Hva er metanol?

Metanol er en fargeløs, flyktig, lett brennbar væske med svak, stikkende lukt. Metanol kalles også tresprit eller tekninsk sprit fordi den kan fremstilles ved tørrdestillasjon av tre uten tilgang på oksygen. Forbindelsen lages i fabrikker og brukes i industrien, som oppløsningsmiddel, i kopimaskiner, og som frostvæske.

Hva kan skje?

Resultatet av å drikke sprit som kommer på dunker eller flasker som man ikke kjenner til, kan bli fatale. I alvorlige tilfeller av metanolforgiftning faller man i koma, får kramper og kan ende med å få respirasjons- og hjertestans. Overlever man forgiftningen, er det stor fare for skade på nervesystemet eller eventuelt blindhet.

Hvordan vite om det er metanol?

Det er umulig å skille mellom vanlig sprit (etanol) og metanol uten kjemiske hjelpemidler. Den eneste merkbare forskjellen er symptomene.

 

Hvordan merke at det er metanol?

  • Ruseffekten for Metanol er mye svakere enn for sprit, samtidig vil man ofte føle kvalme og magesmerter. De tydeligste symptomene kommer først 10 til 30 timer etter at det er blitt drukket.
  • I tillegg til bakrus er det vanlig med synsforstyrrelser (tåkesyn og blinde flekker i synsfeltet) og pustevansker.
  • Andre symptomer kan være slapphet, hodepine, svimmelhet, kvalme, brekninger, og magesmerter.

 

Ofte er det også en blanding av de to, som gjør symptomene enda vanskeligere å merke. I de mest alvorlige tilfellene kan forgiftningen være så kraftig at man er ute av stand til å søke hjelp selv. Kommer man for sent til behandling, kan resultatet bli skjebnesvangert.

Hvem blir rammet?

Metanol kan vil ramme alle som drikker den. Jo mer man har fått i seg, jo kraftigere vil forgiftningen være. Beste måten å unngå forgiftning på, er å forsikre seg om at spriten er lovlig omsatt. Altså bør den være kjøpt på Vinmonopolet. Selv om det oftest forekommer i "smuglersprit", er det ingen garanti for at også "hjemmebrent" kan være eller inneholde metanol.

 

FAKTA

Ring 113 hvis du har symptomer på metanolforgiftning. Hvis du tror du kan ha drukket metanol, kan du også kontakte legevakten på 116 117 eller ringe giftinformasjonen på 22 59 13 00.

Fakta om metanol:

  • Fargeløs veske
  • Flyktig
  • Lett tennbar
  • Svak stikkende lukt
  • Brukes som løsningsmiddel i industrien

Ved symptomer på metanolforgiftning, ring 113!

Ring heller en gang for mye enn en gang for lite. Du kan også ta kontakt med legevakten 116 117, eller ringe Giftinformasjonen på 225 91 300 for å stille spørsmål om metanol.

Forgiftning

Metanolen blir omdannet til maursyre i kroppen (acidose). Denne syren gjør kroppen sur og rammer øye, synsnerve og hjerne. Er det en blanding av sprit og metanol, vil denne omdannelsen ta lengre tid. Pasienter med koma/kramper og alvorlig acidose har dårlig prognose for å overleve.

Behandling

Forgiftninger med metanol krever rask og riktig behandling på sykehus. Behandlingen går i hovedsak ut på å tilføre kroppen base. Metanolforgiftning har også blitt behandlet med etanol (vanlig sprit) i flere tilfeller.

Hvordan oppstår det metanol i sprit?

Når man snakker om sprit, er det etanol vi snakker om. Etanol er en type alkohol. Metanol er en annen type alkohol. Metanol oppstår ikke i etanol, i de tilfeller det er metanol i sprit, er det blitt blandet inn i etanoplen, et sted i prosessen/produksjonsgangen.

For eksempel når man får smuglersprit med metanol, er metanol tilsatt etanolen.

 

Hvorfor selger noen metanol?

  • En teori på dette er at etanol har vært billigere, og at de som selger/smugler spriten slik sparer penger.

  • En annen teori går på at de som selger spriten (etanolen), ikke har nok etanol i forhold til etterspørselen, og derfor tilsetter metanol helt kynisk i etanolen.

Hvordan lages metanol?

Metanol lages industrielt, av metangass. Det gjøres også i Norge, og brukes som stoff i kjemiske industri og som drivstoff, f.eks til motorer.