Hopp til hovedinnholdet

Fyller du 18 år i valgåret? Da har du stemmerett

Jente i hettegenser (colourbox.,com)
STEMMERETT: Alle statsborgere over 18 år kan stemme ved både Stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

Vet du hvilke krav som stilles for å ha stemmerett ved valg i Norge? Her finner du en oversikt over de ulike valgene.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente i hettegenser (colourbox.,com)
STEMMERETT: Alle statsborgere over 18 år kan stemme ved både Stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

Felles regel for alle valgene er at du må fylle 18 år i valgåret, eller være eldre, for å kunne stemme. Utover dette er det noen ulike regler for stortingsvalget, sametingsvalget og lokalvalget.

Stortingsvalg - Hvem kan stemme?

Norske statsborgere som

 • fyller 18 år innen utgangen av valgåret
 • som er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge
 • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.

For å kunne stemme ved stortingsvalget, må du stå innført i manntallet i en kommune.

 

Sametingsvalget

For å kunne stemme ved årets sametingsvalg må du registrere deg i Sametingets valgmanntall innen 30. juni i valgåret. Valg til Sametinget avholdes på samme tid som Stortingsvalget. Neste valg er i 2021.

Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

 • har samisk som hjemmespråk, eller
 • har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller
 • er barn av person som står eller har stått i manntallet kan kreve seg innført i valgmanntallet.

Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.

Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget

Norske statsborgere som

 • fyller 18 år innen utgangen av valgåret
 • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge
 • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Ikke-norske statsborgere oppfyller de øvrige kravene, dersom de

 • har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
 • er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

Utenlandske statsborgere som melder flytting ut av Norge før valgdagen, mister stemmeretten.

 

Er du innført i manntallet?

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune. Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Har du flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Ikke bodd i Norge de siste 10 årene?

Om du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.

Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema (i pdf-format eller word-format). Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden må kommme fram til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen dagen etter valgdagen kl. 17.00»

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
29.04.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan jeg stemme som 16-åring ved valget om kommunesammenslåing?
Hei så fint at du viser interesse for å ville stemme ved kommunesammenslåing. I et demokrati er det viktig at flest mulig stemmer ved valg for at ...
Hva er offenltlige etater og politiske organe
Hei Dettte høres ut som en skoleoppgave? En mulig definisjon på POLITISK ORGAN: Politisk organ I utgangspunktet det samme som et folkevalgt organ...
Det kom opp pop-up-annonser for sexsider når jeg trykket på et bilde
Hei Dette forekommer hele tiden på nettet og er ingenting å være redd for. Dersom du det er noe konkret ved dette som gjør deg redd, som du ikke ...
Stemme ved valg selv om jeg bli 18 seinere på året
Hei Dersom du fyller 18 år innen utgangen av valgåret, har du rett til å stemme. Dersom du fyller 18 år i september 2013, kan du med andre ord st...
Hvem kan stemme og hvordan stemmer man?
Hei Dette finner du svar på under emnet "Valg 2011" her på ung.no og i artiklene jeg lenker til under.   Godt valg! Hilsen redaksjonen, ung.n...
Stemmerett ved valgene
Hei På www.valg.no finner du informasjon om hvem som har stemmerett. Disse har stemmerett: Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgang...
Kven har røysterett ord valg i Noreg?
Hei Norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av valgåret, som er eller har vært folkeregisterført som bosatt i Norge og som ikke har m...
Kan jeg stemme i storstingsvalget når jeg fyller 18 i løpet av valgåret?
Hei Ja, det kan du. Norske statsborgere som fyller 18 innen utgangen av valgåret kan stemme. Du kan lese mer om dette i artikkelen som ligger vedlag...
Vil noen partier fjerne skatten på naturalytelser?
Hei Vi i ung.no kan dessverre ikke svare på detaljer rundt partienes ståsted i enkeltsaker. Dersom du er nysgjerrig på partienes politikk anbefale...