Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
Følg julekalenderen til ung.no på Instagram
Følg julekalenderen til ung.no på Instagram

A-Å

Arbeidskontrakt og attest

Jente skriver kontakt (colourbox.com)
VIKTIG: Når du har fått jobb er det viktig å inngå en arbeidskontrakt med arbeidsgiver. På denne måten er du sikker på at dine rettigheter og plikter beskyttes.

Fått deg jobb? Da har du krav på en skriftlig arbeidskontrakt. Og når du slutter i jobben kan du kreve en sluttattest. Her er informasjon om rettighetene dine som ansatt.

Offentlig og kvalitetssikret

Arbeidskontrakten beskytter både deg og arbeidsgiveren mot misforståelser om hvilke rettigheter og plikter du har. I kontrakten blir du og arbeidsgiveren også enige om hvor mye du skal jobbe og hva slags jobb du skal ha. Det er viktig at det fremgår av kontrakten hvem som er din arbeidsgiver.

Hva skal være med i en arbeidskontrakt?

Arbeidsavtalens innhold kan variere, men enkelte opplysninger skal være med i henhold til Arbeidsmiljøloven (§ 14-6).

Arbeidsavtalen skal minimum gi opplysninger om følgende:

 • Partenes identitet.
 • Arbeidsplassen.
 • En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.
 • Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse.
 • Dersom arbeidsforholdet er midlertidig; forventet varighet.
 • Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet.
 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister.
 • Den gjeldende eller avtalte lønn, samt eventuelle tillegg som ikke inngår i lønnen.
 • Lengde og plassering av den avtalte daglige eller ukentlige arbeidstiden.
 • Lengden på pauser.
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning etter bestemmelsene om redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid m.v.
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser.
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet.
 • En muntlig avtale er også forpliktende, men muntlige avtaler gjør det vanskelig å bevise eller bli enige om hvilke vilkår du ble ansatt på.
 • I følge Arbeidsmiljøloven har alle krav på skriftlig arbeidskontrakt - selv om du bare er ansatt for en kortere periode. Arbeidsmiljøloven stiller også krav til hva en arbeidskontrakt skal inneholde.

OBS! Du er ikke forsvarsløs uten arbeidsavtale heller. Ingen arbeidsgiver kan frata deg beskyttelsen som lovene gir. De rettighetene og pliktene som Arbeidsmiljøloven sikrer deg, gjelder uansett.

 

Gratis arbeidskontrakt

Arbeidskontrakt kan du laste ned hos Arbeidstilsynet eller hos LO.

Attest

Du har også krav på en skriftlig sluttattest. Attesten skal fortelle hva du har gjort og hvor lenge du har jobbet i bedriften. Attesten er viktig å ta vare på. Når du senere skal søke annet arbeid eller opptak ved skole, er attesten din et skriftlig bevis på at du faktisk har hatt en jobb med et bestemt innhold. Ofte forteller også attesten hvordan du har utført jobben. Det kan være anbefalinger som er mye verdt senere i livet. Husk at hverken framtidige arbeidsgivere eller skolemyndigheter godtar noe annet enn skriftlige attester.

 

Les mer-lupeLes mer om arbeidskontrakt på sidene til Arbeidstilsynet.

 

Kilde: Arbeidstilsynet og LO Ungdom


Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
pling
0
10.07.2016 23:54:09
Er det greit at en 15 åring jobber 15 dager i strekk 6-8 timer pr. dag uten en eneste fridag?
houari
0
28.02.2015 09:20:43
Jeg har jobbet i 4 år uten kontrakt
Hudja
4
12.05.2012 00:22:24
hei,jeg har jobba i en bedrift i litt over ett år, men her tenkte jeg å slutte. grunn til det e
bare lurer...
0
26.02.2012 19:40:59
hva er snittlønna til en bartender, og er det vanlig å ha vakter på 12 timer uten betalt spisepause? (red. Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
m
0
25.01.2010 18:09:00
Hei - jeg jobber nå midlertidig på et sted, hvor jeg har jobbet tidligere om sommeren - den gang med kontrakt. jeg sluttet, men så begynte jeg igjen, jeg har nå fått tilbud om en ny jobb, og jeg trenger en attest for å ta med til denne, kan jeg be om det - selv om jeg jobber midlertidig her uten kontrakt (red: du kan sende inn ditt spørsmål på ung.no/oss)
Martine
4
11.07.2008 02:33:19
Oj! Jeg har ikke arbeidskontrakt... Får ikke lønnslipper heller, og har iblant jobba i tolv timer i strekk uten overtidsbetalt (ut over den normale timelønna på 85 kr.) Vet ikke om man har krav på det også, jeg...
Andreas A
3
03.07.2008 19:35:38
Nyttig info!

