Loven sier blant annet noe om hvor mye alkohol vi kan ta med oss inn i landet, og hvem som kan kjøpe- og drikke alkohol.

Målet med alkoholloven er å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan føre til. For å få ned skadene, skal loven brukes til å begrense bruken av alkoholholdige drikkevarer.

Les mer om Alkoholloven på Helsedirektoratets nettsted.

Aldersgrenser

I loven heter det:

  • Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer må ikke skje til noen som er under 20 år.

  • Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent må ikke skje til noen som er under 18 år.

Ulovlig å reklamere for alkohol

Det er i Norge forbudt å reklamere for

  • Alkoholholig drikke

  • Varer med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikke

  • La alkoholholdig drikke inngå i markedsføring av andre varer eller tjenester