Hopp til hovedinnholdet

Arbeidskontrakt og attest

Jente skriver kontakt (colourbox.com)
VIKTIG: Når du har fått jobb er det viktig å inngå en arbeidskontrakt med arbeidsgiver. På denne måten er du sikker på at dine rettigheter og plikter beskyttes.

Fått deg jobb? Da har du krav på en skriftlig arbeidskontrakt. Og når du slutter i jobben kan du kreve en sluttattest.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente skriver kontakt (colourbox.com)
VIKTIG: Når du har fått jobb er det viktig å inngå en arbeidskontrakt med arbeidsgiver. På denne måten er du sikker på at dine rettigheter og plikter beskyttes.

Arbeidskontrakten beskytter både deg og arbeidsgiveren mot misforståelser om hvilke rettigheter og plikter du har. I kontrakten blir du og arbeidsgiveren også enige om hvor mye du skal jobbe og hva slags jobb du skal ha. Det er viktig at det fremgår av kontrakten hvem som er din arbeidsgiver.

 

Hva skal være med i en arbeidskontrakt?

Arbeidsavtalens innhold kan variere, men enkelte opplysninger skal være med i henhold til Arbeidsmiljøloven (§ 14-6).

Arbeidsavtalen skal minimum gi opplysninger om følgende:

 • Partenes identitet.
 • Arbeidsplassen.
 • En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.
 • Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse.
 • Dersom arbeidsforholdet er midlertidig; forventet varighet.
 • Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet.
 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister.
 • Den gjeldende eller avtalte lønn, samt eventuelle tillegg som ikke inngår i lønnen.
 • Lengde og plassering av den avtalte daglige eller ukentlige arbeidstiden.
 • Lengden på pauser.
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning etter bestemmelsene om redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid m.v.
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser.
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet.


Muntlig avtale er også forpliktende

Du er ikke forsvarsløs uten arbeidsavtale. Ingen arbeidsgiver kan frata deg beskyttelsen som lovene gir. De rettighetene og pliktene som Arbeidsmiljøloven sikrer deg, gjelder uansett.

En muntlig avtale er også forpliktende, men muntlige avtaler gjør det vanskelig å bevise eller bli enige om hvilke vilkår du ble ansatt på.

I følge Arbeidsmiljøloven har alle krav på skriftlig arbeidskontrakt - selv om du bare er ansatt for en kortere periode. Arbeidsmiljøloven stiller også krav til hva en arbeidskontrakt skal inneholde.

Arbeidskontrakt kan du laste ned hos Arbeidstilsynet eller hos LO.

 

Attest

Du har også krav på en skriftlig sluttattest. Attesten skal fortelle hva du har gjort og hvor lenge du har jobbet i bedriften. Attesten er viktig å ta vare på. Når du senere skal søke annet arbeid eller opptak ved skole, er attesten din et skriftlig bevis på at du faktisk har hatt en jobb med et bestemt innhold. Ofte forteller også attesten hvordan du har utført jobben. Det kan være anbefalinger som er mye verdt senere i livet. Husk at hverken framtidige arbeidsgivere eller skolemyndigheter godtar noe annet enn skriftlige attester.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
27.12.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
pling
1
10.07.2016 23:54:09
Er det greit at en 15 åring jobber 15 dager i strekk 6-8 timer pr. dag uten en eneste fridag?
houari
1
28.02.2015 09:20:43
Jeg har jobbet i 4 år uten kontrakt
Hudja
4
12.05.2012 00:22:24
hei,jeg har jobba i en bedrift i litt over ett år, men her tenkte jeg å slutte. grunn til det e
bare lurer...
1
26.02.2012 19:40:59
hva er snittlønna til en bartender, og er det vanlig å ha vakter på 12 timer uten betalt spisepause? (red. Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
m
0
25.01.2010 18:09:00
Hei - jeg jobber nå midlertidig på et sted, hvor jeg har jobbet tidligere om sommeren - den gang med kontrakt. jeg sluttet, men så begynte jeg igjen, jeg har nå fått tilbud om en ny jobb, og jeg trenger en attest for å ta med til denne, kan jeg be om det - selv om jeg jobber midlertidig her uten kontrakt (red: du kan sende inn ditt spørsmål på ung.no/oss)
Martine
6
11.07.2008 02:33:19
Oj! Jeg har ikke arbeidskontrakt... Får ikke lønnslipper heller, og har iblant jobba i tolv timer i strekk uten overtidsbetalt (ut over den normale timelønna på 85 kr.) Vet ikke om man har krav på det også, jeg...
Andreas A
3
03.07.2008 19:35:38
Nyttig info!

