Viktig å huske på:

 • Det er ALDRI din skyld at de voksne drikker.
 • Det er IKKE ditt ansvar at de voksne ikke får hjelp. Voksne må hjelpe voksne.
 • Det hjelper å snakke med noen om det. Det er mange som vil hjelpe deg.
 • Snakk med en voksen: Kontakt en voksen du stoler på, f.eks en lærer, helsesykepleier, et annet familiemedlem eller foreldre til venner for å snakke ut om situasjonen hjemme.

 

Mange holder det hemmelig!

Statistikken viser at det i snitt er 2-3 elever i hver skoleklasse som sliter med rusproblemer hjemme. Mange barn og ungdommer som har foreldre som drikker/ruser seg forteller at situasjonen rundt familien er en stor hemmelighet. De prøver for alt i verden å skjule problemene for andre. Ofte er det også en stor hemmelighet innad i familien. Man snakker ikke høyt om det alle ser.

Noen har sammenlignet det å ha foreldre som drikker/ruser seg med å ha en stor rosa elefant i rommet. Alle ser den og den tar mye plass, men man later som om den ikke er der, og ingen snakker om den. Kanskje det handler om at man skammer seg, kanskje det handler om at man helt enkelt tenker at det ikke er lov å snakke om mamma og pappas drikking/rusing, eller kanskje man har forsøkt å si ifra men fått beskjed om at man overdriver eller at det ikke er sant?

For barna er det kjempevanskelig å ikke kunne snakke om hvordan familien har det, og det fører ofte til at de føler seg veldig ensomme. Noen barn og unge unngår å ta med venner hjem fordi de er redde for å avsløre hemmeligheten om at mamma eller pappa drikker eller ruser seg.

Tar over foreldrenes ansvar

Sara:

Filmen viser Sara på 10 år og moren hennes som har alkoholproblemer. Sara har en så belastende situasjon hjemme at barnevernet kunne ha hjulpet med tiltak.

Mange barn og unge får voksne oppgaver i hjemmet fordi mamma og pappa ikke greier å ta ansvar pga drikking/rusing. Rollene blir byttet om, og det blir barna/ungdommene som må gjøre de voksnes oppgaver.

For noen vil det være vanskelig å delta på fritidsaktiviteter eller være sammen med venner fordi de må passe på mamma og pappa, passe småsøsken eller gjøre husarbeid (vaske, rydde, handle mat, klippe gresset).

Barna får ikke tid til å være seg selv, og det kan føles som en stor og umulig oppgave å passe på alt det som en forelder SKAL ha ansvar for.

 

Den voksnes skyld

Barn og ungdommer kan tenke at det er deres skyld at foreldrene drikker/ruser seg, og at det er de som har ansvar for å hjelpe foreldrene å slutte. Noen foreldre sier også at det er barnas skyld.

Det er ALDRI sant at det er barnas skyld.

Grunnen til at foreldre ruser seg handler om ting som foregår inne i foreldrene, og ikke om barna.

Mange barn og unge sliter seg ut i sine forsøk på å hjelpe og kontrollere foreldrenes drikking/rusing. Sannheten er at det dessverre nesten aldri lykkes – barn kan ikke få foreldrene til å slutte og ruse seg. Og barn skal ikke ta på seg oppgaven å prøve på det.

Foreldrene må selv ønske å endre seg for å klare det. Motivasjonen må komme innenfra, og ofte trenger de hjelp fra noen som er vant å snakke om rusproblemer, som en psykolog eller lege.

 

Gode og dårlige perioder

Noen opplever at foreldre ruser seg hver dag gjennom hele året. Andre opplever mye drikking/rusing i perioder og lite i andre. Ferier og høytider som jul er som regel perioder med mye drikking/rusing. Når en rusperiode er over, håper man så inderlig at dette var siste gangen… oftest blir barna skuffet gang på gang. Det blir vanskelig å stole på at det de voksne sier er sant.

Ikke alltid en ferie å glede seg til

De aller fleste gleder seg til ferien og har bare gode minner knyttet til julen og andre høytider, men for ganske mange barn og unge er det annerledes.

Mange barn har foreldre som enten drikker alkohol eller ruser seg på narkotika eller medisiner på en måte som går ut over barna. Det er ikke nødvendigvis så viktig hvor mye foreldrene drikker eller hva de ruser seg på, men det er måten foreldrene påvirkes og endrer seg på som er vanskelig. Noen foreldre forandrer oppførselen sin mye, også ved små mengder alkohol eller annen rus.

Lang ferie hjemme kan være vanskelig

Ferien er en tid som kan være spesielt vanskelig for barn og ungdommer med foreldre drikker eller ruser seg på annen måte. Jul- og påskeferien er lang, det forventes at man skal være mye sammen med familien. Foreldre har også fri lenge og kanskje har de også litt vanskelige følelser rundt høytidene.

