Hva er promille?

Mengden alkohol i blodet blir målt i promille, som betyr tusendel. En promille betyr altså at en tusendel av blodet er alkohol, det er en gram ren alkohol per liter blod. Når man drikker alkohol kan det allerede etter kort tid påvises alkohol i blodet. Promillen kan måles ved pusteprøve eller blodprøve.

Like mange øl, men forskjellig promille

Det er store variasjoner i hvor høy promillen blir ved inntak av samme mengde alkohol. Personer som drikker det samme får ikke samme promille. Hvor full man blir påvirkes blant annet av gener, kjønn, vekt og hvor mye man har spist og drukket (alkoholfritt) tidligere på dagen.

 

Slik påvirkes kroppen av ulike promillenivåe

  • 0,2: Øyets evne til å fokuserer hurtig og omstille seg fra lys til mørke reduseres
  • 0,5 : Litt "pussa". Evnen til å oppfatte situasjonen og reagere presist på den begynner å reduseres. Hemninger minskes. Større problemer med å ta inn informasjon. Forskning viser at man har størst nytelse av alkohol når man har 0,5 i promille.
  • 0,8 : Du blir høylytt og får overdrevne bevegelser. Langsommere reflekser. Nedsatt koordinasjonsevne og økt reaksjonstid. Overdreven selvtillit. Det lukter tydelig alkohol av deg.
  • 1,0 : Du snakker utydelig. Har problemer med å gå rett. Dårligere muskelkontroll. Oppmerksomheten og konsentrasjonsevnen er svekket, du blir lett trøtt. Får problemer med å kontrollere følelser.
  • 1,5 : Du rangler når du går. Kan lett få følelsesutbrudd. Du kan bli aggressiv og begynne å gråte. Mange spyr. Du får sløret tale.
  • 2,0 : Forgiftningssymptomer. Ingen selvkontroll. Du ser dobbelt og har problemer med å gå oppreist.
  • 3,0 : Ingen kontroll med urinblæren, fare for bevisstløshet. Du skjønner ikke hva som skjer.
  • 4.0 : Bevisstløshet. Veldig langsom pust. Stor risiko for dødelig alkoholforgiftning.

Regn ut promillen din

RUStelefonen har laget Drikkevett-appen som hjelper deg å følge med på promillen mens du drikker.

Du kan regne ut promille på egenhånd, men det er litt komplisert og gir ikke et nøyaktig svar. Du forbrenner ca. 0,15 promille per time og formelen beregner hvor høy promillen din er når det har gått minst én time fra du sluttet å drikke. Det er ulik formel for menn og kvinner fordi alkoholen fordeler seg i 60 prosent av kroppsvekten hos kvinner og i 70 prosent av kroppsvekten hos menn.

Promilleberegning for kvinner:

Alkohol i gram (dl x Vol% * 0,8) / (kroppsvekten i kg x 0,60) – (0,15 x timer fra drikkestart) = promille.

Promilleberegning for menn:

Alkohol i gram (dl x Vol% * 0,8) / (kroppsvekten i kg x 0,70) – (0,15 x timer fra drikkestart) = promille.

 

Hvordan holde promillen stabil?

Hvis du drikker mer enn det som gir 0,15 promille per time, vil promillen øke. En person på 90 kg med 67 kg "kroppsvann" kan innta 10 gram alkohol per time uten at promillen øker, fordi 10/67 = 0,15 promille. I praksis innebærer dette at for eksempel litt mindre enn en halvflaske pilsnerøl per time vil holde alkoholkonsentrasjonen stabil.