Hopp til hovedinnholdet

Politisk engasjert? Bli med i et ungdomsparti

Sandra Borch (Sp) på talerstolen i Stortingssalen (Foto: Stortinget)
POLITISK KARRIERE: Mange av dagens Stortingspolitikere startet karrieren sin i ungdomspartier. Sandra Borch var leder i Senterungdommen fra 2011 til 2013, i dag er hun representant for Sp på Stortinget (Foto: Stortinget).

Ungdomspartiene er en viktig arena for deg som vil engasjere deg i politikk. Her møter du jevnaldrende som deler ditt politiske syn, og du kan være med å påvirke hva ditt parti skal jobbe for i de sakene du brenner for.

Offentlig og kvalitetssikret
Sandra Borch (Sp) på talerstolen i Stortingssalen (Foto: Stortinget)
POLITISK KARRIERE: Mange av dagens Stortingspolitikere startet karrieren sin i ungdomspartier. Sandra Borch var leder i Senterungdommen fra 2011 til 2013, i dag er hun representant for Sp på Stortinget (Foto: Stortinget).

Å engasjere seg i en organisasjon gir mange fordeler. Du møter jevnaldrende med samme interesser som deg, og sammen kan dere kjempe for saker du brenner for. Du vil lære mye om organisasjonsarbeid, men også om hvordan samfunnet fungerer, om demokrati og hvordan beslutninger tas. Dessuten er det sosialt, og du kan få venner for livet.

Når du er 15 år velger du selv om du vil melde deg inn og ut av foreninger og organisasjoner, inkludert politiske partier.

 

«Moderparti» og ungdomsparti

Det er mer enn 20 registrerte politiske partier i Norge. Mange av disse har også en politisk ungdomsorganisasjon. De norske ungdomspartiene er egne organisasjoner, og er et diskusjonsforum for ungdom som deler moderpartiets ideologiske retning.

De fleste unge som har lyst til å engasjere seg i partipolitikk melder seg inn i et ungdomsparti. Ungdomspartiene samarbeider tett med moderpartiet, og kan få betydelig gjennomslag for sine synspunkter.

Selv om ungdomspartiene deler ideologisk ståsted med, og støtter opp om mye av politikken til moderpartiet, er det også viktig at ungdomspartiene utfordrer den vedtatte politikken. Det er flere eksempler på at ungdomspartier vedtar politikk som skiller seg fra moderpartiet. Medlemskap i et ungdomsparti kan derfor være med å sende et budskap til de voksne om hva ungdom mener er viktig.

Hvorfor bli medlem?

  • Et politisk parti er et bra sted å lære om demokrati på.
  • Dersom du ikke er fornøyd med politikerne og hva de mener, gir medlemskap i et ungdomsparti muligheten til å påvirke dette.
  • Hvis du vil forandre noe som et politisk parti mener, er det lettere når du er medlem.
  • Det er sosialt og du møter andre som er engasjert i det samme som deg.
  • Hvis du ønsker å jobbe med politikk senere, kan du delta på mange kurs og lære om debatt, organisering og politikk gjennom medlemskap i et ungdomsparti.

 

Trenger ingen erfaring

Mange lurer på hva som kreves for å melde seg inn i et politisk ungdomsparti. De fleste kommer langt med nysgjerrighet og engasjement. Ungdomspartiene ses på som en viktig arena for læring og rekruttering til moderpartiene. Det vil si at det legges opp til kurs og muligheter for å lære mye underveis.

Det er ingen krav om erfaring eller kjennskap til politikken før du melder deg inn. Men det kan være en fordel å lese litt om partiene før du melder deg inn for å finne ut hva som passer deg best. Det varier også hva som kreves av deg når du melder deg inn. De fleste ungdomspartiene har egne lokallag, og hvis du er nysgjerrig kan du ta direkte kontakt med disse.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
29.04.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvordan lage mitt eget politisk parti? Hvordan få folk til å bli med?
Hei Så flott at du ønsker å engasjere deg med et eget parti. Det er ofte slik at man sliter med å finne ett parti som passer seg selv hundre pros...
Hva er "deliberativt demokrati"?
Hei Det er nok en veldig forenkling dersom du tolker det slik, og det blir ikke en helt riktig formulering. Deliberativt demokrati handler mer om den...
Hvilken politisk side er jeg på?
Hei Takk for at du tar kontakt med ung.no. Det kan være ganske komplisert å finne ut hvilket politisk parti man har mest til felles med. Å velge p...