Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
Gutt i dusjen (colourbox.com)
Gutt i dusjen (colourbox.com)

A-Å

Virkning av alkohol i kroppen

Drikker øl
ALKOHOL: Noen kan oppleve å miste kontroll over seg selv om de blir for beruset. Ikke la deg provosere, og ta vare på deg selv og vennene dine.

Kort tid etter at man drikker alkohol vil de fleste begynne å kjenne virkningene. Les om hvordan vi alkoholen vi drikker påvirker kroppen din og hvordan du kan måle promille i blodet.

Offentlig og kvalitetssikret

Vi har i stadig større grad fått forståelse av hva som egentlig skjer med oss når vi inntar alkohol. Likevel er det fortsatt mye vi ikke vet.

Drikkevarene – standard alkoholenhet

Alkoholen finnes i mange forskjellige væsker som kan drikkes (fra spritessenser og lake for konservert frukt til naturmedisin), men de viktigste tre drikkeslagene er øl, vin og brennevin. Styrkegraden varierer mellom drikkeslagene slik tabellen nedenfor viser.

Tabellen under viser også at man ved inntak av vanlige serveringsvolum av de forskjellige drikkesortene får i seg omtrent samme alkoholmengde. Et glass øl (33 cl), et glass vin (14 cl) og en drink brennevin (4 cl) man kan kjøpe på utesteder inneholder omtrent samme mengde ren alkohol, 12-15 g. Denne mengden kaller vi gjerne en standard alkoholenhet.

I tillegg til alkohol inneholder øl, vin og brennevin andre stoffer som gir drikkevarene deres særegne lukt, farge og smak. Betydningen av slike stoffer vet vi lite om, og vi tror at alle virkningene av de tre drikkeslagene i alt vesentlig skyldes innholdet av alkohol. Antall standard alkoholenheter som drikkes, blir følgelig et mål på hvilke virkninger som kan forventes.

Alkoholsort

Volum %

Vanlig serveringsvolum

Gram alkohol pr serveringsenhet

Øl (pils)

4,5

35-50 cl

12,6-18

Svakvin

7-15

12 cl

6,7-14,4

Sterkvin

15-22

7,5 cl

9-13,2

Likør

15-60

4 cl

4,8-19,2

Gin, vodka, cognac, whisky

37,5-43

4 cl

12,0-13,

 

HVA SKJER MED ALKOHOL I KROPPEN?

Opptak og fordeling

Alkoholen blir først og fremst sugd opp i blodet (absorbert) fra tarmene. Litt alkohol kan også bli tatt opp fra munnhulen, spiserøret og litt mer fra magesekken. Kort tid etter inntak, vanligvis bare noen minutter, kan det måles alkohol i blodet. Opptaket går særlig raskt dersom det er lenge siden vi har spist. Da kan høyeste alkoholkonsentrasjon i blodet oppnås 15-30 minutter etter drikking, og en stor alkoholmengde kan være nærmest fullstendig tatt opp i kroppen på mindre enn 1 time. Drikkes alkohol på full mage eller i forbindelse med et måltid, vil det gå langsommere og kunne strekke seg over flere timer. I løpet av den tiden alkoholen befinner seg i fordøyelsessystemet (mage og tarm) før den går over i blodet, gir den ingen virkning på resten av kroppen. Virkningen kommer først når alkoholen har blitt tatt opp av kroppen og transportert rundt til organene i kroppen.

Sugd opp gjennom magesekken

Noe alkohol kan forbrenne i magesekken før den blir sugd opp. Dette skjer fordi magesekken inneholder enzymer som er i stand til å bryte ned alkohol. Denne prosessen kan variere sterkt mellom individer og generelt å være mer utviklet hos menn enn hos kvinner. Små alkoholinntak i forbindelse med måltider, kan forbrennes før kroppen tar opp alkoholen og føre til at 10-50 % av alkoholen vi drikker aldri kommer over i kroppen.

Måles som promille når det kommer i blodet

Se egen artikkel om promille

Når alkoholen er kommet over i blodet, kan mengden måles og angis som «promille». Promillen viser hvor mange tusendeler av en vektenhet blod som utgjøres av alkohol. 1,0 promille betyr således at det finnes 1 gram alkohol i 1 kilo blod.

Alkohol finnes også i alle cellene

Alkoholen passerer lett fra blodet til alle kroppens organer og videre gjennom membranene som omgir enkeltcellene som organet består av. Derfor er alkoholen å finne i hver eneste av kroppens celler kort tid etter at den er drukket. Hver eneste hjernecelle, muskelcelle, hudcelle osv. vil altså inneholde alkohol etter at vi har drukket, og det samme vil være tilfellet for alle cellene til et foster som befinner seg i livmoren til en gravid kvinne som inntar alkohol. Konsentrasjonen av alkohol inne i cellene vil være grovt sett den samme som i blodet. Har man 1 promille i blodet, har man det også i hjernen, huden, musklene, fosteret osv.

Oppnå rushøydepunktet når alkoholen er sugd opp og fordelt

Den første tiden etter et alkoholinntak vil alkoholkonsentrasjonen i blodet være stigende. Når all alkohol er sugd opp og noenlunde jevnt fordelt i kroppens celler, oppnår vi gjerne høyeste punkt på blodalkoholkonsentrasjonskurven etter alkoholinntaket. Etter dette vil alkoholkonsentrasjonen i blodet synke. Dette skyldes først og fremst at alkoholen forbrenner i leveren.