Spørsmål og svar

Vanskelig jobbsituasjon. Hva kan jeg gjøre og hvilke rettigheter har jeg?
Hei, takk for at du skriver til oss :-) Det er leit for oss å lese at du har det vanskelig på arbeidsplassen din. Håper vi kan bidra med noen sva...
Rett til skifttillegg ved to-skift ordning?
Hei Loven regulerer ikke retten til skifttillegg ved to-skift ordning. Slike rettigheter er basert på avtale og forhandlinger mellom arbeidsgiver og...
Hvor mye må jeg betale i skatt?
Hei Du kan sjekke ut hvor mye du må betale i skatt (enkel skatteberegning) på skatteetaten.no.   Der finner du også informasjon om hvordan du ...
Hvordan løser jeg problemer med mobbing på jobben?
Hei Arbeidsgiver skal sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø både fysisk og psykisk jf. kapittel 4 i arbeidsmiljøloven. Det vil si at arbeid...
Kan jeg si opp jobben min med umiddelbart virkning?
Hei Nei, det vil være krav om en oppsigelsestid jfr arbeidsmiljøloven § 15-3.  Hvis du velger å ikke gå ut din oppsigelsestid kan arbeidsgiver...
Slutte i jobben før oppsigelsestiden er over
Hei Ved oppsigelse vil arbeidsavtalen bestå ut oppsigelsestiden. Dette medfører at din plikt til å arbeide vil bestå ut de 14 dagene med oppsigel...
Hva kan jeg forvente i lønn som 15 år? 
Hei.  Takk for ditt spørsmål! Det er vanskelig for meg å si hva som er normal lønn for en 15 åring. Lønn er som hovedregel ikke lovregulert, ...
Avspasering
Hei Avspasering er i all hovedsak ikke er regulert i arbeidsmiljøloven. Avspasering baserer seg på avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. ...
Kan jeg benytte meg av noe som helst form for økonomisk støtte?
Hei På NAV-kontorene jobber ansatte fra Arbeids- og velferdsetaten og kommunen sammen om å finne gode løsninger for de som kontakter dem og for de...
Oppsigelse i prøvetid
Hei I arbeidsmiljøloven § 15-3 (7) kommer det frem at ved arbeidsavtaler der arbeidstaker skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, gjelder en ...
Hva har jeg krav på i lønn og tillegg ved jobb i en restaurant?
Hei Lønn er ikke lovregulert, men baserer seg på avtale og forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Hvor mye du får i lønn vil i all ho...
Vakter i oppsigelsestid for tilkallingshjelp?
Hei Hvis du er ansatt som tilkallingshjelp er det riktig som du nevner at du kan takke nei til eventuelle vakter. Dette gjelder også i din oppsigels...
Pauser, endring av oppførte timer, trekk i lønn for måltider og klesvask mm.
Hei Endring av oppførte timer Din arbeidsgiver har en plikt til å føre en oversikt over alle timene som du faktisk har jobbet. Din arbeidsgiver ha...
Hva har jeg krav på i lønn som renholder? Kan arbeidsgiver endre min lønn uten mitt samtykke?
Hei Arbeidstakere som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 177,63 kroner...
Pause i arbeidstiden
Hei Arbeidstaker skal ha minst en pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Pausens lengde er ikke fastsatt i loven når ...
Kan min arbeidsgiver tvinge meg til å jobbe flere helger på rad?
Hei Det er krav etter arbeidsmiljøloven § 10-8 (4) at annenhver søndag skal være arbeidsfri. Arbeidsgiver har derfor ikke anledning til å tvinge...
Personalmøter
Hei Personalmøter og bruken av slike er ikke lovregulert, så det vil i stor grad være opp til arbeidsgiver/bedriften hva disse brukes til og hvilk...
Har jeg rett på ferie hvis jeg får ny jobb?
Hei Takk for spørsmålet ditt!  Skjønner at du tenker på dette. Det er alltid litt organisering/fiksing når man får seg en ny jobb, og dette e...
Jeg er 19 år og servitør. Kan jeg komme med regningen til våre kunder for brennevin?
Hei Spørsmål om skjenkebevilling med lover og regelverk må stilles direkte til den kommune som du jobber i, da det er dem som håndterer regelveke...
Se alle