Hopp til hovedinnholdet

Hva er adopsjon?

Gutt (colourbox.com)
ADOPSJON: Å adoptere betyr å ta til seg et barn som om det var sitt eget. Rettsforholdet til barnets biologiske foreldre faller også bort.

Målet med adopsjon er først og fremst å gi et godt og varig hjem til barn og ungdom som de biologiske foreldrene ikke kan ta hånd om.

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt (colourbox.com)
ADOPSJON: Å adoptere betyr å ta til seg et barn som om det var sitt eget. Rettsforholdet til barnets biologiske foreldre faller også bort.

Det grunnleggende er at adopsjon skal være til beste for barnet og at adopsjon skal skje i samsvar med barnets grunnleggende rettigheter.

Å adoptere betyr å ta til seg et barn som sitt eget.

Det betyr at adoptivbarnet får samme rettigheter som om barnet hadde vært adoptivforeldrenes biologiske barn. Rettsforholdet til barnets opprinnelige slekt faller bort.

Barn over 12 år skal være med å bestemme

Barn som har fylt 12 år kan ikke adopteres uten at de får være med på å ta avgjørelsen. Den som er under 18 år kan ikke adopteres uten samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret. Foreldre uten del i foreldreansvaret skal, så vidt det er mulig, uttale seg før adopsjonen blir gjennomført.

I tilfeller der det er snakk om adopsjon av stebarn, vil bare rettsforholdet til den ene forelderen bort. Barnet vil selvsagt fortsette å ha det samme forholdet til den av foreldrene som er gift med den som adopterer.

Hvor kommer barna fra?

Gjennom de tre godkjente adopsjonsforeningene har Norge et etablert adopsjonssamarbeid med flere land. De tre norske adopsjonsforeningene som har tillatelse fra Bufdir til å formidle barn fra utlandet med henblikk på adopsjon, samarbeider med en rekke land i Afrika, Asia, Europa og Latin-Amerika. Land det tidligere har blitt adoptert barn fra, kan ha falt ut på grunn av endringer i landet.

Hvem får adoptere barn fra utlandet?

Ulike land kan ha noe ulike krav til adopsjonssøkere. Så godt som alle aktuelle land er tilsluttet barnekonvensjonen, og stadig flere land slutter seg til Haagkonvensjonen om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner. Haagkonvensjonens formål er blant annet å sikre at internasjonale adopsjoner finner sted til barnets beste, med respekt for barnets grunnleggende rettigheter. Adopsjon skal bare finne sted dersom adopsjonsmyndighetene i mottakerlandet har funnet at adopsjonssøkerne oppfyller vilkårene og er egnet til å adoptere.

Adopsjonen skal i henhold til norsk lov være til gagn for barnet. Adopsjonsloven har fastsatt en nedre grense for søkernes alder. Ifølge adopsjonsloven § 3 kan bevilling til å adoptere som hovedregel bare gis til den som har fylt 25 år.

 

Hvor gammel kan adoptivforeldre være?

Loven angir ingen øvre aldersgrense, men i henhold til retningslinjene bør søkerne ikke være over 45 år. Helsen må være god.

Bare ektefeller kan adoptere sammen. Ekteskapet bør ha vart i to år, slik at forholdet har vist sin stabilitet. Dokumentert samboerskap forut for ekteskapet skal imidlertid tillegges vekt i denne sammenhengen. Søkerne må ha en stabil økonomi.

Enslig adoptivforelder

Enslige med spesielle ressurser i forhold til et barn kan søke om å adoptere. Kravet om spesielle ressurser inkluderer et godt og stabilt familie- og vennenettverk, bestående av begge kjønn. Tanken er at dette til en hvis grad vil kunne kompensere for at barnet ikke får to foreldre/slekter ved adopsjonen.

Kan adopsjon oppheves?

Adopsjon er endelig, med mindre bevillingen er gitt på feil grunnlag.

