• Det er aldri din skyld at de voksne drikker
 • Det er ikke ditt ansvar at de voksne ikke får hjelp. Voksne må hjelpe voksne.
 • Kontakt en voksen du stoler på, f.eks en lærer, helsesykepleier, et annet familiemedlem eller foreldre til venner for å snakke ut om situasjonen hjemme.
 • Det finnes mange som kan og vil hjelpe deg. På ung.no har vi en oversikt over hjelpetilbud. Du kan også skrive inn til ung.no/oss og få hjelp og råd, helt anonymt.

Her kan du få hjelp og lese mer:

 • Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

 • Blå kors - Kompasset

 • Barn av rusmisbrukere
 •  

  Se filmene om Sara og Alex

  Den ene filmen viser Sara på 10 år, og moren hennes som har alkoholproblemer. Den andre filmen handler om Alex som er 15 år og har en far som har psykiske vansker og er deprimert. Både Sara og Alex opplever en så belastende situasjon hjemme at det kan være aktuelt for barnevernet å bidra med tiltak.

   

  Sara:

   

  Alex:

  Du kan få hjelp!

  Du kan ringe Alarmtelefonen tel: 116111. Det er en gratis nødtelefon for barn og ungdom. De kan hjelpe deg.

  Ring også hvis du tror noen andre har det vanskelig.

  Alarmtelefonen for Barn og Unge er en gratis nødtelefon for barn og unge. Der møter du voksne mennesker som forstår hvordan du har det, og som bryr seg om at du får det bedre. Nødtelefonen er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. I ukedager er den åpen fra kl. 15:00 om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet.