Hopp til hovedinnholdet
Ung.no hjelper deg med å finne rett prevensjon.
Ung.no på Snapchat
Ung.no på Snapchat

A-Å

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015

Sist endret 02.08.2017
Kommune- og fylkestingvalg (Gjøvik)
VALG: Hvert 4.år er det kommunestyre- og fylkestingvalg i Norge.

I Norge arrangeres lokalvalg hvert 4. år. Her velges ikke stortingsrepresentanter, og det utnevnes heller ikke regjering. Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er mandag 14. september 2015. Enkelte kommuner har også valgdag søndag 13. september.

Sjekk om du bor i en kommune med prøvevalg for 16-åringer.

Offentlig og kvalitetssikret
Kommune- og fylkestingvalg (Gjøvik)
VALG: Hvert 4.år er det kommunestyre- og fylkestingvalg i Norge.

Du må stemme i egen kommune på valgdagen(e). Ellers kan du forhåndsstemme fra 1. juli til og med 11. september.

 

Forsøk med stemmerett for 16-åringer

For å få et bredere erfaringsgrunnlag, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemt å gjøre et nytt forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget 2015.

20 kommuner får delta i forsøket i 2015. Dette er:

Austevoll, Eid, Gausdal, Hamar, Horten, Hå, Klæbu, Kautokeino, Kristiansund, Lillesand, Luster, Mandal, Marker, Målselv, Namdalseid, Oppegård, Porsgrunn, Stavanger, Tysfjord og Vadsø.

 

Demokrati

I Norge har vi demokrati, og en viktig del av demokratiet er å gjennomføre åpne valg med jevne mellomrom. På den måten sikres det at de som styrer landet er riktige representanter for hva folket mener. Annethvert år gjennomføres derfor valg. Stortingsvalg avholdes neste gang i 2017, og kommunestyre- og fylkestingsvalg avholdes i 2015. Valgperioden for hvert valg er altså 4 år.

Ved stortingsvalget stemmer man inn representanter til Stortinget, og det utnevnes en regjering.

I lokalvalget velger man derimot representanter til både kommunestyret og til fylkestinget. Lokalvalget består altså av to valg som gjennomføres samtidig. Derfor kalles dette valget kommune- og fylkestingsvalg.

 

Du kan påvirke nærmiljøet ditt ved å stemme!

Kommunens ansvar:

 • grunnskole
 • barnehage
 • sosialhjelp
 • barnevern
 • legehjelp
 • sykehjem
 • renovasjon
 • vann og avløp
 • Fylkeskommunens ansvar:

 • Regional utvikling
 • Tannhelse
 • Videregående opplæring
 • Kultur (eksempelvis ansvar for Rikskonsertene og fordeling av tippemidler)
 • Næringsutvikling
 • Samferdsel (eksempelvis koordinere kollektivtransport på tvers av kommunegrenser, skoleskyss, transportordningen for funksjonshemmede etc.)
 • Hvem kan du stemme på?

  Alle norske politiske partier kan stille valgliste i kommuner og fylkeskommuner. Partiene må imidlertid overholde noen frister for innlevering av lister, og det stilles krav om antall navn på listen. Det går også an å stille en liste til valg uavhengig av de politiske partiene. Dette krever imidlertid et visst antall underskrifter. Slike lister er ganske vanlig ved lokalvalg. Listene består gjerne av mennesker som kjemper for en bestemt sak i lokalmiljøet eller for saker som gjelder i akkurat den kommunen som listen opprettes i. Ta kontakt med kommunen du bor i for informasjon om partier og lister der du bor.

  Les mer om partiene.

   

  Hvem kan stemme?

  Stemmerettsalderen i Norge er 18 år. Det betyr at alle norske statsborgere som fyller minimum 18 år det året det er valg, kan stemme.

  De som er statsborger i et annet nordisk land, har stemmerett hvis de er folkeregistrert i Norge senest 30. juni i valgåret. Andre ikke-norske statsborgere kan stemme hvis de har vært bosatt i Norge de siste 3 årene før valgdagen.

   

  - Jeg er bortreist på valgdagen, hva gjør jeg?