Internasjonal adopsjon reguleres av norske lover, opprinnelseslandets lover og internasjonale konvensjoner. Her kan du lese mer om de fire viktigste:

Adopsjonsloven

Barneloven

FNs barnekonvensjon

Haagkonvensjonen om adopsjon

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
14.09.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
bolle321
1
21.11.2018 11:31:30
ja
måkebolle 58
1
21.11.2018 11:30:59
er du på?
Anonym
1
11.07.2018 05:04:27
R 13 år og kommer til og bli adoptert før jeg får starte på ungdoms skolen dette r den siste sommeren jeg har med familien min jeg skal møte de nye foreldrene mine imorgen de har høner , katter en hund og noen hester. Det er 2 damer jeg tror d r for d beste men også litt ikke jeg kommer til og savne d gamle livet mitt❤️ Alt var min skyld..jeg slutta på skolen i over 1 år når jeg visste at vi slet med barnevernet fra før og nå tar de oss og jeg kommer ikke en gang i samme fosterhjem som storesøsteren min og de tar henne å men henne gjorde ikke noe galt
Tajmohammad Ebrahimi
2
30.04.2018 17:11:07
Det er bra
FC adoptiv
5
04.12.2017 13:19:16
Hvor mange asiatere er det mulig å adoptere på en gang, vurderer å lage et eget matte/fotball lag.
Anonym
1
29.10.2017 14:29:28
Tror dere venninen min kn adoptere Grayson Dolan? Hun er litt desperat så jeg håper dere kan svare så fort som mulig! Takk
Vet alt
2
13.12.2016 09:13:27
Adopsjon er ikke altid bra pga barneværnet sine 'lover' jeg mener det er feil at barn skal bli tatt fra foreldrene når det er en krangel mellom voksene i familien og barnene er over 14 år så har de også noe og si i denne saken. Men hvis moren og faren driver med narko og sånt så er det greit at barneværnet kommer inn (barneværnet er ikke altid det beste her i landet !!!!)
Kimia
3
08.03.2016 19:34:00
Jeg vill bli adoptert
ukjent
1
05.05.2017 13:30:16
virkelig, hvorfor?? hva har skjedd??
Meg
4
02.12.2015 14:00:08
Jeg mener at adopsjon er noe som er kjempe bra og utrolig viktig for samfunnet. Jeg er selv adoptert fra Etiopia, det har gitt meg både en ny sjanse og foreldre som har muligheten til å gi meg alt jeg trenger (Pluss litt til :) ) - Adopsjon er med på å skape et mer multikulturelt samfunn noe som er med på å redusere rasisme og diskriminering. Det mer forskjellige mennesker det er i et samfunn det bedre er det nesten. Jeg har selv blitt mobbet masse opp igjennom og jeg unner ingen det. Men jeg har kommet sterkere ut av det og jeg har troa på at hvis vi slipper inn andre kulturer og flere adopsjonsbarn vil vi snart ha et unikt samfunn i den forstand at "fremmedkulturer" og nordmenn med annen opprinnelse er umulig og komme foruten. Jeg er norsk med afrikansk opprinnelse. Ganske kult egentlig :-)
Joachim
2
19.07.2015 00:12:34
Jeg syntes at adoptering er bra men hvis du blir adoptert når du er FEKS 11 år så det må jo føltes at nå er dette verdens undergang.jeg er IKKE adoptert men en i familien min er det
Lene
3
08.05.2014 10:17:40
Jeg ble adoptert fra Brazil da jeg bare var 5 måneder gammel... Selv om jeg bor på instutisjon nå er jeg veldig glad for at jeg ble adoptert og er uendelig glad i foreldrene mine! Selv om det hadde vært gøy å møte de biologiske foreldrene mine!
anonym
2
23.04.2013 18:07:25
en jente i klassen til søsteren min var sammen med en som går i 9 klasse. han ble adoptert. :) jeg går i 8a, og søsteren min går i 8b.
