18-års grense

Det er ikke tillatt med salg, servering eller utlevering av annen alkoholholdig drikk til noen som er under 18 år. Dette gjelder også drikke med lav alkoholprosent, som for eksempel lettøl.

Du må ha fylt 18 år for å kjøpe øl, vin og andre produkter med alkoholstyrke under 22 volumprosent.

Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 22 volumprosent må ikke skje til noen som er under 18 år.

 

20-års grense

Du må ha fylt 20 år for å kjøpe brennevin eller andre produkter med alkoholstyrke på 22 vol. prosent eller mer.

Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer må ikke skje til noen som er under 20 år.

Aldersgrense for den som selger eller skjenker

  • 20 år: Den som selger eller skjenker alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, må ha fylt 20 år
  • 18 år: den som selger eller skjenker annen alkoholholdig drikke, må ha fylt 18 år
  • Unntak: Dette gjelder likevel ikke for servitører med kokk- eller servitørfagbrev, eller ved salg av drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent alkohol når en person over 18 år har daglig tilsyn med salget.