© Frode Øverli. / Distr: Strandcomics.no

 

Leveren forbrenner alkohol til eddiksyre

Kroppen kvitter seg med alkohol ved å forbrenne (omdanne) den til et stoff som heter acetaldehyd, som igjen omdannes videre til eddiksyre. Dette foregår i leveren. Sluttproduktet i denne omdannelsen, eddiksyre, finnes alltid i kroppen, dannet på andre måter, og er således et stoff kroppen er vant til å håndtere. Eddiksyre har få kjente uheldige eller skadelige virkninger.

Acetaldehyd derimot er et langt mer giftig molekyl, som kan skade cellene på mange vis. Alkoholforbrenningen er heldigvis normalt styrt, slik at acetaldehyd får liten anledning til å hope seg opp, fordi det vil omdannes til eddiksyre straks det dannes. Leveren har normalt større kapasitet til å omdanne acetaldehyd til eddiksyre enn til å danne acetaldehyd fra alkohol.

Straks den første alkoholen er blitt absorbert og passerer leveren, starter alkoholforbrenningen. Alkoholforbrenningen begynner derfor vanligvis nærmest umiddelbart etter alkoholinntaket. Den første timen(e) etter et alkoholinntak skjer både absorpsjon til blod og fordeling fra blod til organer, samt forbrenning samtidig. Når alkoholen er tatt opp og fordelt i kroppen, vil blodalkoholkonsentrasjonen synke i takt med alkoholforbrenningen i leveren.

Alkoholforbrenningen foregår med konstant hastighet, slik at alkoholpromillen i blodet synker med 0,12-0,18 promille per time hos de aller fleste, med 0,15 promille per time som gjennomsnittsverdi for begge kjønn. Det kan være forskjeller mellom forskjellige individer, men vanligvis er disse små (0,12-0,18 promille per time). Hos folk som drikker mye, kan

forbrenningen gå raskere, opp mot 0,30 promille per time, og i sjeldne tilfelle enda fortere. Men for de fleste vil det være slik at alkoholkonsentrasjonen i blodet vil øke så sant inntaket av alkohol per time er høyere enn den alkoholmengden som gir en promille på 0,15. Nedenfor vises hvordan slike mengde-/ promilleberegninger kan gjøres. Ved lave promiller, under 0,2, kan alkoholforbrenningen gå noe saktere mens alkoholen forbrennes ned til nivåer langt under 0,1 promille.

Sure melkeprodukter gir ikke rus

Det er en nokså utbredt misforståelse av vi uten å ha drukket alkohol i det hele tatt, kan ha en lav alkoholkonsentrasjon i blodet, som kan overskride 0,1 promille. Det har vært antydet at dette for eksempel kan inntreffe etter inntak av sure melkeprodukter (kefir eller lignende). Dette skjer ikke i praksis, men alkoholkonsentrasjoner på tiendeparten (0,01 promille) og hundreparten (0,001 promille) av 0,1 promille kan påvises uten at man har drukket alkohol.

Kraftig mosjon eller badstue øker ikke alkoholforbrenningen

Det er også en utbredt misforståelse at kraftig mosjon, badstubad, kaffedrikking og mer drastiske tiltak kan øke alkoholforbrenningen. Ikke noe av dette holder imidlertid stikk. Vi kjenner ikke til noe virkningsfullt sikkert middel som øker forbrenningshastigheten. Store inntak av fruktsukker (fruktose) kan øke alkoholforbrenningen, men da skjer det samtidig også biokjemiske endringer i leveren som kan være uheldige.

Skilles ut i luft og urin

Det er forbrenningen i leveren som er hovedårsaken til at alkohol forsvinner ut av kroppen. Vi skiller også ut alkohol i utåndingsluft og urin, men disse mengdene av uomdannet alkohol, betyr lite i forhold til den mengden som omdannes i leveren. Ved denne omdannelsen produseres det energi (kalorier) i leveren. 1 gram alkohol gir ca 7 kalorier, en standard alkoholenhet på 12 gram alkohol gir 94 kalorier, og en halv flaske vin på 36 gram alkohol gir ca 250 kalorier.

øl øl

øl

Beregning av alkoholkonsentrasjonen i blodet

Den alkoholmengden vi inntar, vil grovt sett fordele seg i den prosentdelen av kroppen som består av vann, dvs. hos de fleste ca 60-80 % av kroppsvekten. Hos kvinner er fordelingsvolumet for alkohol oftest mellom 57 og 75 % av kroppsvekten, hos menn er det oftest mellom 66 og 84 % av kroppsvekten. Således vil en person på 70 kg ha ca 40-60 kg vann til fortynning av den alkoholmengden som tas inn. Fordelingsvolumet for alkohol kan beregnes nokså nøyaktig når vi kjenner en persons høyde og kroppsvekt. Til mer grove orienterende beregninger kan vi legge til grunn et gjennomsnittlig fordelingsvolum på 68 % av kroppsvekten. Vi vet omtrent hvilken promille en person på 75 kg får etter å ha drukket fem standard alkoholenheter à 15 gram alkohol «på styrten», dvs. 75 gram alkohol ved å sette opp regnestykket:

75 gram alkohol / 75 kg x 68 % (av vekten). Dette blir 75 gram / 51 kg dvs. 1,5 gram/kg eller 1,5 promille.