joakim
1
03.07.2014 23:08:44
er dere tvillinger?
poop
1
17.02.2017 10:03:57
den ene søstra kunne ha vært født på starten av året og den andre helt på slutten?
Andrea
9
25.01.2013 09:23:21
Jeg er en jente på snart 15 år som ble adoptert fra Colombia da jeg var 2 år. Jeg har aldri tenkt på at jeg er adoptert bortsett fra nå. Jeg har aldri blitt mobbet for det og syns det er helt greit å svare på spørsmål om det. Men i det siste har jeg tenkt veldig veldig mye på mine biologiske foreldre. Jeg vil virkelig ikke tenke så mye på det, for jeg er redd de foreldrene jeg har nå skal bli skuffa eller lei seg ... Jeg har spurt vennene mine "Ville du ha adopert et barn?" Men de svarer "Nei, jeg ttror ikke jeg kunne ha elsket et adoptert barn like mye som mitt eget." Det gjør vondt, for da kan jeg ikke vite om jeg er like mye elsket her jeg er nå, som jeg ville vært med min biologiske mor. Jeg har aldri møtt mine biologiske foreldre og jeg vet ikke hvorfor jeg ble adopert bort. Noe jeg veldig gjerne vil vite. Colombia er jo et fattig land, så kanskje hun gjorde det for mitt eget beste. Eller så er jeg rett go slett et uønsket barn ... Jeg har veldig dårlig selvtillit og tanken på at jeg er uønsket og ikke like mye elsket som jeg skullle vært gjør det bare verre. Jeg har blitt kaldt foreldreløs, men det vet jeg selv at jeg ikke er. Egentlig syns jeg det er dumt av foreldre å få et barn de ikke kan passe på. For det går utover barnet. (red: du kan skrive inn til ung.no/oss og få svar)
Lilly
7
22.08.2013 13:48:53
Selv om du ikke er deres biologiske barn betyr ikke det at de ikke elsker deg som sitt eget. Jeg har en halvsøster (ikke det samme, men delvis) og min far har alltid likestilt henne med oss (meg og min bror). Han kjefter på henne, hjelper henne og hun kaller han far. Vi er en familie og ingen tenker på at hun ikke har samme biologiske far som oss. Familie er ikke alltid i blodet
:]
3
01.06.2012 22:16:00
jeg ble adoptert når jeg var 5 år. Det har gått urolig utover livet mitt. Tenker hver dag på de "ekte" foreldrene mine.. Moren min var 17 år når hun fikk meg, så jeg kjønner jo egentlig hvorfor hun gjorde det
Per
12
24.08.2011 09:42:34
jeg er adoptert :(
??
8
22.08.2013 13:45:18
Hvorfor er det så dumt? De valgte deg forran andre
DittDatt
4
11.07.2010 00:59:00
Jeg synes adopsjon er veldig bra. Tenk på adopterte barn som kanskje hadde vært i et hellvette hvis de ikke hadde vært adoptert. De måtte hatt brukt hele dagen på å finne litte granne mat og bruke kvelden på å spise den (Hvis de var ordentlig fattige) Jeg synes også adopsjon er dumt i det synet at foreldrene driter i dem men det er ikke alle som driter i barna sine. De fleste vil bare gi en god fremtid til barnet sitt.
:)
5
05.03.2010 04:36:00
Barn får en ny sjanse med adopsjon, men også litt trist med å ikke vite hvem deres biologiske foreldre er.
Nina
6
03.03.2010 20:15:00
