Hopp til hovedinnholdet

Husk dette når du skal bruke fyrverkeri

Fyrverkeri (colourbox.com)
PASS PÅ: Fyrverkeri kan være farlig. Derfor er det viktig å følge fyrverkerireglene, bl.a. å holde god avstand..

Vær forsiktig, og husk å ta dine forholdsregler når du er i kontakt med fyrverkeri. Fyrverkerireglene kan du friske opp her!

Offentlig og kvalitetssikret
Fyrverkeri (colourbox.com)
PASS PÅ: Fyrverkeri kan være farlig. Derfor er det viktig å følge fyrverkerireglene, bl.a. å holde god avstand..

Det er 18-års aldersgrense for både kjøp og bruk av fyrverkeri.

Totalforbud mot raketter med styrepinne

Det er totalforbud mot raketter med styrepinne. Fyrverkeri som kan forveksles med leketøy er også forbudt. Det vil fremdeles være tillatt å kjøpe og bruke bakkefyrverkeri.

Følg fyrverkerireglene!

Norges brannvernforening har utarbeidet noen regler for hvordan man skal bruke fyrverkeri. Følger du disse enkle reglene, er du mye tryggere på nyttårsaften:

 1. Forbered fyrverkerioppskytingen i god tid

  Mens det fortsatt er lyst og før festen starter, bør man gjøre klart for fyrverkerioppskytingen. Finn et egnet sted og rigg til for avfyring. Fyrverkeriet skal ligge utilgjengelig for barn og uvedkommende inntil oppskytingen starter. Sørg for at fyrverkeriet skytes opp i en retning som ikke setter mennesker eller bygninger i fare. Tenk over vindforholdene.

 2. Les bruksanvisningen nøye før bruk

  Sjekk at fyrverkeriet er godkjent for bruk i Norge før du kjøper det. Følg de anbefalinger som gis i bruksanvisningen. Legg merke til aldersgrensene. For bruk av fyrverkeri er det 18 års aldersgrense. Det er 16 års aldersgrensegrense for bruk av stjerneskudd. Yngre brukere må være under oppsyn av en ansvarlig. Ikke hold og tenn på flere stjerneskudd samtidig. Det kan føre til en kraftig flamme og brannskader på hånden.

 3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet

  Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes eller kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandleren.

 4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte

  Bakkebatterier må plasseres på rett underlag og støttes opp. Lag en avfyringsrampe der fyrverkeriet står stødig.

 5. Bruk tennstav

  Ved opptenning bør det ikke brukes åpen flamme, som kan bli så stor at den antenner fyrverkeriet direkte i stedet for lunta. En tennstav er enklere og tryggere å bruke enn for eksempel fyrstikker. Da unngår du at flammen fra en lighter eller en fyrstikk antenner kruttet direkte. Tennstaver får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri.

 6. Sitt på huk, tenn lunta og gå unna

  Etter at lunten er tent bør man umiddelbart vende ansiktet vekk og komme seg i betryggende avstand fra fyrverkeriet. For å redusere risikoen for at man skader øynene på grunn av feil ved fyrverkeriet, bør man under opptenning bruke briller.

 7. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri

  Fyrverkeriet kan tenne før lunta har brent helt opp. Inne i selve fyrverkeriet kan det være en hurtiglunte, som brenner svært raskt. Derfor kan antent fyrverkeri avfyres brått og uventet. Mange av personskadene som registreres i forbindelse med nyttårsfeiringen er ansikts- og øyeskader.

 8. Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk

  Selv om lunta ser ut til å ha slukket, kan det være en liten glo som kan medføre antennelse. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk skal stå i 30 minutter eller dynkes grundig i vann før det fjernes. Det skal ikke kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandler. Unngå at barn bruker nyttårsdagen til å samle opp fyrverkeri.

 9. Hold god avstand fra oppskytingen

  Sørg for at alle holder god avstand. Minsteavstand er oppgitt i bruksanvisningen. Sikt aldri i retning av bygninger, kjøretøy, mennesker eller dyr. Hold kjæledyr innendørs.

 10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen

  I alkoholpåvirket tilstand reduseres vurderingsevnen, mens reaksjonstiden øker. La en voksen edru person ta seg av oppskytningen.

 

Lokale bestemmelser

Kommunen kan innføre lokale bestemmelser om bruk av fyrverkeri. Det kan for eksempel være totalforbud mot bruk av fyrverkeri på steder med vernet bebyggelse eller ekstra stor brannfare. Som regel er det forbudt å bruke fyrverkeri på andre dager enn nyttårsaften mellom kl. 18 og 02. Utenom denne tiden må man alltid ha tillatelse fra politiet.

I tettbebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser må du i tillegg ha brannsjefens tillatelse. Følg de lokale bestemmelsene om tid og sted for avfyring av fyrverkeri nyttårsaften. Er du i tvil, spør politiet eller brannvesenet.

Nødraketter og nødbluss

Det er ikke tillatt å skyte opp nødraketter i forbindelse med nyttårsfeiringen. Nødraketter/nødbluss skal kun benyttes dersom man er i en nødssituasjon. Utdaterte nødraketter og bluss skal returneres til forhandleren for destruksjon.

18-årsgrense

Husk at det er 18-års aldersgrense for både kjøp og bruk av fyrverkeri. Uforsiktig og uvettig fyrverkeribruk hos barn og unge fører hvert år til mange branner og personskader. Her er det viktig at voksne tar ansvar, og ser til at barn og unge under 18 år ikke bruker fyrverkeri.