1 time fra siste alkoholinntak til alkoholen er absorbert

En beregning utført på denne måten, tar imidlertid ikke hensyn til verken tiden som trengs før all alkohol er absorbert eller til forbrenningen. Hvis vi for enkelhets skyld sier at det alltid vil gå 1 time fra siste alkoholinntak til alkoholen er absorbert, skjønner vi at vi ikke kan beregne alkoholkonsentrasjoner med noen som helst sikkerhet den første timen etter siste alkoholinntak.

Alkoholforbrenningen starter samtidig med alkoholinntaket

Så må vi ta hensyn til alkoholforbrenningen, som i praksis starter samtidig med alkoholinntaket. Til grove beregninger kan forbrenningshastigheten alltid settes til 0,15 promille per time.

I eksempelet ovenfor finner vi at alkoholkonsentrasjonen 1 time etter at fem standard alkoholenheter ble drukket «på styrten» blir 1,5 – 0,15 = 1.35 promille, 5 timer etter drikkestart blir alkoholkonsentrasjonen 1,5 – (5 x 0,15) = 0,75 promille.

Hadde personen valgt et noe mer fornuftig drikkemønster, og drukket fem standard alkoholenheter over 4 timer, ville blodalkoholkonsentrasjonen 5 timer etter drikkestart blitt den samme 75 / 51 – 5 x 0,15 = 0,75 promille, men personen ville nok hatt det bedre og unngått promilleverdier over 1, som ofte kan vise seg å være nokså problematiske.

Vi kan beregne blodalkoholkonsentrasjonen etter et alkoholinntak på følgende måte:

(alkoholinntak i gram / 68% av kroppsvekten i kg) - (0,15 x timer fra drikkestart) = aktuell promille

Det skal bemerkes at disse resultatene er orienterende, har betydelig slingringsmonn og bare kan beregnes når det er gått mer enn 1 time siden siste alkoholinntak.

Opprettholde, men ikke øke en oppnådd promille

Beregninger av denne typen kan også være en hjelp til å finne ut hva som kan drikkes for å opprettholde, men ikke øke, en oppnådd promille. Drikker man mer alkohol per time enn det som gir 0,15 promille vil promillen øke. En person på 75 kg med et distribusjonsvolum på 51 kg kan innta ca 7,5 gram alkohol per time uten at promillen øker, fordi 7,5 / 51 = 0,15 promille. Den praktiske huskeregelen blir slik at inntak av en alkoholenhet (15 g) annen hver time vil holde blodalkoholkonsentrasjonen rimelig stabil. Lettere personer må drikke mindre enn dette for at promillen ikke skal øke.

Måling av alkoholkonsentrasjonen i blodet

Blodalkoholkonsentrasjonen kan måles med stor nøyaktighet med forskjellige målemetoder. I enkelte tilfeller (for eksempel ved mistanke om promillekjøring) kan målinger ned til nærmeste hundredel av en promille være avgjørende i straffespørsmål. Det finnes en rekke apparater i handelen som kan brukes til å måle alkohol i utåndingsluft, som en indikasjon på hva blodalkoholkonsentrasjonen kan være. Det vil alltid være usikkerheter knyttet til alkoholmåling i luft som mål for blodalkoholkonsentrasjon. For det første kan luftapparatene ha nokså primitiv teknologi og være ustabile. Dernest vil luftalkoholkonsentrasjonen kunne variere mye selv om blodalkoholkonsentrasjonen er den samme. En luftmåling, selv med et avansert instrument, vil således aldri kunne gi et sikkert resultat når det gjelder blodalkoholkonsentrasjonen.

HVILKE VIRKNINGER HAR ALKOHOLEN PÅ KROPPEN?

Vi kan skille mellom to hovedtyper alkoholvirkninger:

  1. Virkninger av enkeltinntak, som krever at alkohol er til stede i kroppen og som kommer hver gang vi drikker

  2. Virkninger av gjentatte inntak, gjerne relativt hyppige over måneder/år, og som også finnes når all alkohol er ute av kroppen.

Virkninger av enkeltinntak

Hjernen og sentralnervesystemet

Alkoholens virkninger på hjernen representerer de viktigste og mest interessante effektene av enkeltinntak.

I lave konsentrasjoner vil alkohol endre stemningsleiet i positiv retning, redusere konsentrasjonsevnen samt hemme korttidshukommelsen og evne til læring. Den kritiske sansen vil også sløves. Hos de fleste synes denne følelsen av å være lett påvirket å inntreffe ved alkoholkonsentrasjoner rundt 0,5 promille eller lavere. Ved disse, eller litt høyere blodalkoholkonsentrasjoner, kan man bli mindre kritiske og øke risikovilligheten. Dette vil bli ennå tydeligere når alkoholkonsentrasjonen i hjernen og blodet stiger opp mot 1,0 promille.

  • Selv uten reduksjon av ferdigheter, kan disse alkoholvirkningene øke ulykkesrisikoen, utløse aggresjon og vold mot andre samt forlede til selvmordsforsøk.

Reduserer ferdigheter, balanse og kontroll

Med økende alkoholkonsentrasjoner i blodet (og hjernen) vil forskjellige ferdigheter kunne reduseres. Balansen blir dårligere, kontrollen av bevegelser og tungen blir ikke som før. Ved slike blodalkoholkonsentrasjoner, gjerne fra 1 til 2 promille, blir vi trette og sløve, og vi kan bli kvalme. Ved promille på 1,5 og høyere vil de fleste ha problemer med å huske alt som skjer, og hukommelsestapet vil øke med stigende alkoholkonsentrasjon.