Hei, Jeg dumpet tilfeldigvis over dette forumet. ser at mange av innleggene er noen år gamle, men jeg velger å skrive noen ord forde. For meg er adopsjon flott! Jeg forstår heller ikke hvordan adopsjon kan bli sett på som noe trist. jeg er selv adoptert fra Korea. dette har jeg alltid vært bevisst på. Jeg kan hvertfall ikke huske at jeg ikke har visst at jeg er adoptert, eller at jeg ikke har visst hva det vil si å være adoptert. Dette tror jeg har hatt en avgjørende rolle mht mitt syn på meg selv, mitt selvbilde. Jeg er stolt over hvor jeg kommer fra, selvom dette ikke definerer meg som person. jeg er en norsk jente med koreansk opprinnelse. Mine biologiske foreldre vet jeg ingenting om. Men jeg er sikker på at jeg ble adoptert bort av en grunn. jeg kan forstå at enkelte har større behov for å forstå eller for å vite mer om sin opprinnelse. men for meg er dette en enkel sak. jeg kunne godt fått vite mer om mine biologiske foreldre, men jeg er en av de som mener at man formes av omgivelsene. Miljøet mitt har gjort meg til hvem jeg er. Adopsjon er noe som kan gi barn omsorg, kjærlighet og trygghet - en fremtid.
Inga9
2
02.01.2017 23:33:17
Det der var bra as Nina:)
:D
2
01.01.2010 23:12:04
Jeg syns egenlig at adposjon er veldig bra. Man kan jo tenke at barn fra de fattige strøkene i Afrika og andre steder får et godt og trygt hjem å komme til hver eneste dag, og ektepar som ikke kan få barn selv kan addoptere og få et barn, pluss at du for æren av å hjelpe et lite barn som hadde vokst opp uten kjærligheten og tryggheten den trenger! Så addopsjon er en veldig fin og bra ting.. Forstår ikke hvorfor dere syns det er trist!! Men dette er da min mening :D
Kritikeren
2
17.12.2009 20:22:00
Det er mange liv som reddes, takket være adopsjon. Jeg har en venninne som er adoptert fra Kina og hun sa en gang til meg: "Mon tro hvor jeg hadde vært nå, hvis jeg ikke var adoptert. Var jeg engang i live? Ikke godt å vite. Men takknemlig er jeg, for å ha fått en sjanse." Mange tenker at det er trist å ta barn bort fra deres egne foreldre, men barna får jo nye liv, nye muligheter! Tenk på barnas beste i fremtiden, ikke nå. Adopterer du en gutt på 1 år og oppdrar han godt og gir han kjærlighet, tar det ikke lang til før han kaller deg "mamma". Barn trenger mors kjærlighet. :)
giniusss
5
15.09.2009 11:12:25
Hva er aldersgrensen for adopsjon?????
jens
6
03.07.2014 23:02:47
Søndag eller noe
Sola
2
25.05.2009 18:37:58
Adopsjon er bra - positivt vellgjort hvis den adopterte får det bra, og får et godt liv.
:)
6
26.04.2009 23:43:52
Jeg er adoptert fra Asia og jeg har det kjempefint her i Norge. Jeg tenker nesten aldri på at jeg er adoptert, bare en gang i blant hvis noen spør. Venner og andre rundt meg, har spurt meg om et par ting om det å være adoptert. Jeg synes det er helt greit å svare på spørsmålene deres så lenge de ikke spør for mye. Også synes jeg at det er litt merkelig at noen folk omtaler min biologiske mor og far som mine "ekte" foreldre... Flere folk har spurt meg om jeg lurer på hvordan min biologiske familie er, og om jeg ønsker å finne dem og ta kontakt. Ofte synes de det er rart når jeg svarer at det har jeg ikke noe ønske om å gjøre. Men saken er den at jeg føler ikke at jeg trenger å lete etter min biologiske familie for jeg har jo en familie fra før av. "ja, men vil du ikke vite hvorfor de ga deg bort, da?" er det noen som spør da. Nei, jeg ser ikke noe poeng i det. Antakeligvis er det fordi de var/er fattige og/eller for unge til å kunne ta seg av meg. Jeg er ikke sint på dem fordi de adopterte meg bort, de ville jo sikkert bare det beste for meg. Uansett er ikke det viktig for meg. Jeg sier ikke at alle adopterte føler det slik jeg gjør, men jeg ville bare fortelle at jeg gjør det. Jeg har det kjempebra, jeg har en flott familie, en mor, far, søsken, besteforeldre osv som jeg elsker over alt på jord. Hilsen meg;)
