Hopp til hovedinnholdet

Fyller du 18 år i valgåret? Da har du stemmerett

Jente i hettegenser (colourbox.,com)
STEMMERETT: Alle statsborgere over 18 år kan stemme ved både Stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

Vet du hvilke krav som stilles for å ha stemmerett ved valg i Norge? Her finner du en oversikt over de ulike valgene.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente i hettegenser (colourbox.,com)
STEMMERETT: Alle statsborgere over 18 år kan stemme ved både Stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

Stortingsvalg - Hvem kan stemme?

Norske statsborgere som

 • fyller 18 år innen utgangen av valgåret
 • som er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge
 • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.

For å kunne stemme ved stortingsvalget, må du stå innført i manntallet i en kommune.

Sametingsvalget

For å kunne stemme ved årets sametingsvalg må du registrere deg i Sametingets valgmanntall innen 30. juni i valgåret. Valg til Sametinget avholdes på samme tid som Stortingsvalget. Neste valg er i 2021.

Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

 • har samisk som hjemmespråk, eller
 • har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller
 • er barn av person som står eller har stått i manntallet kan kreve seg innført i valgmanntallet.

Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.

Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget

Norske statsborgere som

 • fyller 18 år innen utgangen av valgåret
 • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge
 • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Ikke-norske statsborgere oppfyller de øvrige kravene, dersom de

 • har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
 • er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

Utenlandske statsborgere som melder flytting ut av Norge før valgdagen, mister stemmeretten.

Er du innført i manntallet?

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune. Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Har du flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Ikke bodd i Norge de siste 10 årene?

Om du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.

Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema (i pdf-format eller word-format). Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden må kommme fram til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen dagen etter valgdagen kl. 17.00»

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
11.12.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Lalla
0
12.09.2015 12:59:17
Betaler eiendomskatt i en kommune og bor i en annen kommune og kan bare stemme i en kommune . Dette synes urimelig ,mens gjestearbeideren har lov til å stemme ved kommunevalg. Å la 16 åringer få stemmerett er altfor ungt ..
CRV
4
08.09.2008 14:12:17
gidd ikke å læs te hær, stekk å spælla blokkokopter. :)
skuffet
2
08.09.2007 23:58:07
Har fulgt valgkampen og bestemt meg for hva jeg vil stemme på. Dessverre viser det seg at jeg ikke får stemme i den kommunen jeg bor i, ettersom jeg flyttet hit 1.august. Jeg har flyttet på permanent basis og vil da følgelig gi min stemme til et parti i min nye kommune. Men nå viser det seg at jeg ikke kan det. Dette er et svik. Jeg føler det som om jeg har mistet stemmeretten. Hvorfor skal jeg stemme i en kommune jeg har flytte fra og ikke noensinne vil returnere til? Nei - disse regelene må endres. Hilsen SVÆRT SKUFFET!!
Farsan
2
03.09.2007 13:38:41
Viktig, riktig alt sammen, sitter på skoloenb å chiller i samfen;D Dette som står her er riktig, jeg lover deg. Du er kul, jeg er søt;D
Darssan K
0
20.08.2007 15:58:59
Les dette! Les Dette! Vær så snill, GJØR DET! Du vil lære mye. Yoho!!!

Spørsmål og svar

Stemmerett ved valgene
Hei På www.valg.no finner du informasjon om hvem som har stemmerett. Disse har stemmerett: Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgang...
Hva er offenltlige etater og politiske organe
Hei Dettte høres ut som en skoleoppgave? En mulig definisjon på POLITISK ORGAN: Politisk organ I utgangspunktet det samme som et folkevalgt organ...
Kven har røysterett ord valg i Noreg?
Hei Norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av valgåret, som er eller har vært folkeregisterført som bosatt i Norge og som ikke har m...
Hvem kan stemme og hvordan stemmer man?
Hei Dette finner du svar på under emnet "Valg 2011" her på ung.no og i artiklene jeg lenker til under.   Godt valg! Hilsen redaksjonen, ung.n...
Kan jeg stemme som 16-åring ved valget om kommunesammenslåing?
Hei så fint at du viser interesse for å ville stemme ved kommunesammenslåing. I et demokrati er det viktig at flest mulig stemmer ved valg for at ...
Det kom opp pop-up-annonser for sexsider når jeg trykket på et bilde
Hei Dette forekommer hele tiden på nettet og er ingenting å være redd for. Dersom du det er noe konkret ved dette som gjør deg redd, som du ikke ...
Stemme ved valg selv om jeg bli 18 seinere på året
Hei Dersom du fyller 18 år innen utgangen av valgåret, har du rett til å stemme. Dersom du fyller 18 år i september 2013, kan du med andre ord st...
Kan jeg stemme i storstingsvalget når jeg fyller 18 i løpet av valgåret?
Hei Ja, det kan du. Norske statsborgere som fyller 18 innen utgangen av valgåret kan stemme. Du kan lese mer om dette i artikkelen som ligger vedlag...