Lammelse av nervesystemet

Ved svært høy alkoholkonsentrasjon vil deler av nervesystemet bli lammet. Det farligste som kan skje da, er at respirasjonssenteret (pustesenteret) i hjernen hemmes så mye at pustingen stanser og døden inntrer. Promille fra rundt 3,0 promille og oppover kan være dødelig. Risikoen for denne livsfarlige komplikasjonen økes dersom man samtidig bruker medikamenter som virker dempende og sløvende på hjernen. Dette kan være beroligende midler, sovemidler, sterke smertestillende midler og midler mot epilepsi. Slike legemidler øker også risikoen for at man blir sterkere påvirket ved lavere blodalkoholkonsentrasjon.

Toleranse - virkning blir mindre

Er vi vant til å drikke til et gitt nivå, kan vi utvikle en toleranse, det vil si at virkningene gjerne bli mindre når denne drikkingen har vært gjentatt svært mange ganger med ikke alt for store mellomrom. Også under hver enkeltrus vil det også utvikle seg toleranse hvis rusen varer lengre enn 3-5 timer, med den følge at man etter hvert føler seg mindre påvirket selv om promillen er like høy. Forventninger til hva alkoholinntaket skal medføre, vil også inngå i vår opplevelse av påvirkningen.

Noen bør bare ikke drikke

Les egen artikkel: Hvor mye er for mye?

Hvilken virkning man har av alkohol den variasjonen man kan oppleve fra gang til gang ved samme alkoholinntak varierer. Om man blir aggressiv, voldelig eller selvdestruktive under alkoholpåvirkning bør man ikke drikke alkohol for å unngå muligheten for dramatiske følger for dem selv og omgivelsene.

drikker vin Drikker vin

Drikker vin

Mekanismer bak rusvirkningene

Alkohol påvirker kommunikasjonen mellom hjernecellene. Normalt kommuniserer en hjernecelle med en annen ved å sende ut signalmolekyler som virker på mottakerstasjoner (reseptorer) på andre celler. Både utsendelse og mottak av signalmolekyler kan påvirkes av lave alkoholkonsentrasjoner. Det er bare visse hjerneceller og signalmolekyler som påvirkes av alkohol i de konsentrasjoner som oppnås ved vanlige alkoholinntak.

Summen av forandringene i cellekommunikasjonen fører til at vi kjenner oss påvirket, at vi opplever de nevnte virkningene av alkohol og at vi kan oppføre oss, tenke og reagere forskjellig fra det vi normalt gjør. Alkoholen gir oss ikke en ny hjerne, men endrer noe på det som vanligvis foregår der. Det man er nokså sikker på, er imidlertid at hjerneceller ikke går til grunne (dør) under alkoholrus, selv ved høye promiller.

Bakrus

Etter store alkoholinntak kan man oppleve betydelig plager «dagen derpå», med hodepine, generell uvelfølelse, depresjon, kvalme og brekninger. Vi vet lite om årsakene til dette. Det skyldes ikke celledød i hjernen, selv om det kanskje kan føles slik. Det skyldes ikke opphopning av acetaldehyd. Det kan være relaterte til uttørring, i hvert fall synes rikelig væskeinntak (utenom alkohol), under rusperioden og etterpå, å ha gunstig virkning. Bakrusens intensitet henger godt sammen med hvor mye og over hvor lang tid man har drukket. Jo større inntak, jo lengre «fest», desto større plager. Man tror at det ved langvarig alkoholpåvirkning kan skje endringer i hjernen som varer noe lengre enn rusen og som gir seg til kjenne som bakrusplager. Det eneste virksomme middel mot bakrusplager er å drikke mindre alkohol. Det må advares mot de aller fleste smertestillende medikamenter, da de kan øke risikoen for blødninger i mage og tarm.

Hormoner

Alkoholinntak som gir promille rundt 1,0 eller mer, kan påvirke nivået av en rekke hormoner i kroppen.

  • Nivået av det antidiuretiske hormonet som styrer urinmengden, vil gå ned, med økt urinproduksjon til følge.
  • Produksjonen og nivået av det mannlige kjønnshormon, testosteron, vil gå ned.
  • Blodnivået av stresshormonet kortisol kan gå opp. Kombinasjonen av de to siste effektene vil ha den motsatte virkningen av anabole steroider, det vil si at store enkeltinntak av alkohol vi kunne virke nedbrytende på muskel massen.
  • Nivået av andre stresshormoner kan også øke, med uregelmessigheter i hjerterytmen til følge.
  • Alkohol kan på flere forskjellige måter forstyrre reguleringen av blodsukkernivået, særlig hos diabetikere, som må være spesielt oppmerksomme på dette.

 

Celler som skal bekjempe infeksjoner kan hemmes

Etter store alkoholinntak kan en del av de cellene i kroppen som skal bekjempe infeksjoner, bli hemmet i sin funksjon. Dette kan føre til økt mottagelighet for infeksjoner. Om dette også vil gjelde ved små alkoholmengder er mer usikkert, men det er vanskelig å finne grunnlag for at alkohol skal ha noen medisinsk virkning ved for eksempel en gryende forkjølelse.

Blødningstendens

Alkohol kan øke risikoen for en rekke småblødninger, særlig i fordøyelsesorganene. Dette behøver ikke å skape problemer, men av og til ser man at større og alvorlige blødninger utløses.