: )
2
12.03.2009 21:53:17
Adopsjon er båda bar å trist. Jeg er forresten adoptert fra Korea : / .. Har aldri vert det etter at jeg kom til Norge når jeg var noen få mnd. Har lyst til å vite om jeg har søsken og koffor jeg ble adoptert, men jeg tørr ikke å spør, siden jeg ikkje har så god kontakt me foreldrene mine. Men er jo avogtill litt vanskeligere når du kommer fra et annet land å kansje ser anneledes ut. Sku jo vert forum eller nettsiden der adopsjonsbarn kunne få kontakt med andre og snakket sammen : ) (red: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
Lina
1
18.12.2008 18:04:00
Hei alle sammen. Først vil jeg begynne innlegget mitt med å takke Linn-Veronica som referer til min artikkel i aftenposten, men mitt navn er Lina og ikke Line;-) Uansett. Det er klart jeg ikke representerer alle utenandsadopterte, men jeg er av den oppfatning og tro at veldig mange føler det likt som meg. Jeg tror veldig få av de kvinnerog menn som har måttet oppgi sitt barn har gjort det de mener er best for barna sine. Til dere som lynsjer adopsjon og de biologiske foreldrene: ikke døm ut i fra andres skjebne før dere vet noe om den selv. Noen brydde seg nok om meg til å plassere meg på et barnehjem. Noen der brydde seg nok om meg til å sende meg i fosterhjem til en rik kvinne i samme land. Og denne kvinnen brydde seg nok om meg til å sende meg til Norge. Flere mennesker i livet mitt, som jeg ikke husker har brydd seg om meg, fra jeg ble født. Jeg gikk ikke på egne ben inn på et fly til Norge og hoppet opp i fanget til mine foreldre. Jeg kom dit for det flere mennesker har villet det og vært involvert i min tilværelse. Jeg føler meg ganske heldig egentlig.
Cas
1
03.12.2008 18:58:38
Jeg sier meg faktisk enig med "Rhanna" . Jeg synes adopsjon er dumt, uansett. Når man først er blitt gravid, og havnet i en slik situasjon, så bør man også være istand til å ta konsekvensene av dette. Ja, det var kanskje et såkalt "uhell" , men er du med på leken får du tåle steken ;) Jeg er selv adoptert, fra Chile. Min "mor" var riktignok "fattig" og i 16-årsalderen da hun fikk meg, men dette er allikevel ingen holdbar grunn til å adoptere bort barnet sitt. Snakk om å være uansvarlig! Jeg kjenner henne ikke, men jeg kunne aldri tilgitt noe slikt! Hun skulle bare visst hvor mange psykiske og identitets-problemer jeg har fått som følger av dette!
ukamii wolf, a norwegian furry
2
20.11.2010 18:17:43
så du vil heller være fattig,kansje ikke ha mat hver dag ogha en mor som ikke hvet hvordan man tar vare på barn
sandra
3
07.10.2008 17:35:43
Adopsjon har sine sider for å si det slikt.. Selv broren min er adoptert:( har aldri sett han før:( håper jeg får møtt han i løpet av livet mitt:(håper han har det bra
koopis
1
23.06.2008 17:46:30
æ har ei vennine som e adoptert hu trives bra
Natali
1
13.05.2008 13:42:31
Jeg er adoptert fra Brasil. Men hadde det ikke bra hos den familien. Måtte desverre inn på et forsterhjem. Trives der. Og jeg Har kommet nærmere meg selv. Og for gjort en kjempe jobb på skolen.
Linn Veronica
1
03.05.2008 18:09:47
Jeg anbefaler alle som er opptatt av adopsjon til å lese artikelen til Line Cecilie Hansen, bare google navnet så kommer den opp. Dette gjelder spesielt Rhanna! Som latterliggjør seg selv i innlegget sitt. Linn Veronica
Linn Veronica
3