  Hvis du ikke er hjemme på valgdagen, eller det er en annen grunn til at du vil stemme på et annet tidspunkt, så kan du forhåndsstemme. Skal du forhåndsstemme, kan du gjøre det i hvilken som helst kommune i landet. Husk å ta med legitimasjon!

  Les mer om det å forhåndsstemme.

   

  På valgdagen - hvordan stemme?

  Alle som har stemmerett får tilsendt et valgkort fra sin kommune. På valgkortet finner du informasjon om åpningstider og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det går raskere for deg å stemme dersom du har det med. Ta kontakt med kommunen din dersom du har spørsmål om valgkortet. På valgdagen kan du kun stemme i den kommunen der du er manntallsført. Dette vil si at du må stemme i den kommunen du er folkeregisteret. Husk legitimasjon!

  Les mer om hvordan du stemmer.

   

  Hva skjer i valglokalet?

  På forhånd: På valgkortet står det hvilket valglokale du tilhører og hvilke åpningstider som gjelder. Hvis du ikke vil stemme ved "ditt" valglokale, kan du stemme ved et av de andre valglokalene i kommunen din. Kommunen offentliggjør i god tid hvor valglokalene skal være. Du får også informasjon i posten om hvordan valget foregår.

  Når du kommer til valglokalet: Du må fremvise legitimasjon når du møter opp. Ha gjerne også med deg valgkortet. Det finnes flere funksjonærer som kan hjelpe deg og som svarer på spørsmål dersom du lurer på noe underveis. Valgfunksjonærene viser deg også til båsen der du skal stemme. I båsen ligger stemmesedlene til de partiene/listene du kan stemme på i din kommune.

  Når du skal stemme:

  1. Finn stemmesedlene du vil bruke. Kommunestyrevalget har hvit stemmeseddel. Fylkestingsvalget har blå stemmeseddel. Du kan avgi én stemme for hvert av valgene, eller kun delta i ett av dem. Dette er opp til deg.
  2. Gjør eventuelle endringer på stemmesedlene (les om hvordan dette gjøres på valg.no).
  3. Brett sammen stemmesedlene med partinavnet inn og feltet for stempling ut! Da kan ingen se hva du stemmer. Du skal ikke bruke konvolutt eller annet omslag, fordi stemmesedlene skal stemples.
  4. Gå til en valgfunksjonær og få et stempel på utsiden av stemmesedlene. Begge stemmesedlene må ha stempel for å bli godkjent.
  5. Deretter legger du de stemplede stemmesedlene i urnen

  Valgresultatet

  I lokalvalget velges representanter til kommunestyret (bystyret) og fylkestinget. I Norge praktiseres det som heter forholdstallsvalg. Det vil si at de forskjellige partiene/listene får valgt inn antall representanter ut i fra hvor mange som har stemt på partiet. "St. Lagües modifiserte metode" er formelen som brukes til å beregne hvor mange representanter partiet får valgt inn ut i fra hvor stor andel av stemmene de har fått. Hvor mange representanter kommunestyret består av totalt, bestemmes av hver enkelt kommune.

   

  Viktige årstall

  • I 1837 vedtok Stortinget formannskapslovene.
  • I 1910 ble det innført alminnelig kommunal stemmerett for kvinner.
  • I 1921 ble det vedtatt nye kommunestyrelover for by- og landkommunene. De avløste formannskapslovene av 1837. Valgreglene ble tatt inn i de nye lovene.
  • I 1925 ble det så vedtatt en lov om kommunestyrevalg. Med en del enddringer gjaldt denne loven fram til 1985.
  • I 1932 ble det bestemt at kommunestyrevalgene skulle avholdes på en og samme dag over hele landet.
  • I 1939 ble valgperioden endret fra tre til fire år.
  • I 1967 ble stemmerettsalderen senket til 20 år, mens den i 1978 ble senket til 18 år, slik den er nå.
  • I 1975 ble ordningen med fylkeskommuner vedtatt.

   

  Les om valget på www.valg.no


  SKOLEOPPGAVER knyttet til valg? Se mer på ndla.no

   

  Signatur Redaksjonen, ung.no

  Var dette til hjelp?
  Var dette til hjelp?

  Kommentarer fra brukere Kommentarer


  Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

  Legg inn en melding!

  Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

  (HTML-tagger fjernes)
  Antinynorsk
  0
  27.06.2017 15:52:58
  Fuck nynorsk
  eas
  0
  11.11.2015 13:52:02
  youtube er best!
  Konge
  1
  04.10.2015 21:18:55
  FRP= Fiender mot utlendinger
  Feil
  0
  27.06.2017 15:52:02
  Dette er absolutt ikke riktig. Som alle andre partier er de enige i at Norge skal ta inn 10k flyktninger hvert år. Det eneste som er, er at de ærlige. Vi kan ikke ta imot alle flyktningene, og vi skal ikke ha svenske tilstander i Norge. Fremskrittspartiet var det første partiet som var først med å si dette
  amu200
  2
  17.09.2015 16:58:38
  jeg syns vi skal stemme på den vi skal stemme på de vi har mest lyst til skal bestemme over vår kommune!!! Vi bestemmer hvem som styrer kommunen vår, ingen andre!!!
  supperfrik
  1
  17.09.2015 17:27:08
  du har rett, mange folk hermer etter andre fordi folk synes det er rart å være den eneste som stemmer på den tingen de mener selv om de menner det omvendte!
  Nynorsk er best!
  2
  13.09.2015 11:45:37
  Eg synst at dei kunne skrivd mykje meir på Nynorsk
  Konservativ
  0
  27.06.2017 15:53:22
  Plis stem Høyre alle sammen
  amu200
  2
  17.09.2015 17:22:02
  ja, men det er mange som ikke kan lese eller fåstå nynorsk!
  kmnhkjgbvmnjhvgkjvgb
  1
  10.09.2015 13:12:10
  Jeg hvil stemme
  -_-
  0
  21.10.2016 08:35:15
  Nei, du hvil ikke stemme - du vil stemme.
  diddi
  2
  09.09.2015 12:32:17
  jeg syes jens stoltenberg er deilig
  meg
  1
  03.09.2015 15:06:39
  hvem skal jeg stemme på?
  44
  1
  08.09.2015 19:14:12
  SV
  SV er idioter. Go Høyre
  0
  27.06.2017 15:55:24
  SV er et parti som tilbakestående mennesker som ikke forstår verdensbildet.
  Hei
  1
  03.09.2015 21:15:24
  Arbeiderpartiet
  Arbeideren
  4
  02.09.2015 13:26:08
  Hei, jeg er dritt lei over at noen partier bruker flust av penger på reklame. I et valg skal partiene med best politikk vinne, ikke de som har mest penger eller de som har flest brosjyrer i postkassen, flest brosjyrer på døra, best stands eller største plakater. Jeg personlig synes at FrP er verst på akkurat det. Ved stortingsvalget 2013, hvem hadde TV-reklame? (FrP) Hvem laget nettopp en propaganda video? (FrP), Hvem sin brosjyre hang nettopp på døra mi? (FrP). Dette var kanskje ikke helt nøytralt skrevet, men hvorfor kan ikke politikk bare være politikk?
  ---
  6
  08.09.2015 19:13:23
  Hater at partier (Spesielt FrP) skal ha så mye reklame er litt irriterende å ha postkassa full av brosjyrer hver dag når du kommer hjem
  amu200
  0
  17.09.2015 17:29:34
  ja, jeg er helt enig. jo mer reklame de lagre jo mindre har jeg lyst å stemme på dem!!
  Vebjørn
  6
  27.08.2015 10:25:36
  Jeg elsker høyere derfor stemmer jeg alltid på dem.
  Møkk
  2
  25.08.2015 10:34:47
  Jeg vil stemme men er bare 15 :-(
  Oj
  3
  24.08.2015 17:53:48
  Det er så vanskelig å forstå alt :-(
  Askman431
  6
  12.09.2011 09:05:42
  Jeg synes skolen er kjempegøy og håper vi skal lære MASSE om valg og politikk. Jeg ELSKER SKOLE!
  :)
  5
  24.08.2015 08:59:24
  Bra for deg
  Kristine
  6
  31.08.2011 13:48:00
  Jeg synest krf er det beste partier. De har gode verdier!
  Sebastian
  5
  29.08.2011 12:45:00
  Jeg er liberalkonservativ og mener at Høyre er det beste partiet for meg, de fremmer en politikk med et verdikonservativt og liberaltkoservativ politikk, som kan mine litt om FrPs-poltikk, men synes at høyre ligger to hakk foran FrP, men ved årets valg håper jeg på blått flertall, og et borgeligstyre, men håper at høyre vinner! Høyre ser ut til å nærme seg rekordvalg i 2011, med 37,8 % i Bergen, og de gjør også rekordvalg i Kvinnherad, Lindås, Austevoll, Fjell og Sund!
  Æsj
  2
  07.08.2015 21:52:35
  Din ideologiske tankegang kvalmer meg... SV 4 ever!
  a.s
  2
  26.08.2011 21:22:54
  Usj, FRP er alt for konservative for meg! Jeg er bare 15, men om jeg kunne stemt måtte det blitt rødt eller Miljøpartiet det grønne! :D
  jojo
  4
  24.08.2011 16:48:58
  jeg er får ung får å stemme :( :( :( :( :(
  nosdf
  7
  23.08.2011 14:04:36
  frp er det beste partet synnes jeg
  okokolijfnsjgh
  7
  23.08.2011 14:03:57
  jeg er for ung til å stemme
  heiyohalla
  3
  24.08.2015 12:54:30
  kult
  sugmeg
  13
  23.08.2011 13:55:18
  frp sug hardt!!!!
  Jurgoz ;*
  9
  19.08.2011 12:36:08
  jeg er for ung til å være med i valgjeg :(
  Ulven
  0
  10.09.2015 13:08:37
  Helt enig jeg hvil stemme

