Hopp til hovedinnholdet
Ung.no hjelper deg med å finne rett prevensjon.
Ung.no på Snapchat
Ung.no på Snapchat

A-Å

Under 15 år og gjort noe dumt?

Under 15 år?
ANSVAR: Staten har et ansvar for å beskytte barn under 15 år som har gjort noe kriminelt. Derfor skal det gis oppdragende tiltak, og ikke straff til personer under 15 år som har brutt loven.

Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år, (straffeloven § 20 første ledd bokstav a). Personer under 15 år som begår kriminelle handlinger, kan ikke pågripes eller straffes.

Offentlig og kvalitetssikret
Under 15 år?
ANSVAR: Staten har et ansvar for å beskytte barn under 15 år som har gjort noe kriminelt. Derfor skal det gis oppdragende tiltak, og ikke straff til personer under 15 år som har brutt loven.

Justissektoren har et ansvar overfor ungdom som bryter loven, også om man er under 15 år. Overfor barn under 15 år som har begått straffbare handlinger, kan det gjøres oppdragende tiltak. Slike tiltak anvendes ofte også overfor ungdom i alderen 15-18 år. Mange ungdom som bryter loven er i en vanskelig livssituasjon, og må få riktig hjelp for å få det bedre.

Politiet er pålagt å melde fra til barnevernet når unge under 18 år begår lovbrudd, også når unge under 15 år har brutt loven. Barnevernet skal ha mulighet til å følge saken og etterforskningen. Politiet er pålagt å etterforske lovbrudd begått også av unge under 15 år, selv om saken da ikke kan avsluttes med at det tas ut tiltale.

Har du gjort noe du angrer på, snakk med noen! Det er flere steder du kan få hjelp:

KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. I konfliktrådet samles partene i konflikten for å komme fram til løsninger som alle kan enes om. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

HELSESØSTER: Du kan snakke med helsesøster på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesøstre forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Har du det vanskelig? Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og i helger.

UNG.NO: Flere spørsmål? På ung.no/oss kan du både stille spørsmål og få svar - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der. Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Hos Det kriminalforebyggende råd (KRÅD) kan du lese om forebygging av kriminalitet blant ungdom og aktuelle tiltak når ungdom bryter loven.

 

Gå tilbake til ung.no/lovbrudd

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva er straffen for å knivstikke og drepe en person når man er under 15 år?
Hei I følge Straffeloven kan knivstikking straffes med fengsel inntil 3 år, men dersom legemsbeskadigelsen medfører sykdom eller arbeidsudyktighe...
Hva blir konsekvensen viss jeg slår ned noen?
Hei Så klokt å si fra om at du sliter! Du har helt rett, viss du slår ned noen, så kan det få konsekvenser for deg, og du kan bli anmeldt.Den kr...
Kan jeg straffes når jeg er under 15 år?
Hei Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år. Personer under 15 år som begår kriminelle handlinger, kan ikke pågripes eller straffes. Politiet er...
Hva er straffen for å hacke?
Hei Straffeloven § 145 rammer den som uberettiget skaffer seg adgang til data eller programutrustning som er lagret eller som overføres ved elektro...
Hva skjer hvis en person under 15 år blir anmeldt for nasking i en butikk?
Hei Den kriminelle lavalderen i Norge er 15 år. Dette fremgår av straffeloven § 46. Hvis man er under 15 år og begår kriminelle handlinger kan m...
Jeg truet læreren min med at jeg skal drepe han. Hadde jeg hatt en hagle så skulle jeg ha drept han. Hva slaks straff kan jeg få for dette?
Hei Dette er i utgangspunktet brudd på straffelovens paragraf 227, som handler om trusler. Der står det at det er straffbart å true med vold elle...
Jeg er 14 og voldtok en jente da jeg var full.
Hei Du har jo gjort noe veldig alvorlig. Hvis du ikke respekterer partnerens nei, begår du et overgrep. Konsekvensene om det blir anmeldt, er  fø...
Hva er straffen for å true noen - er under 15 år
Hei Den kriminelle lavalderen i Norge er 15 år. Barn under 15 år blir ikke straffet selv om de begår kriminelle handlinger. Men det betyr ikke at ...
Jeg har brutt meg inn i en kiosk, hva blir konsekvensene?
Hei Ved å bryte deg inn har du brutt straffeloven § 268 om å skaffe seg uberettiget adgang til en annens hus eller et annet sted som ikke er fri...
Er 13 år og selger snus, kan jeg bli straffet for det?
Hei   Det er forbudt å selge snus til personer under 18 år!   Den kriminelle lavalderen i Norge er imidlertid på 15 år. Det vil si at pers...
Hva skjer om jeg blir ransaket av en vekter?
Hei Vektere har ikke større myndighet enn det du og jeg har. De har ikke lov til å ransake deg, men dersom du er mistenkt for å for eksempel ha st...
Nødrett og hvor gammel må man være for å kunne bli straffet?
Hei Du har to spørsmål. Det ene dreier seg om hva man har rett til å gjøre for å hindre at andre ødelegger noe som er ditt. Det andre handler o...
Kan en under 15 år få noe på rullebladet?
Hei Man er strafferettslig ansvarlig når man fyller 15 år. Det betyr at fra den dagen man fyller 15 år, og fremover, så vil man måtte stå ansva...
Jeg og venninnen min stjal i en klesbutikk
Hei Siden du er under den kriminelle lavalder (15 år) kan du ikke straffes. Hvis venninnen din også er 14 gjelder dette henne også. Men selv om de...
Jeg har gjort mange lovbrudd. Hva har skjedd med meg om jeg har blitt tatt?
Hei Staten har et ansvar for å beskytte barn under 15 år som har gjort noe kriminelt.  Blir du tatt for lovbrudd skal det gis oppdragende tiltak, ...
Straff, aldersgrense
Hei I Norge kan man bli idømt straff dersom man har fylt 15 år på det tidspunktet man begår en straffbar handling. Siden du var under 15 år da ...
Kan politiet kjøre meg hjem uten at barnevernet kobles inn?
Hei Det kommer helt an på situasjonen, og det er opp til politiet å vurdere situasjonen der og da. Feks vil de kanskje snakke med foreldrene dine d...
Ringte på et hus og stakk av. Kan vi straffes?
Hei Det dere gjorde kan i utgangspunktet være straffbart etter straffeloven § 266 om hensynsløs atferd.Siden du er under 15 år, kan du imidlertid...
Hva er straffen for voldtekt av en 12-13 år gammel jente?
Hei Etter straffeloven § 299 kan voldtekt av barn under 14 år straffes med fengsel inntil 10 år. I visse tilfeller kan imidlertid tiltalte dømm...
Se alle