03.05.2008 18:03:54
Svar til Rhanna. Først og fremst synes jeg innlegget ditt lyser manglende kunnskaper og lite respekt for de dette gjelder. Jeg sier ikke at jeg besitter all kunnskapen, men litt forståelse har jeg i og med at jeg selv er adoptert. Familier som adopterer bort barnet sitt er som regel fattige, og ser at dette er den eneste gode løsningen for at dette barnet skal få en fremtid. Det er ingen som gjør det på pur faen som du insinuerer. Jeg synes du burde lese litt om emnet før du kommer med så skarpe uttalelse. I mine øyne er det du som burde skaffe deg et liv!
Jente på nesten 16
2
02.05.2008 17:45:01
Adopsjon er bra:) har venninda som er adopterte. ho har det godt
Mousse
1
26.04.2008 11:47:11
Definisjon på barneadopsjon er: En legal barneoverdragelse villet og bestemt av barnets foreldre. Statens definisjon passer på tyveri: Ta det man får tak i "som sitt eget".
Fantafri
1
25.04.2008 18:25:36
Adopsjon er ok. Det er alltid noen som ikke har det bra:-)
Solstråla ^^
2
31.03.2008 15:36:33
Helloo..adopsjon er jo sinsykt bra =) det gir foreldre som ikke kan ha barn,muligheten til å få ei litta jente eller gutt xD er det ikke lysten på å bli forelder bedre, enn tvangen til å passe på et barn,større og bedre! Dere som sier det er dumt å adoptere, tenk på hvor dumt det er å ta abort, hvorfor ikke gi mennesker som ikke kan få barn, den gaven og ene sjansen =) Er selv adoptert, litt vanskelig å prate om selve adopsjonen nå i etter tid, men alle vennene mine synes det er spennende, men glad for at jeg har fått så snille foreldre, de er jo ikke mine biologiske, men de betyr seff mere for meg enn den biologiske mammaen og pappen min som bare ga blaffen i meg ^^ tenkt ;D
Jesus
2
26.02.2008 13:42:13
Jeg er ei jente som er gravid. Men jeg har ikke sakt det til foreldrene mine. Hvor masse koster det til addopsjon?? Mange klemzzer og koozzer fra Jesus som er BLOND
..
1
03.07.2014 23:03:44
Bra du ikke var en gutt som er gravid! :)
silje
2
26.02.2008 09:55:34
jeg er ei jente på 26 år som bor alene som ønsker å adoptere vem må jeg kondtakte da(red: du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
haugjordet gangster
2
04.02.2008 14:08:06
LOL
Idakolbj
2
16.01.2008 11:06:07
Jeg syns at adopsjon er bra i noen tilfeller. Men ikke alle.. Men jeg har EGENTLIG ikke noe i mot adopsjon.. ! ;D
Rhanna
4
14.01.2008 13:52:17
Jeg synes de som føder men ikke tar vare på barna sine burde skaffe seg ett liv!! Tenaker de egentlig bare på å skuffe barnet? Jeg mener halloooooo? Har dere problemer? Har dere i det hele tatt tenkt på noen andre enn dere selv? Tenk hva barnet kommer til å opplevve!!!!!!!!! Skaff dere et liv for faen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tara
4
04.12.2007 00:40:07
Jeg kommer til å adoptere når jeg blir gammel nok.. Jeg kan ikke få barn :'(
adoptivbarn
3
17.11.2007 15:17:52
jeg er selv adoptertfra Kina. jeg syns adopsjon er en god ting i fjor sommer var jeg på besøk i Kina jeg er ganske glad je ikke bor der nå. de var mange utmagredebarn de var ikke et godt syn:(
Kamilla
2
14.11.2007 23:24:25
Jeg syns det er bra med adopsjon, gir barn en mulighet til en ny sjanse. Og de kan få et mye bedre liv, enn kanskje moren og faren kunne gjort. Er jo så klart trist og, men det hjelper barn rundt om i verden. :)
(:
3
09.07.2007 11:09:19
Adopsjon er litt trist med samt bra og ;D

