Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
Gutt spiller på PC (colourbox.com)
Gutt spiller på PC (colourbox.com)

A-Å

Hvem har stemmerett ved stortingsvalget?

Stemmer (colourbox.com)
DU? Er du gammel nok til å stemme ved valgene?

Vet du ikke om du kan stemme? I denne oversikten ser du kravene som stilles.

Offentlig og kvalitetssikret
Stemmer (colourbox.com)
DU? Er du gammel nok til å stemme ved valgene?

Norske statsborgere:

 • som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret (det holder at en fyller 18 år i løpet av valgåret og
 • som ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
 • som er, eller noen gang har vært, folkeregistrert som bosatt i Norge. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

  Alle som skal stemme må stå innført i en kommunes manntall på valgdagen.

  Er du innført i manntallet?

  Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni i valgåret.

  Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. Det er den datoen folkeregisteret mottar melding om flyttingen som avgjørende, ikke den faktiske flyttedatoen. Om en person flytter fra Lillevik til Storevik kommune den 20.juni og melder fra om flyttingen først 1. juli, skal vedkommende manntallsføres i Lillevik kommune.

  Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

  Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

  Kilde: www.valg.no

 • Var dette til hjelp?
  Var dette til hjelp?

  Spørsmål og svar

  Når er det valg i Norge?
  Hei Vi har valg annethvert år her i Norge. 12. september 2011 har vi såkalt kommunstyre- og fylkestingvalg. Neste valg blir da i 2013, og da er det...
  Hvem har stemmerett ved stortingsvalget?
  Hei Dette er kravene for å kunne stemme ved stortingsvalget: Norske statsborgere:  som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret (det hold...
  Jeg trenger hjelp til å forstå valgsystemet. 
  Hei Valgordningen er ganske komplisert, så det er ikke så rart du lurer på dette. I utgangspunktet stemmer du på et partis kandidater i ditt fyl...