersgrense
Hei!Såvidt jeg vet, er det ingen politikere eller interesseorganisasjoner som ønsker å forandre på aldersgrensen for e-sigaretter. Reglene for e-s...
Hva vil det si å sikte??
Hei Jeg forstår spørsmålet ditt slik at du lurer på hva det betyr at det blir tatt ut siktelse mot noen i strafferettslig forstand.En person som ...
Er det lov å gå med finlandshette på konserter hvis du er presse?
Hei Ifølge politiloven § 11 femte ledd er det forbudt å opptre maskert på arrangement på offentlig sted, unntatt for deltakere i skuespill, mask...
Er det lovlig å eie et våpen fra 2.verdenskrig?
Hei Takk for at du skriver til oss.  For å eie våpen, selv om man bare vil samle på dem, så må man ha våpentillatelse fra politiet. Det er st...
Se alle