  Spørsmål og svar

  Når er det valg i Norge?
  Hei Vi har valg annethvert år her i Norge. 12. september 2011 har vi såkalt kommunstyre- og fylkestingvalg. Neste valg blir da i 2013, og da er det...
  Hva er kommunevalg?
  Hei I artikkelen "Kommunestyre- og fylkestingvalg" her på ung.no kan du lese mer om dette - der tror vi det skal stå greit forklart ;-) Hilsen r...
  Hva er et fylke?
  Hei   Et fylke er et regionalt, geografisk område som er større enn kommunene, og som også har egen administrasjon (styring). På folkemunne br...
  Kommunestyret og hvordan man kan bli va
  Hei, og takk for spørsmål! Representanter til kommunsetyret velges i lokalvalgene hvert fjerde år (siste valg var i høst, altså 2011). I artikke...
  Hvem bestemmer i en kommune?
  Hei Hvert  4.år er det lokalvalg i Norge (Stortingsvalg er det også hvert 4. år, men det er to år etter lokalvalgene). I lokalvalget velger vi h...
  Hva er et kommunestyre?
  Hei Kommunestyret er en kommunes høyeste styreorgan, og består av minst 11 og høyst 85 medlemmer i forhold til kommunens folketall, og velges i d...
  Jeg forstår meg ikke på politikk - kan dere forklare det med enkle ord?
  Hei Du skriver i meldingen at du ikke forstår deg på politikk og at du gjerne vil ha det forklart med enkle ord. Du har om ulike temaer innenfor po...
  Hvorfor har det vær en så stor nedgang for høyre i Sarpsborg?
  Hei Vi har ingen oversikt over hvorfor de ulike partiene har endring i valgoppslutning. Jeg vil anbefale deg å søke det opp på nettet, lokalavisen...
  Hva er en valgfunksjonær?
  Hei, og takk for spørsmål!   Valgfunksjonærene hjelper alle som skal stemme på valgdagen. De tar i mot legitimasjon og deler ut stemmesedler,...
  Har ikke fått valgkort enda?
  Hei, og takk for spørsmål! Valgkortet sendes ut i disse dager. Hvis du ikke har mottatt dette i god tid før valgdagen, ta kontakt med kommunen der...
  Hvordan endrer man på stemmesetelen?
  Hei I artikkelen under svaret finner du informasjon om hvordan du endrer stemmeseddelen. Endre rekkefølgen på kandidatene, ved å sette nummer v...
  Skilnaden mellom kommune og fylkestingsvalg og stortinget?
  Hei Ved Stortingsvalget stemmer man inn representanter til Stortinget, og det utnevnes en regjerning. I lokalvalget velger man derimot representanter...
  Se alle