Jo mer du tåler, jo større er risikoen

Når det gjelder alkohol er det ikke om å gjøre å tåle mest. For å tenke etter om du har et høyt toleransenivå for alkohol eller ikke, kan du tenke tilbake til de første gangene du drakk alkohol. Ble du ikke like fort full som dine venner selv om dere drakk like mye, har du nok et høyt toleransenivå for alkohol.

Etter lengre tids drikking kan det oppstå toleranse, det vil si at man må drikke større mengder for å oppnå samme effekt.

 

Avhengighet

En bevisst holdning til drikking er viktig or å unngå avhengighet. Alle kan utvikle avhengighet, men det ser ut til at noen er mer utsatte enn andre.

Når man er avhengig dreier stadig mer av livet seg om alkohol. En vil stadig føle trang til å drikker mer og bruke mye tid på å få tak i alkohol. Det vil også bli mer vanskelig å komme til hektene igjen etter en har drukket.

Man kan bli syk av å drikke ofte

Langvarig høyt alkoholforbruk øker risikoen for utvikling av sykdommer i hjernen og nervesystemet, leversykdommer, betennelse i bukspyttkjertelen, økt blodtrykk, blødninger (særlig i fordøyelsesorganene), hjerneslag, enkelte former for kreft, samt fosterskader dersom man er gravid.

Personer som drikker mye og ofte vil være mer utsatt for ulykker.

 

FAKTA

Det er viktig å ha et bevisst forhold til alkohol.

  • Det er ikke om å gjøre å tåle mest.
  • Venner du deg til å drikke mye er det større sjanse for å utvikle avhengighet.
  • Langvarig og høyt forbruk øker risikoen for sykdommer.
  • Det er ofte forskjell på hvor mye jenter og gutter tåler.

Drikker du for mye? - TEST deg selv

Er du i risikosonen? Verdens helseorganisasjon (WHO) har utviklet en enkel alkoholtest kalt AUDIT, der du kan fylle inn eget forbruk, alder og kjønn. Når du tar testen er det selvfølgelig viktig at du svarer så ærlig som mulig.

Jenter tåler mindre

Jenter veier oftest mindre enn gutter, og kvinnekroppen inneholder mindre væske som alkoholen kan fordeles i. Alkohol er vannløselig og jentekroppen inneholder mer fett og mindre vann enn guttekroppen. Så om en jente og en gutt som veier like mye drikker like mye, får jenta en høyere konsentrasjon av alkohol i blodet. Dessuten er jentenes lever mer følsom enn gutters.

Bedre jo senere man begynner å drikke

Om man begynner å drikke tidlig, kan man bli avhengig av å utvikle sosiale ferdigheter, slik som å skaffe venner, danse eller flørt, med alkohol. Når man er ung har man også vanskeligere for å bedømme konsekvensene av drikkingen, man kjenner ikke sine egne grenser og kan lett drikke for mye. Vi vet at vold og overgrep skjer oftere i fylla.