Leiter du etter ein jobb, er det første du bør gjere å registrere deg som arbeidssøkar hos NAV. Då kan arbeidsgjevarar få tilgang til CV-en din, og du kan få varslingar når det blir lagt ut stillingar som passar med søka dine.

FAKTA

Slik finn du ledige jobbar:

 • Leit på nettsider som www.nav.no og www.finn.no.
 • Sjekk annonsar om ledige stillingar i avisa.
 • Fortel alle du kjenner at du er på jobbjakt.
 • Kontakt bedrifter du kan tenke deg å jobbe hos for å høyre om dei har ledige stillingar, eller for å levere CV.
 • Heng opp lappar i nærmiljøet om at du leiter etter jobb.
 • Sjå etter i butikkvindauge om det blir søkt etter nye tilsette.

Kvar finn du dei ledige jobbane?

Nav.no har ei stor oversikt over ledige stillingar. Det kan også vere lurt å sjekke fleire jobbsider, samt bemanningsbyrå.

Mange får jobb frå andre stader enn store stillingsbasar på Internett. Dei fleste stillingar bli faktisk aldri lyste ut, og det kan derfor lønne seg å leite andre stader også.

Andre måtar å leite etter jobbar:

 • Fortel familie og vener at du leitar etter jobb, og høyr om dei veit om nokon mogelegheiter.
 • Ta direkte kontakt med bedrifter og send opne søknader.
 • Registrer deg hos bemanningsbyrå.
 • Delta på jobbmessene til NAV og møt arbeidsgjevarar andlet til andlet. Finn jobbmesser nær deg gjennom NAV i ditt fylke.
 • Følg med på heimesidene til bedrifter.
 • Delta på karrieredagar hos høgskuler og universitet.
 • Følg med i lokalaviser.
 • Bruk sosiale medium.

Bruk sosiale medium

Å søke jobb gjennom sosiale medium blir vanlegare. Dersom du er komfortabel med det, kan du dele at du er på utkikk etter ein jobb i ein Facebook-status.

Oppsøk aktuelle bedrifter på Facebook, Twitter eller heimesidene deira. Er du særleg interessert i å jobbe der, lik sida deira. Om dei ikkje har lagt ut nokon ledige stillingar, ta kontakt og høyr om dei er på utkikk etter folk.

Fleire og fleire arbeidsgjevarar bruker sosiale medium som LinkedIn når de søker etter medarbeidarar. Her kan du også ta direkte kontakt med arbeidsgjevarar med profilen din som CV. Sida er gratis, og det tar ikkje lang tid å registrere seg.

Mange arbeidsgjevarar googlar dei som har sendt inn jobbsøknad. Derfor kan det vere lurt å søke opp sitt eige namn på Google og sjå kva som kjem opp. Ta kontakt med ung.no/oss eller slettmeg.no for hjelp til å fjerne negative ting om deg på nettet.

Ikkje godt nok kvalifisert?

Det er heilt vanleg å søke mange jobbar utan å få napp. Nokre gonger kan det også vere aktuelt å senke krava litt. Då kan du auke sjansane dine for å få jobb, og få erfaring som gjer at du stiller sterkare neste gong du søker.

Å jobbe som vikar er også ein god måte å få «ein fot innanfor» på. Midlertidige jobbar kan fort føre til faste tilsettingar og er ofte lettare å få. Hvis du erfarer at du ikkje har nok kompetanse til å få jobbane du ønsker deg, kan du vurdere å ta meir utdanning.

Delta på kurs

Du kan også ta kortare kurs. Sjekk ut om det blir arrangert kurs gjennom NAV i fylket ditt. Du finn også ei rekke gratiskurs på nett frå norske universitet og høgskuler på mooc.no.

Mange får også nyttig erfaring og nokre gonger jobbtilbod gjennom praksisplassar og trainee-ordningar i bedrifter.

Du finn fleire artiklar på ung.no som er nyttige å lese gjennom når du skal finne deg ein jobb. Sjekk ut emnet Arbeid/jobb.