Du har ingen plikt til å oppgi grunnen for at du slutter, men det er likevel mest profesjonelt å fortelle sjefen at du vil slutte, og oppgi grunnen for det. Du bør helst gjøre dette før du leverer oppsigelsen, slik at oppsigelsen ikke kommer som en ubehagelig overraskelse. Vær så ærlig som mulig i samtalen, men prøv gjerne å legge vekt på de positive sidene ved tiden din i jobben.

Husk attest og referanse

Når du sier opp jobben er det viktig at det skjer på en ordentlig måte, slik at bedriften du har jobbet i husker deg på en positiv måte. Du kan ha bruk for sjefen din som referanse når du søker jobber senere, og da er det svært viktig at sjefen har et godt bilde av deg som hun/han vil videreformidle. Du kan også få lyst til å komme tilbake til den gamle jobben, eller havne med gamle kolleger i en ny jobb. Det er uansett bare fordeler med at forholdet til bedriften er godt etter at du har sluttet.

Rettigheter og plikter

Du bør alltid si opp jobben skriftlig. Den skriftlige søknaden trenger ikke å inneholde noen begrunnelse eller annen slik informasjon (se eksempel lenger ned i artikkelen). Du har derimot en del rettigheter og plikter under oppsigelsen:

  • Du skal levere skriftlig oppsigelse. Oppsigelsestiden starter den første dagen i måneden etter at du leverte oppsigelsen. Leverer du den 15. februar, begynner oppsigelsestiden altså den 1. mars.
  • Oppsigelsestiden er som oftest på 14 dager hvis du er i prøveperioden, eller 3 måneder hvis du har kontrakt. For at du skal kunne slutte før oppsigelsestiden har gått ut må du og arbeidsgiver være enige om at dettte er greit.
  • Du har krav på en skriftlig attest fra bedriften. Den skal inneholde informasjon om hvor lenge du har jobbet der, og hva du har jobbet med. Noen attester kan også inneholde en anbefaling av deg til andre arbeidsgivere. Be høflig om en attest hvis du ikke får den automatisk.

Det er alltid en fordel å jobbe like godt i oppsigelsestiden som du gjorde før du sa opp. Slik får sjefen et ekstra godt inntrykk av deg som kan videreformidler om du bruker han/hun som referanse ved senere anledning.

FAKTA

Hvordan si opp jobben:

  • Gi sjefen beskjed om at du kommer til å levere oppsigelse. Vær høflig i samtalen og legg vekt på de positive opplevelsene du har hatt i bedriften.
  • Lever en kort og enkel skriftlig oppsigelse.
  • Gjør ditt beste i oppsigelsestiden, slik at bedriften har et positivt inntrykk de kan gi videre til andre du søker jobb hos.

Slik bør en skriftlig oppsigelse se ut:

Navnet ditt

Adressen din

Postnummer og sted

Sted og oppsigelsesdato

Navnet på jobben din/ved sjefen din

Adressen til jobben, postnummer og sted

Oppsigelse

Jeg sier herved opp stillingen som assistent ved Duestien barnehage.

Ditt navn

Oppsumering:

  • Gi sjefen beskjed om at du kommer til å levere oppsigelse. Vær høflig i samtalen og legg vekt på de positive opplevelsene du har hatt i bedriften.

  • Lever en kort og enkel skriftlig oppsigelse.

  • Gjør ditt beste i oppsigelsestiden, slik at bedriften har et positivt inntrykk de kan gi videre til andre du søker jobb hos.