Virkningene av gjentatt alkoholinntak

Hver gang vi drikker alkohol, vil de endringene som er beskrevet under «Virkninger av enkeltinntak», inntre. Det er derfor ikke overraskende at alkoholulykker er hyppigere hos mennesker som drikker mye og ofte. Dersom man drikker mye og ofte over et tilstrekkelig langt tidsrom, kan det skje endringer som er av en annen karakter enn de man har opplevd tidligere.Hvilke konsum som må til for at slike endringer skjer, vet vi ikke nok om. Antydningsvis kan enkeltinntak på over 40-50 g (3-4 standard alkoholenheter) annen hver eller hver dag over et tidsrom på mer enn noen måneder være tilstrekkelig til at nye virkninger eller tilleggsvirkninger kan opptre.

Toleranse

Et eksempel på hvordan gjentatt bruk av alkohol kan endre virkningene av et enkeltinntak, er utviklingen av økt toleranse for alkoholens rusvirkninger. Gjentatte alkoholinntak setter i gang forandringer i nervecellene, som gjør at de tilpasser seg alkoholvirkningen. Hjernecellene hos en person som drikker ofte, krever mer alkohol før de endrer sine signalmottakersystemer, enn hos en som drikker sjelden. Dette merkes ved at den som drikker ofte, «tåler mer» alkohol enn tidligere. Dette kan ha praktiske fordeler, men viser egentlig en begynnende langvarig forandring av nervesystemet, som følge av man drikker ofte. Man kan også få abstinensplager når alkoholtilførselen slutter og alkoholkonsentrasjonen i blodet går ned mot null. Abstinensen er oftest motsatt enn de man opplever under alkoholpåvirkning. Senket stemningsleie, uglede, uro, svetting, søvnforstyrrelser er typiske abstinensplager. Kraftig alkoholabstinens kan være livsfarlig.

Både toleranseutvikling og abstinensplager vil forsvinne dersom man er alkoholavholdende gjennom uker og måneder.

Økt følsomhet

Hos folk som har drukket lenge, kan også det motsatte skje, nemlig at de reagerer på relativt små alkoholmengder med uventet sterke rusvirkninger. Forklaringen på dette er man ikke sikker på. Det kan se ut som noen utvikler kraftigere forventinger til alkoholrusen enn tidligere og derfor reagerer slik. Andre kan ha utviklet skader i hjernen som kan gjøre den mer følsom for lave alkoholkonsentrasjoner.

Avhengighet

Se egen artikkel om avhengighet

Noen av de langvarige forandringene som gjentatt bruk av alkohol påfører hjernecellene, vil vise seg ved økt trang til nye alkoholinntak (avhengighet, «addiction»). Man bruker mye tid på å skaffe seg - og drikke av alkohol og til å komme seg til hektene igjen etter drikkingen. Kontrolltap, manglende evne til å slutte selv om man vet at det er skadelig, sosiale og familiære komplikasjoner, samt ikke sjelden kriminalitet, hører også gjerne med. Dette atferdsmønsteret, som vi kaller alkoholisme, skiller seg ikke mye fra annen rusmiddelavhengighet. Man kan være disponert for alkoholavhengighet ved at det er arvelig. Drikkingen kan føre til en langvarig funksjonsforstyrrelse i hjernen, som så igjen fører til at man ønsker å drike mer. Det blir en ond spiral, som det kan være vanskelig å komme ut av. For å komme seg ut av avhengigheten kreves det at man er lenge uten alkohol. Problemet er å få til denne langvarige avholdsperioden. En bevisst holdning til eget alkoholkonsum, med alkoholfrie dager og uker og bruk av begrensede alkoholmengder hver gang man drikker er viktig for å unngå avhengighet.

Graviditet

Egen artikkel om alkohol og graviditet

Som nevnt tidligere får fosteret samme "promille" som mor hver gang hun drikker. Dette betyr at fosteret får alkoholtilførsel om mor drikker i løpet av svangerskapet. Alkohol er det rusmiddelet som vi med sikkerhet vet kan skade fosteret. Alkohol kan påvirke utviklingen av alle celler og organer, og hjernen er særlig sårbar. Fra tidlig på 1970-tallet har begrepet Føtalt alkoholsyndrom (FAS) vært brukt om en tilstand som omfatter hjerneskade, veksthemming og misdannelser i midtansiktet.

Sikre grenser?

Kan man innenfor visse konsumgrenser kan drikke trygt og ubekymret? Det finnes ikke noe enkelt svar på dette. Enhver rus etter inntak av for eksempel to til fire standard alkoholenheter kan representere en viss ulykkesrisiko. En slik ulykke kan inntreffe selv om man bare drikker én gang i året. Spørsmålet om sikre grenser er nærmest umulig å besvare. Det generelle fornuftsråd blir: jo mindre, jo sjeldnere, desto bedre.

Positive helseeffekter?

Når det gjelder ungdom er det ingen ting som viser gunstige helseeffekter av alkohol. Selv om det ikke finnes helsemessige grunner til å anbefale alkoholbruk, kan alkohol i små doser ha virkninger som mange vil oppleve som positive. Man bør likevel være forsiktig når det gjelder alkohol fordi kan kan få større rus enn ønsket, også ved å drikke lite. Og rus øker risikoen for uhell, skader og ulykker.

Alkohol er et lovlig rusmiddel, som har komplekse virkninger og må tas på alvor. En viss kunnskap om stoffets virkninger kan forhåpentligvis bidra til at så skjer.