Ferie kan for noen foreldre betyr at de kan drikke/ruse seg oftere, og mer enn ellers. For andre er det sånn at foreldrene til vanlig ikke ruser seg, men at drikkingen tar av i ferien. Ferieringen blir ødelagt av fulle voksne.

Man tilbringer gjerne mye tid sammen med familien når det er ferie og venner er kanskje opptatt med sitt og sine. Det er stort forventningspress om at man skal ha det så bra når det er sommer eller jul. Dessverre bli noen gående alene med problemer i en tid der alle andre tenker at man er glad og har det bra. Da kan man kjenne seg alene og fortvilt. Mange beskriver også at de blir veldig redde og fortvilet når mamma og/eller pappa er full/ruset, og noen ganger forteller barn om både vold og seksuelle overgrep når foreldre er beruset.

Hvem er jeg?

Når man lever i et hjem der foreldrene drikker mye eller ruser seg på andre stoffer kan det noen ganger være vanskelig å vite hvem man selv er og hva man selv trenger fordi all oppmerksomheten er på den som drikker/ruser seg.

Når man blir ungdom skal man danne sin egen identitet. "Hvem er jeg og hvem skal jeg bli?" er vanskelige spørmål når man ikke har stødige og trygge voksne rundt seg. Da kan det hende at man trenger hjelp for egen del, og det kan være lurt å snakke med noen om det man har opplevd.

Prat med noen

Om du opplever foreldre som drikker for mye, så kanskje du kjenner deg igjen i det som vi har skrevet? Har du noen voksne i din nærhet som du stoler på? Ofte er det godt å stikke hull på "boblen" og fortelle noen om drikkingen hjemme. Det kan gjøre det litt lettere for deg. En helsesykepleier, trener, forelder til venn/venninne kan kanskje være en du kan prate med og en som kan være der for deg?

Har du en venn med foreldre som drikker eller ruser seg?

Kanskje har du en venn eller venninne der du vet at foreldrene drikker/ruser seg? Da er det riktige å gjøre noe. Si at du forstår at det ikke alltid er så lett hjemme og at du gjerne vil snakke om det hvis din venn eller venninne vil.

Å si høyt det man ser vil være fint for de aller fleste. Gjør vennen din trygg på at du vil være en trofast venn videre, selv om du nå vet om problemet. Du kan også si til vennen din at han/hun alltid er velkommen til deg eller kan ringe deg.

Du kan si ifra til noen voksne som kan hjelpe vennen din. Lærer, helsesykepleier, barnevernet eller andre. Kanskje kan du prate med foreldrene dine så de også kan hjelpe. Du skal ikke føle at det er ditt ansvar å ta vare på vennen din helt alene.

Du kan få hjelp!

Det finnes mange som kan og vil hjelpe deg.

  RUStelefonen

  Du kan ta kontakt med RUStelefonen på chat, eller ringe. RUStelefonen er åpen hver dag fra 11-19. På tirsdag og onsdag åpner de allerede klokka 10.
  Fra mobil: 915 08 588
  Fra fasttelefon: 08588

  RUStelefonen garanterer full anonymitet, de kan ikke se telefonnummeret du ringer fra eller IP-adressen du chatter fra. Les mer der om bekymring for noen som har et rusproblem.

  BARsnakk

  BARsnakk.no er en chattetjeneste for deg som har en mor eller en far med rusproblemer. Åpent mandag og tirsdag fra 17-20.

  Du er anonym når du chatter på BARsnakk, og mange av de frivillige som jobber der har selv erfaringer med å vokse opp med foreldre som ruser seg.

  Alarmtelefonen 116111

  Du kan ringe Alarmtelefonen på tel: 116111. Det er en gratis nødtelefon for barn og ungdom. De kan hjelpe deg.

  Blå Kors Kompasset

  Blå Kors Kompasset tilbyr terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp med med alkohol- eller andre rusproblemer i familien. De tilbyr også samtaler/terapi på nett. Tilbudet er gratis og du trenger ingen henvisning. De har avdelinger i Bergen, Sandnes, Oslo, Trondheim og Tromsø og i løpet av 2017, i Lillehammer. De har åpent mandag til fredag fra 08 – 15.30

  Kompasset definerer ikke rusproblemer med utgangspunkt i hyppighet eller mengde rusbruk, men i konsekvensene man selv har opplevd. På Kompasset vet de mye om hvordan det er å vokse opp med alkohol og/eller annen rusavhengighet i familien.

  På Kompasset kan du få hjelp til å snakke om det som kan være vanskelig å snakke med andre om:

  Hvordan det er/har vært å ha noen i familien der livet deres styres av rus, og hvordan det blir for deg og de andre i familien når deres liv også blir sterkt påvirket av eller styrt av rusavhengigheten