Hopp til hovedinnholdet
Ung.no hjelper deg med å finne rett prevensjon.
Ung.no på Snapchat
Ung.no på Snapchat

A-Å

Lover om snus, røyk og e-sigaretter (Tobakkskadeloven)

Paragrafsymbol og sigarett som er stumpa (colourbox.com)

Noen synes vi har for strenge regler om tobakk og produkter som ligner på tobakk. Andre mener at vi burde forby alt sammen. Her får du svar på hvilke regler som gjelder, og hvorfor.

Offentlig og kvalitetssikret
Paragrafsymbol og sigarett som er stumpa (colourbox.com)

Tobakk, særlig røyk, fører til sykdom som gir økonomiske kostnader og unødvendig lidelse. Tobakksdyrking skader miljøet og produksjonen er ofte skadelig for arbeiderne også. Myndighetene i de fleste landene i verden har derfor blitt enige om å lage veldig strenge regler for salg av tobakk. Dette gjør de for at så få som mulig skal begynne å bruke det.

 

De viktigste tiltakene for å forebygge tobakksskader

• 18-års aldersgrense

• Høy skatt på tobakk (pris betyr ekstra mye for ungdommer)

• Forbud mot å vise frem tobakksvarer (og varer som ligner) i butikker

• Forbud mot å røyke og å dampe e-sigaretter på cafeer, skoler, og med barn tilstede

• Store helseadvarsler på røykpakker og snuspakker

• Filmer med informasjon om røyk og snus sendes på tv og i sosiale medier

• Hjelp til snus- og røykeslutt fra slutta.no, i helsevesenet og i

kommuner (sluttekurs)

• Forbud mot all reklame for tobakk og produkter som ligner på tobakk

• Lik design på alle tobakksprodukter (fra sommeren 2018)

• Undervisning om helseskader og avhengighet på skolen (FRI-programmet)

 

Forbud i barnehager og på skoler

Det er ikke lov til å røyke, snuse eller bruke e-sigaretter i barnehager, grunnskoler eller videregående skoler. Det gjelder både inne og utendørs på skolens område.

Tobakksforbudet gjelder for alle:

• Lærere og rektorer

• Elever

• Renholdsarbeidere, vaktmestere, ansatte i kantina

• Foreldre

• Alle andre som jobber på eller besøker skoler og barnehager

Elever har i tillegg forbud mot å røyke, snuse eller bruke e-sigaretter i skoletida. Det vil si at loven også gjelder for dem på skoleturer og ved annen undervisning utenfor skolens område. Det gjøres ikke forskjell på vgs-elever over og under 18 år.

De fleste som røyker eller snuser begynte før de fylte 20 år. Tobakksfri skoletid gjør at det blir mindre sosialt press om å begynne med tobakk.

Alle barnehager og skoler må følge loven, men lager sine egne regler for praktisk gjennomføring. Ulike skoler kan derfor ha ulike typer straff for brudd på forbudet. Kommunen har ansvar for tilsyn.

 

Det skal vises at tobakk er helseskadelig

Alle tobakksvarer skal være merket med tekst som forteller at de er helseskadelige og avhengighetsskapende.

• Røykpakker skal ha store bilder med helseadvarsler

• Det er ulovlig å selge etuier som er laget for å skjule helseadvarslene

• Det er ikke tillatt å skrive noe utenpå tobakksprodukter som får dem til å virke «sunne», f.eks «mild», «økologisk» eller «med vitaminer og ginseng"

• Sigaretter kan ikke selges med smak som virker ufarlig, som mynte

eller godteri

All reklame er forbudt

Har du lagt merke til at snus og røyk ikke er synlig hverken på tv eller i butikken? På 70-tallet ble Norge et av de første landene som forbød tobakksreklame. Tobakksprodusenter har saksøkt staten for noen av anti-reklamelovene, men foreløpig ikke vunnet.


Det er forbudt å promotere tobakk ved å:

• Ha fint design på røyk- og snuspakker

• Dele ut smaksprøver på tobakk

• Vise frem tobakksprodukter i butikkhylla

(gjelder også produkter som ligner)

• Reklamere for tobakk f.eks. med film, bilder, gratisprodukter med logo

eller annen produktplassering (gjelder også produkter som ligner)

• Bli sponset av tobakksprodusenter

• Gjøre forbrukertester av røyk, snus eller e-sigaretter

• Selge tobakksvarer til redusert pris

• Sette opp stor eller fargerik informasjon om tobakken du selger

• Skrive Tobakk eller Snus med stor skrift utenpå skapene i butikken

(spesialbutikker for tobakk har unntak fra reglene om hvordan varene k

kan vises frem inne i butikken, men de kan ikke ha utstillingsvindu)

 

Definisjonen av hva som regnes som reklame har endret seg. I dag innser vi at emballasjens design også er markedsføring. Mange føler at det merket de snuser eller røyker er en del av deres identitet. Barn lar seg lett påvirke av fine farger, bilder og logoer utenpå produkter.