 

Kilde: Folkehelseinstituttet

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
tissen
0
08.01.2018 11:53:46
Blir tissen mindre av å drikke?
D
1
12.11.2017 13:39:55
Jeg var skikkelig nervøs og turte ikke kysse crushet mitt. Jeg er fjorten, så drakk vi litt Smirnoff ice, (som er nok første gangen du drikker) drakk 4 på 5 minutter, vi klina i flere timer. Tro meg, er du for nervøs, drikk litt alkohol, da kan du oppnå alt du vil. Aldri drikk høyere enn 10% hvis det er første gangen, da kaster du opp hvis du blir full. Når du kaster opp, får du hangover
K
0
29.11.2017 09:35:57
Altså.. Jeg kysser alle uten videre UTEN alkohol, men skal si jeg drakk meg full på 15-18% :P
en du vet om
2
06.06.2017 09:32:19
det er bra vi har værandre
Rull opp gardina
3
01.06.2017 12:20:07
Takk! Hjalp mye
Notoalcohol
4
03.05.2017 09:38:45
Bruk heller pengene dere bruker på alkohol oh røyk på godteri
Nei
3
01.06.2017 12:18:58
Nei. Godteri er ikke noe bedre for kroppen, her snakker vi om mye sukker. Sukker er et avhengighetsstoff som man ikke burde bruke, eller så er det søtningsstoffer som forblir i kroppen og for mye søtningsstoffer dreper deg bokstaveligtalt du dør etter et par år. PS dette er mye søtningsstoffer ikke bare et enegangstillfele
PotatoCorn
3
04.04.2017 12:19:09
Jeg syntes synd på folk som driver å bruker opp pengene bare for å skade seg selv
Andis
2
14.03.2017 14:05:14
Det er veldig dumt at folk bruker alkohol på en dårlig måte. For hvis alle hadde brukt det greit og fulgt lover og regler så hadde det ikke skjedd ulykker eller voll i hvertfall ikke av den saken da. Mange unge og voksene drikker alt for mye og det håper jeg de slutter med. Hvis de ikke greier det selv håper jeg de får hjelp av noe
Barnevakten
2
06.12.2016 03:23:02
Trenger det lille barnet noe å drikke? Hva med en flaske ø-ø-øhhh melk? Der ja!
rigmor
6
23.11.2016 10:43:30
hvor lenge har alkohol vært i bruk?
.
2
29.08.2017 21:57:16
Leeeeenge!
pål andre helland
4
17.11.2016 10:42:10
jeg syntes at dere er tullete som drikke denne slags drikke når dere er så unge. ikke drikk red bull det er farlig
Fitte666
5
08.11.2016 14:14:52
Veldig bra side!
****
4
17.10.2016 14:34:43
hva skjer vist eg driker vodka?...eg er bare 13
Girl
4
01.11.2016 02:06:53
Du blir full..., særlig viss det er første gangen, anbefaler å vente...ikke gøy å våkne neste dag og være drit syk.
POTETEN BOB
7
11.10.2016 21:34:13
Oppgaver er dritt.. Fuck skole
Mordi
3
03.06.2016 12:39:00
drekk ikkje æ har patta på kukken te bror di
sopie
6
11.04.2016 12:13:49
boobs
stitches 100 million
8
08.03.2016 13:15:10
fuck skule
bjarne69
5
11.03.2016 13:13:33
heilt enig
Gingerninja69
8
23.02.2016 09:57:43
fuck all of yall
Tar ikke sider
7
19.01.2016 10:58:28
Jeg reagerer litt på at alle har så sinnsykt sterke meninger. Jeg føler at alle har retten til å ta egne valg, men såklart er det ikke smart å drikke for mye. Personlig drikker jeg ikke, men kan skjønne at det er gøy.
Tullejente__:p
6
04.01.2016 23:04:27
Prøvde mye alkohol for første gang drakk 1 liten cider og 2 bokser med noen annet :p alle var på 4,5% mene noen dager senere får jeg mageproblemer (diare) 3dager på rad..,, har dette noe med alkoholen å gjøre eller er det fordi jeg ikke spiste nok mat disse dagene???? Ble ikke full i det hele tatt heller men kjente det i magen
Sofia
6
15.02.2016 10:38:23
Det er noe me alkoholen som får deg vondt i magen
Han som ikke spurte om nummert til jenta på festen
8
01.11.2015 14:34:08
Å drikke seg brisen på fest selv om man ikke er 18 år er helt normalt og greit, men om du skal det husk for helvete å spørre om nummeret til jenta, ellers kommer du til å hate deg selv
Gardiner
8
29.10.2015 10:50:17
Yay alkohol! Imma die! -.- Er det sånn alkoholikere tenker....
Han
7
01.11.2015 14:28:00
Basically ja, man tar på en måte glede fra dagen etter :)
Nice
4
03.02.2016 09:52:25
Hahaha rett i den du
Why the frog?
7
29.10.2015 10:38:50
Alkohol er domt sånn er det bare.... Tips: Hvis du drikker, slutt ;D Tygg en tyggi!
Jeg har ikke et kallenavn!
6
22.10.2015 14:48:41
Waw.... NooB123 Godt sakt dåh ^-^
skader av alkohol
4
02.06.2015 12:28:32
add meg på psn : alkohol elskeren
kul
8
16.05.2015 13:49:30
Haha jeg må le av alle bedreviterne her! Alkohol er helt greit og fullstendig OK hvis du drikker en begrenset mengde av det. Jeg er også fult enig at å drikke seg full ikke er det lureste man gjør men alkohol har ingen skade på kroppen om du passer på hva du drikker og hvor mye;) jeg sier bare yolo!!
Mikke mus
7
24.04.2015 12:34:33
Det burde vert 14 års aldergrense for å drikke ass, og kjøpe da seff, får barre takki når jepå fest og det er bare anakvær helg
Anonym
15
18.03.2015 10:00:07
å drikke alkohol før man er 18, er bare teit.. greit nok å smake på det men INGEN VITS å drikke seg full.....
Anonym
6
23.05.2015 13:49:06