Spørsmål og svar

Er det mulig å bli adoptert etter å ha fylt 18 år?
Hei   Jeg synes det er et helt forståelig spørsmål å komme med, når du har levd med din stefar hele livet og ser på ham som faren din. Det er...
Kan man søke om adopsjon etter man har fylt 18 år?
Hei Jeg er litt usikker på hva det er du lurer på, men jeg henviser deg til å se på  bufetat.no/adopsjon- her finner du mye informasjon om forsk...
Jeg og kjæresten min har lyst til å adoptere.
Hei jente 18 år,  Dere må ha fylt 25 år for å adoptere eller få forhåndssamtykke til å adoptere fra utlandet. På www.bufetat.no finner dere ...
Hvordan kan man glemme at man er adoptert?
Hei jente 13 år. Så fint at du spør om det du strever med.  Det er ikke så lett å glemme noe en vet. Man kan liksom ikke bare ta det man ikke ...
Jeg lurte litt på hvor gammel man må være for å adoptere?
Hei Adopsjonsloven har fastsatt en nedre grense for søkernes alder. Ifølge adopsjonsloven § 3 kan bevilling til å adoptere som hovedregel bare gi...
Mamma sier jeg er adoptert
Hei! Du bør først og fremst snakke med din mor om dette, be henne svare på det du lurer på og forklare at det er viktig for deg å få vite mer. ...
Er jeg adoptert? Faren min kaller meg for "prell".
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!   Prell er et slangord for snus. Jeg vet ikke hvorfor faren din kaller deg dette, men det betyr ikke at ...
Aldersgrenser for å adoptere.
Hei!   Adopsjonsloven har fastsatt en nedre grense for søkernes alder. Ifølge adopsjonsloven § 3 kan bevilling til å adoptere som hovedregel ...
Er surrogatmor lov i Norge? Vil det være flaut å inrømme at jeg er skeiv hvis jeg sa nei før?
Hei Så fint du skriver til oss :) Surrogati er ikke lovlig i Norge, det er ikke ulovlig å være foreldre til surrogatbarn (som er hvorfor noen reis...
Hvor kan man finne ut om man er adoptert?
Hei Vi vet ikke ut fra spørsmålet ditt om du er adoptert fra et annet land eller om du har norske biologiske foreldre. Om de er norske, og om dine ...
Hva er forskjellen på fosterforeldre og adoptivforeldre?
Hei!   Hvis du bor hos fosterforeldre, så er det de som har den daglige omsorgen for deg. Men det er fortsatt de biologiske foreldrene som er de...
Kan man adoptere eller være fosterhjem om man har gått til psykolog?
Hei Voksne som ønsker å adoptere eller være fosterhjem, må være god egnet til det. Barnevernet skal derfor vurdere alle som ønsker å adoptere ...
Tenker mye på mine biologiske foreldre. Adoptert fra Sør-Korea.
Hei   Det er mange adopterte som stiller seg slike spørsmål. Det er mulig at foreldrene dine ikke vet at du tenker en del på bakgrunnen din og hvo...
Hei! jeg er en 18 år gammel gutt som lurer litt på om adopsjon, koster det penger å adopterer en unge i sør korea?
Hei gutt 18 år Takk for at du skriver til oss. Du lurer på om det koster noe å adoptere et barn fra Sør Korea. Kostnadene varierer, men ligger s...
Kan jeg finne min kjærestes biologisk foreldre?
Hei Det er bare den adopterte selv, som etter fylte 18 år, har rett til å få opplyst hvem de opprinnelige foreldrene er. På www.bufdir.no finne...
Kan man gi bort et barn?
Hei jente, 18 år. Takk for at du skriver til oss.Man kan adoptere bort et barn man ikke selv kan ta hånd om. De som adopterer er personer som er go...
Kan jeg finne ut hvem de biologiske foreldrene mine er?
Hei! Beklager at du får et sent svar! Mulighetene til å finne sine biologiske foreldre kan variere mye fra sak til sak og etter hvilket land man e...
Er det forskjellige melløm fosterbarn og adoptivbarn?
Hei! Det er forskjell på  adoptivbarn og  fosterbarn. Juridisk sett er det viktig forskjell på om en er adoptivbarn eller fosterbarn. Ved adops...
Hvor gammel kan man være når mAn blir adoptert og Er Det mest vanlig og bli adoptert eller å være foster barn
Hei Det er ingen aldersgrense på barn som skal adopteres. Det er også mulig å bli adoptert som voksen. Vi har flere typer adopsjo, for eksempel a...
Er det mulig å adoptere hvis man er alene far?
Hei I utgangspunktet må man være 25 år for å kunne adoptere. Etter norske regler kan både enslige og par søke om adopsjon. For enslige er imidl...
Se alle