Norge er nå et av de første landene som innfører “standardiserte pakninger”, det vil si at alle snus- og røykpakker skal se helt like ut. De skal være lite appellerende. Produsentene har fått ett år på seg til å selge ut det de har laget. Fra 1.juli 2018 er det helt forbudt å selge rosa snus eller rød røyk.

Se film som viser de nye pakningene (Helsedirektoratet, 35 sekunder)

Se film med barn som vurderer snustyper (Kreftforeningen, 80 sekunder)

 

Barn har rett til frisk luft

Det er ulovlig å røyke sigaretter når barn er tilstede. Det samme gjelder for damping av e-sigaretter. Det kan skade helsa å bli utsatt for andres røyk og damp. Alle under 18 år regnes som barn i loven.

Loven gjelder uansett hvor den mindreårige er:

- Hjemme hos seg selv

- I bilen

- På besøk

De som bryter loven får ikke straff fordi loven er "normativ". Det betyr at den skal påvirke folk til å ta gode valg og tenke seg om. Før loven kom i 2013 var det en del folk som fortsatt trodde det ikke var så farlig at barn ble utsatt for røyk.

Si ifra til lærer, helsesøster eller barnevernet om du blir utsatt for, eller kjenner noen som utsettes for passiv røyking.

Her kan du lese mer om passiv røyking.

 

Norge er internasjonalt forpliktet til å ha tobakkslover

Norge har signert FN konvensjonen om tobakk. Det betyr at norske politikere ikke står fritt til å slutte å jobbe mot tobakk. De kan ikke kutte ut alle informasjonskampanjer, avgifter, eller lover om tobakk.

Politikerne har laget en plan hvor målet er at vi skal ha en fremtid helt uten tobakk. Du kan lese planen her: "En framtid uten tobakk".

Hensikten med den internasjonale tobakks-konvensjonen er:

“å beskytte nålevende og framtidige generasjoner mot de ødeleggende helsemessige, sosiale, miljømessige og økonomiske følgene av tobakksbruk og eksponering for tobakksrøyk»

- WHO Framework Convention on Tobacco Control

Hele tobakkskonvensjonen kan leses på lovdata.no

 

Hva er "Røykeloven"?

Røykeloven er ikke en egen lov, men et populært navn på en endring i Tobakkskadeloven som kom i 2004. Da ble all innendørs røyking forbudt på alle offentlige steder, også på serveringssteder. I 2017 ble damping (vaping) av e-sigaretter inkludert i dette forbudet.

Du har rett til å puste i røyk- og dampfri luft:

 • på skolen
 • på arbeidsplassen
 • i institusjoner
 • i alle lokaler der allmennheten har adgang
 • Ved inngangsdørene til helseinstitusjoner og offentlige bygg.
 •  

  I 1988 ble det innført et prinsipp om at alle hadde rett på røykfri luft, men det ble ikke direkte forbudt å røyke alle steder likevel. Man sluttet å røyke på de fleste arbeidsplasser og på kino, men hadde fortsatt røykeavdeling på restauranter og egne røykekupeer på togene. På utesteder ble røyking ansett som en selvfølgelighet.

  Da Røykeloven kom og forbød røyk på alle serveringssteder i 2004 var mange skeptiske; de mente det var overformynderi fra staten og var redde for at ingen kom til å gå ut på restaurant og pub lenger. Folk tilpasset seg raskt. Nå er de aller fleste veldig glade for at vi har røykeloven.

   

  Hvilke produkter handler Tobakkskadeloven om?

  Tobakkskadeloven har regler for salg og bruk av tobakksvarer som røyk og snus. Loven inneholder også bestemmelser for produkter som inneholder nikotin, ligner på tobakksprodukter eller brukes til å røyke

  Eksempler på produktkategorier i loven:

  - Tobakk: røyk og snus

  - Tobakkssurrogat: e-sigaretter fordi de brukes på samme måte som sigaretter

  - Tobakksimitasjon: sjokoladesigaretter fordi de ligner på sigaretter

  - Røykeutstyr: vannpipe og rullepapir fordi det brukes til å røyke

  Man ønsker ikke at unge skal leke at de røyker og snuser. Dette er grunnen til at alle produktkategoriene i tobakksakdeloven har 18 års aldersgrense. Mindreårige kan ikke kjøpe sjokoladesigaretter eller nikotinfri snus (ikke laget av tobakk). De kan heller ikke kjøpe piper og rullepapir.

  Reglene for produkter som ikke er laget av tobakk er ikke like strenge som for reglene for ekte tobakk. E-sigaretter og nikotinfri snus har for eksempel lov til å ha eget design med fine farger og logoer på emballasjen sin.

