Hopp til hovedinnholdet

Har du stemmerett ved valg i Norge?

Jente i hettegenser (colourbox.,com)
STEMMERETT: Alle norske statsborgere over 18 år kan stemme ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

Vet du hvilke krav som stilles for å stemme ved de ulike valgene i Norge? I denne artikkelen får du oversikten.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente i hettegenser (colourbox.,com)
STEMMERETT: Alle norske statsborgere over 18 år kan stemme ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

Det er flere ulike valg i Norge. Et felles krav for alle valgene er at du må være 18 år eller eldre for å kunne stemme. Du har stemmerett fra det året du fyller 18. Det vil si at du har stemmerett hvis du er 17, men blir 18 år i valgåret.

Stortingsvalg

Du kan stemme ved stortingsvalg hvis du er norsk statsborger og

 • er 18 år eller eldre
 • er folkeregistrert som bosatt i Norge
 • ikke har mistet stemmeretten din

 

De som jobber som diplomater, og familiene deres, har stemmerett selv om de ikke er registrert som bosatt i Norge. For å kunne stemme ved stortingsvalget, må du være innført i manntallet i en kommune.

 

Sametingsvalg

Sametingsvalget holdes samtidig som stortingsvalget. For å kunne stemme ved sametingsvalget må du registrere deg i sametingets valgmanntall innen 30. juni i valgåret.

 

For å registrere deg i sametingets valgmanntall må du være 18 år eller eldre, og

 • ha samisk som hjemmespråk
 • ha eller har hatt foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre med samisk som hjemmespråk
 • eller være barn av en som står eller har stått i det samiske valgmanntallet

 

Samer som er statsborgere i andre nordiske land, kan registrere seg i valgmanntallet hvis de 30. juni i valgåret er folkeregistrert som bosatt i Norge. Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet hvis de har vært folkeregistrert som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Du kan stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg hvis du er norsk statsborger og

 • er 18 år eller eldre
 • er folkeregistrert som bosatt i Norge
 • ikke har mistet stemmeretten din

 

De som jobber som diplomater, og familiene deres, har stemmerett selv om de ikke er registrert som bosatt i Norge.

 

Ikke-norske statsborgere som oppfyller kriteriene over, kan også stemme ved kommunestyre- og folketingsvalg hvis de

 

 • har vært folkeregistrert som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen
 • er statsborger i et annet nordisk land og har blitt folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret

 

Utenlandske statsborgere som melder flytting ut av Norge før valgdagen, mister stemmeretten.

 

Hva vil det si å være innført i manntallet?

For å kunne stemme må du være innført i manntallet i en kommune. Alle som har stemmerett, blir automatisk innført i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt 30. juni i valgåret. Har du flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Hvis du bor i utlandet, men har vært folkeregistrert som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Har du ikke bodd i Norge de siste 10 årene?

Hvis du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Du søker om dette ved å skrive under på konvolutten som brukes når du stemmer fra utlandet.

Hvis du forhåndsstemmer i Norge eller ikke bruker denne konvolutten, må du sende en søknad i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema (i pdf-format eller word-format).

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
28.08.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan jeg stemme som 16-åring ved valget om kommunesammenslåing?
Hei så fint at du viser interesse for å ville stemme ved kommunesammenslåing. I et demokrati er det viktig at flest mulig stemmer ved valg for at ...
Hva er offenltlige etater og politiske organe
Hei Dettte høres ut som en skoleoppgave? En mulig definisjon på POLITISK ORGAN: Politisk organ I utgangspunktet det samme som et folkevalgt organ...
Stemme ved valg selv om jeg bli 18 seinere på året
Hei Dersom du fyller 18 år innen utgangen av valgåret, har du rett til å stemme. Dersom du fyller 18 år i september 2013, kan du med andre ord st...
Hvem kan stemme og hvordan stemmer man?
Hei Dette finner du svar på under emnet "Valg 2011" her på ung.no og i artiklene jeg lenker til under.   Godt valg! Hilsen redaksjonen, ung.n...
Det kom opp pop-up-annonser for sexsider når jeg trykket på et bilde
Hei Dette forekommer hele tiden på nettet og er ingenting å være redd for. Dersom du det er noe konkret ved dette som gjør deg redd, som du ikke ...
Stemmerett ved valgene
Hei På www.valg.no finner du informasjon om hvem som har stemmerett. Disse har stemmerett: Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgang...
Kven har røysterett ord valg i Noreg?
Hei Norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av valgåret, som er eller har vært folkeregisterført som bosatt i Norge og som ikke har m...
Kan jeg stemme i storstingsvalget når jeg fyller 18 i løpet av valgåret?
Hei Ja, det kan du. Norske statsborgere som fyller 18 innen utgangen av valgåret kan stemme. Du kan lese mer om dette i artikkelen som ligger vedlag...
Vil noen partier fjerne skatten på naturalytelser?
Hei Vi i ung.no kan dessverre ikke svare på detaljer rundt partienes ståsted i enkeltsaker. Dersom du er nysgjerrig på partienes politikk anbefale...