Når man drikker alene med en kompis så er det nok bare dumt og fjortis artig. Men er man på en fest er det så mye mer artig man opplever som kan bli minner hvis man i tillegg ikke drikker så alt for mye. Når man har konfirmert seg så er det vanlig at man får smake på alkohol fordi du da fra gammeldags kultur er gammel nok til å drikke.
Eget valg
9
11.02.2015 12:44:52
Det er selvvalgt om man vil drikke eller ikke, det er mye som kan gå galt, men det betyr nødvendigvis at det blir å gå galt. Alt med måte, men en ting som ikke er veldig greit er å rakke ned og kalle en som velger og drikke for dum, umoden osv osv, og det samme gjelder andre veiem, jeg er verken for eller imot alkohol, men det er noe man velger selv. Det er faktisk ikke ulovlig og drikke under 18, det er ulovlig og selge/lange og man har lov til å feste fra man er 15år. Budskapet eller hva jeg nå skal si : Respekter andres valg, det er ikke ditt problem med mindre du langer.
NooB123
13
09.02.2015 12:51:52
Drikk vann,saft og eller brus
Kaffe
2
06.12.2016 03:17:56
Kaffe?
kmm
3
12.07.2016 03:31:10
brus
13år
2
28.04.2016 09:13:44
Helt enig!!! Hater serr alkohol. Har smakt på en del, men det er ikke godt!!
NooB123
9
09.02.2015 12:49:21
Enig med NooB123
NooB123
7
09.02.2015 12:47:12
Drikk ikke alkohol ;D
salmon kalou
5
28.01.2015 09:54:28
chelsea
RONALDOOOOOOOO
9
27.01.2015 11:20:35
Add meg på PSN: i_karoubi SPILL FIFA 15 FUT MED MEG
satan kuk
4
16.11.2015 18:21:04
fuck Ronaldo mæ i ræva.
niggah
3
12.07.2016 03:31:55
du lika sånt ja, hahah
PaRtY_RuSsErN
8
23.09.2014 00:33:33
Hold deg unna vodka og den slags, da har du sikret deg en god tur hjem!
Rhodos
6
27.08.2014 17:19:12
1881
Sup
14
06.06.2014 12:13:38
tror jeg holder meg til vann
Ærlig Fyr
13
06.06.2014 12:12:48
IKKE DRIKK FØR DU ER 18!!! Helst ikke før du er 20 for å være ærlig.
Ikkje drikk
8
20.03.2014 12:50:08
har unge og rus nå og eg skal ikkje drikke før eg er 18 men skal kje drikke meg full da heller
Norwegian-Games
10
12.02.2014 06:38:25
Add meg på PSN og spill gta 5 eller cod med meg :)
Dark123Hound. i have a youtube channel
13
16.12.2013 13:43:45
å drikke alkohol er ikke bra når du er under 18 år. og husk å subscribe til mitt channel PÅ youtube det heter Dark123Hound.
ws95
17
06.11.2013 23:21:52
Først og fremst vil jeg si til dere som jeg antar er unge her: Følg med i norsktimen! For dere ligger langt bak med grammatikk og setningsoppbygning, og det er skremmende. Og til det som er temaet... De fleste av oss drakk da vi var mindreårige, så jeg ville ikke ha befalt noen til å ikke gjøre det fordi jeg vet veldig godt at det ikke hjelper. Noen ting forblir som de er i verden, og det må vi forholde oss til. Jeg vurderer i det siste og ikke drikke meg full fordi jeg har fått psykiske plager av det dagen derpå, og aner virkelig ikke hvorfor. Men én ting som er sikkert er at det i alle fall ikke er behagelig. Man finner ut selv hva man velger å finne på, så det er opp til enhver, men jeg anbefaler å være forsiktig. Nå er jeg 18, og tro meg, man blir lei av å dra på attenårsdager HVER eneste helg. Så gled dere til dere blir atten, men fortsett å utnytte tiden når det ikke er lov. For når dagen man blir myndig på kommer, er det ikke så mye ulovlig som er aktuelt å gjøre lenger.
Drammen turn er best!!!
4
28.04.2016 09:19:53
Helt enig! Har sett mange skrivefeil. Du må nok også huske at mange kanskje har dysleksi eller andre ting som gjør at man ikke er så flink på skolen.
LoL
9
18.10.2014 17:01:48
ok, kanskje vi skal følge med i norsktimene, men ikke i nynorsketimene!!!!!!!
terjesjokolade1023
10
12.06.2013 13:14:28
de som drikke alkohol under 18 er bare jævla dumme, faen folk e rare....
Knut
24
23.04.2013 20:23:39
Tar heller et glass med saft jeg.
knut 2.0
4
27.01.2015 10:44:47
enig fordi jeg liker navnet
Sille
24
02.04.2013 13:19:26
alkohol er ikke bra for kroppen selv om jeg aldri har smakt det ikke lurt. ADVARSEL!!!
YoLO
21
24.09.2012 12:43:33
Drikking før du er 18 år er bare teit!.....
Æsj
0
29.11.2017 09:32:39
Jeg har drikt alko før haha og jeg er bare 14 :)))
pondus
12
24.09.2012 12:41:53
ikkje drikk før du e 18.
Miharu~
12
12.04.2011 10:22:26
hey! IKKE si at alkohol er ikke et dop middel.. xD for det ER det nemelig! fordi den gir en langsomere død! alkohol står nemmelig på den harde rusmiddle sia, med Heroin og andre veldig avhengie stuffer! ^^ så please, hvorfor i helvete ikke sperre eller åpne alle veier for rus og andre ting? :3 blir jo krig ut av at vi ikke har gjort det fra får av... :3 haha... ^^'
Anonym
2
25.10.2017 13:50:35
Mammaen min var en alkohol, veldig slem (Red: Send oss gjerne inn spørsmål på det du lurer på, eller om du vil lufte tankene dine med noen på ung.no/oss. Hilsen ung.no-redaksjoen).
wow
10
10.12.2010 11:58:54
spiller noen wow?? .... kom på runethotem! ;) også adder dere Soz
CoD
10
10.12.2010 12:33:52
add Chens
wow
8
10.12.2010 11:45:02
worgen 4 evaaaaa!!!!!
gutt 13
9
09.12.2010 21:15:26
foreldrene mine er vel ganske snill:) men har smakt vin ris vin og rød vin men det smaker bare edikk ekke no spess ble ikke full elle no sånn. det er ikke narkontika elle no sånn