   

  Hvorfor er ikke tobakk ulovlig?

  Røyk er det farligste produktet som selges lovlig. Det tar livet av mer enn halvparten av dem som bruker det. Snus øker risikoen for helseskade, og e-sigaretter er heller ikke ufarlige.

  Det ville høyst sannsynlig blitt forbudt om noen hadde funnet opp røyk, eller begynt å selge snus, i dag. Selv om det er gode argumenter for å forby tobakk, er det også argumenter for at det skal være tillatt å selge det:

  • Mange mennesker er allerede avhengige
  • Vi har en lang kultur for å bruke tobakk for å gi nytelse
  • Prinsippet om at voksne skal være frie til å ta valg om egen helse

   

   

   

  Kilder: lovdata.no og helsedirektoratet.no

  Her kan du lese hele Tobakkskadeloven (Røykeloven).

  Var dette til hjelp?
  Var dette til hjelp?

  Spørsmål og svar

  Aldersgrensen for å røyke tobakk?
  Hei!Loven sier ikke noe om at det ulovlig å røyke (eller drikke alkohol) dersom man er under 18 år. Man kan altså i utgangspunktet ikke straffes ...
  Er tobakk, snus og koffein rusmidler
  Hei Tobakk, snus og koffein regnes ikke som rusmidler.   Nikotin er et giftig og avhengighetsskapende stoff som naturlig finnes i tobakk. Den vanl...
  Er det lov og bruke vape med nikotin når man er under 18 år?
  Hei Det er 18 års aldersgrense på vape (e-sigaretter) både med og uten nikotin. Hvis du får tak i vape, så har det skjedd et lovbrudd, men du ...
  Hva er aldersgrensen på alkohol og røyk i Polen og Tyskland?
  Hei Aldersgrensen for kjøp av alkohol i butikk Danmark er 16 år, men man må ha fylt 18 år for å få servert alkohol ute. Aldersgrensen for tobak...
  Kan politiet ta fra mindreårige røyken og kan de ringe til barnevernet eller foreldre. Er det lov å røyke når man er under 18 år. Hva gjelder for e-sigaretter i forhold til dette.
  Hei Du lurer på om politiet kan ta røyken din og om du har rett til å røyke. Slik jeg forstår det lurer du også på om politiet kan kontakte ba...
  er det noen aldersgrense på lighter i norge?
  Hei   Takk for spørsmål! Har ikke klart å finne ut om det er lovbestemt, men de fleste butikker har 18 års aldersgrense for å kjøpe lighter...
  Kan jeg ta med meg røyk på flyet, selv om jeg bare er 16 år.
  Hei Vi kjenner ikke til reglene for å ta med seg tobakk inn til Hellas. Det kan hende at tollere vil ta røyken din, men flyselskapet vil ikke gjør...
  Er det ulovlig å bruke snus når man er 14 år eller er det bare ulovlig og kjøpe det? Hva er straffen?
  Hei Etter tobakkskadeloven er det ulovlig å selge eller overlate snus til noen under 18 år. Det er altså ikke den mindreårige som bruker eller kj...
  Hvilke sykdommer kan man få av å røyke?
  Hei! Snus og røyk gir økt risiko for å få mange alvorlige helseskader. Snus og røyk inneholder giftige og avhengighetsskapende stoffer. Disse ...
  Hvorfor er ikke snus og røyk ulovlig?
  Hei Du er lei av å lukte andres røyk og synes det burde være ulovlig med både snus og røyk. Jeg kan ikke gi deg et perfekt svar på hvorfor love...
  Hvorfor er snus og røyk så dyrt?
  Hei! Snus og røyk er dyrt fordi produsentene skal tjene penger på salget og fordi staten tar høye avgifter. Politikerne ønsker ikke at folk skal...
  Hvorfor er det 18 års aldergrense på snus? Hva er farlig med snus?
  Hei Aldersgrensen på røyk og snus er satt til 18 år fordi man da er myndig og i stand til å vurdere risiko og ta ansvar for konsekvensene av egne...
  Er det farlig å røyke papir?
  Hei Det kan være helseskadelig å røyke vanlig papir. Du kan inhalere glo fra papiret. Det vil alltid komme noe røyk ned i lungene om du tar røy...
  Hvor gammel må man være for å kunne selge alkohol, tobakk og lotto?
  Hei Aldersgrense for den som selger eller skjenker  20 år: Den som selger eller skjenker alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller m...
  Hva er aldersgrensen på røyk og snus i Polen?
  Hei Vi i ung.no kjenner ikke til reglene om røyk og snus i Polen, og kan derfor ikke gi deg svaret på det.  Jeg har imidlertid funnet denne sid...
  Se alle

  ukens tema

  Snøbrett