Unntaket er mindre stjerneskudd, som har 16-års aldersgrense. Små stjerneskudd kan barn bruke så lenge de er under oppsikt av voksne. Stjerneskudd med totallengde over 30 cm har 18-årsgrense.

Stjerneskudd

Stjerneskudd brukes kun utendørs og med voksne til stede. Stjerneskudd holdes med hanske/vott på strak arm, vekk fra øyne, hud og klær. Tenn bare ett stjerneskudd om gangen. Store stjerneskudd settes fast i bakken. Stjerneskudd brenner med høy temperatur og må behandles med forsiktighet. Kast ikke brennende stjerneskudd opp i luften. La ferdigbrente stjerneskudd ligge utendørs på ubrennbart underlag over natten før de kastes.

Kinaputter og kasteknall

Det er forbudt å omsette og bruke kinaputter, kasteknall og lignende i Norge.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
03.01.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Er det lov å bestille kinaputter fra nettet? Eller er det ulovlig?
Hei Fyrverkeri og kinaputter er strengt regulert i Norge. Det er bare proffesjonelle med tillatelse som har lov å importere "lovlig fyrverkeri". Kin...
Straff for bruk av fyrverkeri
Hei Det er politiet som må vurdere om du skal straffes for ulovlig bruk av fyrverkeri, og hva straffen eventuelt skal bli for deg. Jeg vil ikke tro ...
Tenne fyrverkeri, under 18 år, utenom nyttårsaften, brann og eksplosjonsvernloven, forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff,
Hei Situasjonen du beskriver kan gi flere konsekvenser for dere. Kort sagt er det ikke lov å tenne fyrverkeri dersom du er under 18 år, og i tilleg...
Bruk av pyreoteknikk, røykgranat, søknad, tilatelse
Hei For det første må man være over 18 år for å kunne kjøpe og bruke denne typen røykgranat og andre pyrotekniske effekter. Videre må bruk a...
Bruk av fyrverkeri annet enn på nyttårsaften?
Hei Ja, vi svarte deg ut fra hva som står på sidene til direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap. Jeg legger med siden en gang til , så kan ...
Fyrverkeri
Hei Det er 18 års aldersgrense for kjøp og salg av fyrverkeri i Norge. Pinneraketter har vært ulovlig i Norge siden 2008, både salg og kjøp er ...
Straff for å bli tatt med pinneraketter og fyrverkeri i tollen 
Hei Fordi du er under 15 år, som er den kriminelle lavalderen i Norge, så vil du ikke kunne straffes for dette. Du vil likevel kunne bli anmeldt fo...
Hva er reglene for og ta med fyrverkeri fra sverge til Norge?
Hei,  For å få lov å ta med fyrverkeri til Norge må man ha en tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB). Har man ikke ...
Hva kan straffen for modifisert fyrverkeri være for en person som er 15år gammel?
Hei Det er som du vet forbudt å modifisere, eller lage, fyrverkeri, hvis man ikke har fått tillatelse fra sentral tilsynsmyndighet til å tilvi...
Jeg holdt en happy spring og siktet mot luften. Så kom sivilpolitiet og anmeldte og sa at jeg skulle inn i avhør. Er dette ille?
Hei Jeg antar at politiet anmeldte deg for at du brukte fyrverkeriet på en uforsvarlig måte. Hvis du ikke er gammel nok til å bruke den typen fyrv...
Hva er straffen for å bryke pyroeffekter som fyrverkeri og nødbluss på fotballkamp?
Hei Tidligere har det vært slik at publikumere og supporterklubber kan søke Norges Fotballforbund som i samråd med politi og brannvensen kan gi ti...
Jeg ble stoppet av politiet på nyttårsaften
Hei Det er ikke straffbart å drikke alkohol før man fyller 18 år, så konsekvensen for at du hadde drukket da politiet stoppet deg blir eventuelt ...
Er lunterakett lovlig?
Hei Takk for spørsmålet ditt. Det gjelder strenge regler for fyrverkeri. Det er 18-årsgrense for bruk av de fleste typer fyrverkeri. For små s...
Har jeg lov til å kjøpe små fyrverkeri som hyler?
Hei Når det gjelder fyrverkeri finnes det to aldersgrenser; 12 år og 18 år.  Det er ikke forbudt å selge fyrverkeri til personer over 12 år, h...
Er det ulovlig å oppbevare fyrverkeri når du er under 18?
Hei Det er ulovlig for personer under 18 år å både kjøpe og bruke fyrverkeri. En person under 18 år vil for eksempel bli fratatt fyrverkeriet av...
Fyrverkeri.
Hei   Hvis du vil bruke fyrverkeri på andre dager enn nyttårsaften, må du først søke brannvesenet på stedet der fyrverkeriet skal brukes om t...
Kan jeg ta med fyrverkeri på buss?
Hei Du må være forsikring med ting som kan eksplodere og føre til skade på deg selv og andre. Siden du er over 18 år så kan du være økonomisk...
Jeg har blitt anmeldt av skolen for bruk av fyrverkeri det var bare en lunte men det ble fordeom anmeldt.
Hei Politiet må etterforske forholdet og finne ut om du har begått et lovbrudd. Da vil de trolig ønske å snakke med deg og skolen. Det er 18 år...
Hvor gammel mån være for å kjøpe fyrverkeri i malvik
Hei Det er 18-årsgrense på kjøp av fyrverkeri, og det gjelder hele landet. Det er viktig å ha respekt for fyrverkeri, for det er viktig at man ta...
Se alle