Spørsmål og svar

Vanskelig jobbsituasjon. Hva kan jeg gjøre og hvilke rettigheter har jeg?
Hei, takk for at du skriver til oss :-) Det er leit for oss å lese at du har det vanskelig på arbeidsplassen din. Håper vi kan bidra med noen sva...
Har man krav på lønn under opplæring?
Hei Jeg skjønner godt at du er opptatt av å få lønn under opplæring.  Arbeidslivet er dels regulert av lover, for eksempel arbeidsmiljøloven,...
Lønnslipp
Hei Lønnsslipp skal etter arbeidsmiljøloven § 14-15 (5) gis arbeidstaker ved hver lønnsutbetaling. Denne skal vise hvordan lønn er beregnet, b...
Jeg har blitt trukket 50% skatt. Hva gjør jeg?
Hei Dersom arbeidsgivere ikke har mottatt frikort eller skattekort har de plikt til å trekke 50% skatt av lønn. Det er mulig du har fått feil oppl...
Helge- og kveldstillegg
Hei Loven gir arbeidstakere ikke rett til lønnstillegg som f.eks. helligdags-, kvelds-, natt-, eller helgetillegg. At mange arbeidstakere i Norge l...
Oppsigelse i prøvetid
Hei I arbeidsmiljøloven § 15-3 (7) kommer det frem at ved arbeidsavtaler der arbeidstaker skriftlig er ansatt på en bestemt prøvetid, gjelder en ...
Hvor mange søndager er det lov å jobbe på rad?
Hei Hovedregelen i Arbeidsmiljøloven § 10-8 (4) er at hvis du jobber en søndag, så skal du ha fri neste søndag. Du kan da altså jobbe annenhver...
Avspasering
Hei Avspasering er i all hovedsak ikke er regulert i arbeidsmiljøloven. Avspasering baserer seg på avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. ...
100 prosent stilling
Hei Det finnes ingen lovdefinisjon av hva 100 prosent stilling er. Dette kan variere fra sektor til sektor i arbeidslivet og også være avhengig av ...
Hva har jeg krav på i lønn som renholder? Kan arbeidsgiver endre min lønn uten mitt samtykke?
Hei Arbeidstakere som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 177,63 kroner...
Jeg er gravid, og synes det er tungt å jobbe. Hva gjør jeg?
Hei. Gratulerer med graviditeten! :-) Det er riktig som du skriver, et av vilkårene som må være oppfylt er at du må ha jobbet i minst 4 uker ...
Rett til skifttillegg ved to-skift ordning?
Hei Loven regulerer ikke retten til skifttillegg ved to-skift ordning. Slike rettigheter er basert på avtale og forhandlinger mellom arbeidsgiver og...
Kan jeg si opp jobben min med umiddelbart virkning?
Hei Nei, det vil være krav om en oppsigelsestid jfr arbeidsmiljøloven § 15-3.  Hvis du velger å ikke gå ut din oppsigelsestid kan arbeidsgiver...
Jeg trenger fri fra jobb til spesialistbehandling, men ønsker ikke at arbeidsgiver skal få kjennskap om behandlingen.
Hei Din helse og din eventuelle diagnose er en privatsak. Som arbeidstaker har du ingen plikt til å informere din arbeidsgiver om dette. Men du vil...
Størrelse på lønn og søndagstillegg
Hei Hva du skal ha i (grunn)lønn og om du skal ha søndagstillegg kommer an på hva du har avtale om. Det finnes ingen lov som gir deg rett til en b...
Rett til overtidsbetaling og nattillegg? 
Hei For å ha krav på overtidsbetaling må du som arbeidstaker jobbe enten mer enn 9 timer i løpet av 24 timer eller 40 timer i løpet av sju dager...
Har en som jobber 100% som vikar rett på en fast stilling i 100% eller kan arbeidsgiver tilby en fast jobb med lavere stillingsprosent?
Hei I utgangspunktet vil det være lov å ansette en vikar i et nytt vikariat når det forrige er over. Dette gjelder likevel ikke hvis det er et kon...
Får man feriepenger når man har en sommerjobb?
Hei Ja, man har krav på feriepenger av lønn fra sommerjobb. Feriepengene er 10,2 % av brutto lønn.Feriepengene blir vanligvis utbetalt på ditt sl...
Hvor lenge må man jobbe for å ha rett til sykepenger.
Hei Det er riktig som du er inne på at man må jobbe minst 4 uker før man har krav på sykepenger.   For din resterende 60 % stilling vil du imi...
Oppsigelse av ekstrahjelp
Hei Det finnes ingen særbestemmelser for oppsigelse av ekstrahjelp. Som ekstrahjelp er man også arbeidstaker, og vil arbeidsgiver avslutte arbeidsf...
Se alle