Spørsmål og svar

Hvor mye må jeg drikke for å bli full?
Hei   Kort tid etter at man drikker alkohol vil de fleste begynne å kjenne virkningene. I artikkelen nedenfor kan du lese om hvordan vi håndterer...
Hvor lenge sitter alkohol i en urinprøve?
Hei Når man bruker urinprøver i forbindelse med påvisning av alkoholbruk, er det vanligvis for å kontrollere alkoholbruk over tid. Man tar normal...
Jeg har cøliaki, hva kan jeg drikke av alkohol?
Hei Takk for spørsmålet!   Aller først vil jeg bare minne om at det er 18 års aldersgrense for kjøp av alkohol i Norge.   Vin inneholder i...
Spørsmål om alkohol.
Hei   1. Alkoholholdig drikk er en væske som hovedsakelig består av smakstilsatt vann og det kjemiske stoffet etanol (etylalkohol). Alkohol utvin...
Konsekvenser ved bruk av 96% hjemmebrent
Hei Når det gjelder straff og reaksjoner som følge av at dere drikker alkohol, så viser jeg til artikkelen nedenfor hvor det står om dette. Det e...
Hadde 2,3 i promille. Er det farlig? 
Hei 2,3 er veldig høy promille ja. Man regner at promille over 1,5 -2 kan være farlig. Det kan hende at du følte deg normal, men hadde du så høy...
Aldersgrense for å drikke øl i Tyskland.
Hei Vi har ikke noe sikker informasjon om dette, men tror (med et lite forbehold) at du kan stole på tallene fra denne lisat på Wikipedia. Der stå...
Hvor fort synker promille?
Hei Hvor fort promille synker kan variere en del fra person til person. Blant annet spiller kjønn og vekt en rolle. Du kan selv regne ut sånn cirka...
Når jeg drikker alkohol, får jeg veldig vondt i magen.
Hei Det høres ikke så behagelig ut. All bruk av rusmidler kan ha omkostninger, og vi er alle nødt til å veie fordeler og ulemper opp mot hverandr...
Hvor full blir jeg av 4 cider? 
Hei Hvor full du blir av 4 cider, kan vi nok ikke svare deg på. Det er veldig individuelt hvor mye alkohol man tåler før man merker noe. Alder, kj...
Hva skjer når du drikker alkohol som 14-åring?
Hei Vi er ikke helt sikre på hva du spør om her. Lurer du på hva som skjer med deg rent praktisk hvis noen (foreldre, lærere eller andre voksne) ...
Hvordan reagerer kroppen med 1,5 i promille?
Hei Hvordan  mennesker reagerer på alkohol varierer, og  mye avhengig av forhol som dagsform, forventninger og matinntak i forkant. Her er en gene...
Konsekvenser av å drikke alkohol?
Hei I artiklene jeg lenker til under kan du lese mer om skadene av å drikke alkohol - både de kortsiktige og langsiktige. Les også hvordan du kan ...
Hva skjer i kroppen når man drikker alkohol og hvilke skader kan alkoholforbruk forårsake?
Hei! Alkoholen blir først og fremst sugd opp i blodet (absorbert) fra tarmene. Litt alkohol kan også bli absorbert fra munnhulen, spiserøret og ...
Hva er alkohol, hvordan lages alkohol og hva skjer med kroppen?
Hei Det høres ut som du har fått en oppgave, og da finner du svarene på det du lurer på om alkohol i artiklene "Fakta om alkohol" og "Alkohol i kr...
Kvote alkohol og tobakk ut av Norge og inn i et EU-land
Hei   Kvote du kan ta med ut av Norge og inn i et EU-land (Spania): 1 liter sprit eller 2 liter sterkvin (inkludert musserende vin) 4 ...
Hvor mange flasker smirnoff ice må jeg drikke for å bli full?
Hei Du er veldig ung så i utgangspunktet anbefaler vi deg å vente med å drikke alkohol. Undersøkelser viser at jo tidligere man begynner å drikk...
Skjelven dagen derpå/bakrus.
Hei Det du opplever er nok en form for bakrus, og det er normalt at kroppen reagerer på alkohol. Når man har drukket store mengder alkohol og vært...
Se alle