Hopp til hovedinnholdet

Fylkeskommunenes oppgaver

Buss med Møre- og Romsdal fylkeskommune (colourbox.com)
ANSVAR: Fylkeskommunen har ansvar for blant annet videregående opplæring, tannhelsetjenesten, transport, fylkesveier og fylkesbibliotek.

Det er i alt 18 fylkeskommuner i Norge. Fylkeskommunene arbeider med oppgaver av regional art. Men hvilke er det?

Offentlig og kvalitetssikret
Buss med Møre- og Romsdal fylkeskommune (colourbox.com)
ANSVAR: Fylkeskommunen har ansvar for blant annet videregående opplæring, tannhelsetjenesten, transport, fylkesveier og fylkesbibliotek.

I Norge har vi tre styringsnivåer. Det ene er staten med Stortinget, regjeringen og statsforvaltningen. Så har vi fylkeskommunene og så kommunene. Fylkeskommunen og kommunen kaller vi for de lokale styringsorganene.

Arbeidsoppgavene fylkeskommunen har ville bli for krevende for kommunene å håndtere, og samtidig blitt for byråkratisk, detaljert og arbeidskrevende om de skulle bli styrt av Storting og Regjering.

18 fylkeskommuner

I dag har vi 18 fylkeskommuner, men det er et pågående arbeid for å slå sammen flere av disse fylkene til større regioner. 01.01.2018 ble daværende Nord- og Sør-Trøndelag slått sammen til ett fylke - Trøndelag. Fra 2020 vil det være 11 fylker. Du kan lese mer om dette på regjeringen sine sider. I oversikten over fylke i Norge er også Oslo inkludert. Oslo er både en kommune og en fylkeskommune.

Fylkeskommunen har styringsorganer som tilsvarer dem i kommunene. Det folkevalgte organet er fylkestinget, og politisk leder er fylkesordføreren. Fylkesutvalget tilsvarer formannskapet i kommunene. De politiske hovedutvalgene er knyttet opp mot fagavdelingene i fylkesadministrasjonen. Den øverste administrative sjefen heter fylkesrådmann. Hedmark og Nordland har innført den parlamentariske styringsmodellen.

Noen av de viktigste oppgavene fylkeskommunene er pålagt:

Undervisning

  • videregående opplæring
  • voksenopplæring


Helse og sosial

  • tannhelsetjeneste


Samferdsel og teknisk

  • fylkesveier
  • skoleskyss
  • trafikksikkerhetsarbeid


Kultur og fritid

  • fylkesbibliotek

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
17.12.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Væbitch
0
30.01.2019 13:09:39
Væbitch
Reeeeeeeet
0
30.01.2019 13:05:56
Reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet
Jonas
2
25.08.2015 11:14:26
Fikk det jeg trengte
Skolegutt
4
18.08.2015 14:57:50
hva bestemmer bytinget?
Eirik
1
22.11.2015 13:27:16
Bystyret / kommunestyret bestemmer lokale saker. Blant annet styrer de barnehagen, grunnskolen (barne- og ungdomsskolen), vei, noen kommuner har også kontroll over deler av kollektivtransporten, som Bergen som styrer bybanen. Kommunen kontrollerer sosialhjelp, kulturstøtte, rusomsorg, sosialboliger, integrering. Kommunen styrer mer enn fylket, men fylket har kontroll på saker som er for små for landet, og for store for kommunen. Som kollektivtransport, videregående skoler og lignende.

Spørsmål og svar

Hva er oppgavene til staten, fylker og kommuner?
Hei, Dette høres ut som en skoleoppgave. Det er ikke meningen at vi skal svare skoleoppgaver i denne tjenesten. Men jeg anbefaler deg å sjekke ut a...
Hvordan klage til kommunen?
Hei Jeg skjønner at du er oppgitt over at parkeringsplassen i praksis er blitt utilgjengelig.  For at du skal ha formell klagerett på et kommunal...