Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
Følg julekalenderen til ung.no på Instagram
Følg julekalenderen til ung.no på Instagram

A-Å

Dette bør du vite om tobakksskadeloven

Sigaretter (colourbox.com)
HELSESKADELIG: Tobakksvarer er helseskadelig, og derfor er det ikke lov til å reklamere eller gi rabatt ved salg av disse. Det er også ulovlig å selge tobakksvarer til personer under 18 år.

Visste du at aldersgrensen for tobakk i Norge er 18 år, og at det ikke er lov å reklamere for tobakk i Norge? Her er alt du trenger å vite om tobakksskadeloven.

Offentlig og kvalitetssikret

Aldersgrense 18 år

I Norge er det forbudt å selge eller overlate tobakksvarer til personer under 18 år. Er det tvil om alderen din kan salget bare finne sted dersom kjøperen dokumenterer å ha fyllt 18 år.

Det er heller ikke lov å selge tobakk om man er under 18 år. Med mindre en person over 18 år har daglig tilsyn med salget.

Er tobakk aldri på salg?

Det er ikke rart du aldri har sett røyk eller snus på salg. Ifølge Tobakksskadeloven er det nemlig ikke lov å gi rabatt ved salg av tobakksvarer. Det er heller ikke lov til å dele ut gratis tobakk om du driver en butikk eller lignende som selger tobakk. Men ikke bli redd - det er selvfølgelig lov å dele ut en snus eller en røyk til en venn som ber om det, så lenge du ikke driver med organisert salg av tobakk.

Hvorfor kan man ikke reklamere for tobakk?

Har du lagt merke til at snus, røyk og annen tobakk ikke er synlig hverken på tv eller i butikken? Om du vil kjøpe tobakk på butikken i Norge må du be om det i kassen, og varene er ofte skjult bak disken. I Norge er det nemlig forbudt å reklamere for tobakksvarer, ifølge Tobakksskadeloven. Det er heller ikke lov med synlig oppstilling av tobakksvarer i butikken. Men hvorfor er det slik? Bakgrunnen for forbudet er å unngå en reklameeffekt av tobakk som kan føre til økt tobakkbruk.

Ikke lov til å røyke på skolen

Det er ikke lov å røyke i grunnskoler og i videregående skolers lokaler eller uteområder. "Elever ved grunnskoler og videregående skoler skal være tobakksfrie i skoletiden", ifølge paragraf 27 i Tobakksskadeloven. Loven forteller også at barn har rett til et røykfritt miljø, og den som er ansvarlig for barn skal sørge for at denne rettigheten blir oppfylt.

Tobakk er helseskadelig - og det skal ikke skjules

Alle tobakksvarer skal være merket med tekst som forteller om helseskadene du kan få ved å bruke disse.

"Det er forbudt å føre inn i Norge, selge eller utdele tobakksvarer som ved tekst, navn, varemerke, illustrasjoner eller andre tegn antyder at et spesielt tobakksprodukt er mindre helseskadelig enn andre. Den som produserer eller selger tobakksvarer, kan ikke ved symbol eller tekst på pakninger gi egne opplysninger om de helsemessige konsekvenser ved å røyke." - Tobakksskadeloven, paragraf 30.

Les hele tobakksskadeloven på lovdata.no

Kilde: Helsedirektoratet og Lovdata.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Er tobakk, snus og koffein rusmidler
Hei Tobakk, snus og koffein regnes ikke som rusmidler.   Nikotin er et giftig og avhengighetsskapende stoff som naturlig finnes i tobakk. Den vanl...
Aldersgrensen for å røyke tobakk?
Hei!Loven sier ikke noe om at det ulovlig å røyke (eller drikke alkohol) dersom man er under 18 år. Man kan altså i utgangspunktet ikke straffes ...
Hva er aldersgrensen på alkohol og røyk i Polen og Tyskland?
Hei Aldersgrensen for kjøp av alkohol i butikk Danmark er 16 år, men man må ha fylt 18 år for å få servert alkohol ute. Aldersgrensen for tobak...
Er det lov og bruke vape med nikotin når man er under 18 år?
Hei Det er 18 års aldersgrense på vape (e-sigaretter) både med og uten nikotin. Hvis du får tak i vape, så har det skjedd et lovbrudd, men du ...
Kan politiet ta fra mindreårige røyken og kan de ringe til barnevernet eller foreldre. Er det lov å røyke når man er under 18 år. Hva gjelder for e-sigaretter i forhold til dette.
Hei Du lurer på om politiet kan ta røyken din og om du har rett til å røyke. Slik jeg forstår det lurer du også på om politiet kan kontakte ba...
er det noen aldersgrense på lighter i norge?
Hei   Takk for spørsmål! Har ikke klart å finne ut om det er lovbestemt, men de fleste butikker har 18 års aldersgrense for å kjøpe lighter...
Jeg synes e-sigaretter burde hatt 16 års aldersgrense
Hei!Såvidt jeg vet, er det ingen politikere eller interesseorganisasjoner som ønsker å forandre på aldersgrensen for e-sigaretter. Reglene for e-s...
Hvilke sykdommer kan man få av å røyke?
Hei! Snus og røyk gir økt risiko for å få mange alvorlige helseskader. Snus og røyk inneholder giftige og avhengighetsskapende stoffer. Disse ...
Kan jeg ta med meg røyk på flyet, selv om jeg bare er 16 år.
Hei Vi kjenner ikke til reglene for å ta med seg tobakk inn til Hellas. Det kan hende at tollere vil ta røyken din, men flyselskapet vil ikke gjør...
Hva er konsekvensene for tobakk for familien?
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!   Som du sikkert vet er tobakk helseskadelig på mange måter. Tobakk inneholder det giftige og sterkt ...
Er det ulovlig å bruke snus når man er 14 år eller er det bare ulovlig og kjøpe det? Hva er straffen?
Hei Etter tobakkskadeloven er det ulovlig å selge eller overlate snus til noen under 18 år. Det er altså ikke den mindreårige som bruker eller kj...
Hvor gammel må man være for å kunne selge alkohol, tobakk og lotto?
Hei Aldersgrense for den som selger eller skjenker  20 år: Den som selger eller skjenker alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller m...
Hva er farlig med tobakk?
Hei De vanligste typene tobakk er røyk og snus. Annenhver person som røyker dør av røykingen sin. Røyking kan gi hjerteinfarkt, hjerneslag, kr...
Jeg lurer på hvordan jeg kan få lukt ut av klærne uten at foreldrene mine vet om det?
Hei Vi har dessverre ikke anledning til å gi deg brukerveiledning om hvordan du kan skjule dette for foreldrene dine. Det beste vi kan gi deg, er et...
Er det farlig å røyke papir?
Hei Det kan være helseskadelig å røyke vanlig papir. Du kan inhalere glo fra papiret. Det vil alltid komme noe røyk ned i lungene om du tar røy...
Han vil ikke slutte å røyke, men hvordan kan han få venninna til å akseptere det?
Hei gutt (16) Takk for at du skriver til ung.no.Det er bare når du selv ønsker å slutte å røyke, at det er mulig å gjennomføre en røykeslutt....
Se alle