Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
Gutt i dusjen (colourbox.com)
Gutt i dusjen (colourbox.com)

A-Å

Aldersgrenser - jobb

Aldersgrenser jobb
ARBEIDSTID: Er du under 18 år skal ikke arbeidstiden hindre skolegangen. Loven skiller også mellom fire alderstrinn når det gjelder arbeid og alder.

Visste du at det er ulovlig å jobbe om du er under 13 år? Og at ungdommers arbeid ikke skal gå ut over skolearbeidet? Les mer om aldersgrenser i arbeidslivet her.

Offentlig og kvalitetssikret

Stort sett gjelder reglene i arbeidslivet for alle, uansett hvor gammel du er. Men på noen områder finnes det spesielle regler for å beskytte deg som er under 18 år.

Loven skiller mellom fire alderstrinn når det gjelder alder og arbeid:

Under 13 år

Personer under 13 år kan som hovedregel ikke ta arbeid. Hvis familien driver gård, kan imidlertid barn under 13 år hjelpe til med for eksempel potethøsting, bærplukking og lett stell av dyr. Dette regnes ikke som arbeid i lovens forstand

Aldersgrensen på 13 år gjelder heller ikke dersom du for eksempel skal være med i filminnspilling eller teater, men bare hvis det tas tilstrekkelig hensyn til din sikkerhet, helse, utvikling og skolegang. Du må også ha skriftlig tillatelse fra foreldre eller andre foresatte, og det må foreligge forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet. Les mer om dette på arbeidstilsynet.no.

13 - 15 år

Hvis du har fylt 13 år kan du utføre "lett" arbeid. Dersom arbeidet er vurdert som lett, kan du for eksempel ta jobb som avisbud eller utføre kontor- og butikkarbeid.

Har du fylt 14 år, kan du også ha annet arbeid som en del av skolegangen din eller i praktisk yrkesorientering. Slike opplæringsprogram skal være godkjent av skolemyndighetene.

Dersom du er under 15 år eller er skolepliktig, kreves det skriftlig samtykke fra foreldrene dine (foresatte) før du kan begynne i arbeid. Les mer om det på arbeidstilsynet.no.

15 - 18 år

Ungdom over 15 år kan ha arbeid som ikke er til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang. Det betyr at du eksempelvis kan ha butikkarbeid og rydde- og vedlikeholdsarbeid i parker.

Arbeidsgiveren må i hvert enkelt tilfelle ta standpunkt til om arbeidet kan være til skade for deg, og plikter å gjøre det som er nødvendig for og ivareta din sikkerhet, helse og utvikling.

Visse typer arbeid regnes som farlig, og er forbudt å utføre av personer under 18 år. Arbeidsgiveren din kan ikke sette deg til slikt arbeid. Du kan for eksempel ikke utføre arbeid hvor du kan bli utsatt for kreftfremkallende kjemikalier, stråling eller farlige maskiner. Selv om arbeidet i utgangspunktet er forbudt, kan ungdom mellom 15 og 18 år i visse tilfeller likevel utføre arbeidet dersom det skjer som ledd i en yrkesrettet opplæring.

18 år

Når du har fylt 18 kan du ta de aller fleste jobber. I noen jobber er det likevel egne aldersgrenser. Du må for eksempel ha fylt 20 år for å ha lov til å selge brennevin.

Strek

Arbeidstid - hvor mye kan du jobbe?

Arbeidstiden for personer under 18 år skal legges slik at den ikke hindrer skolegang, eller hindrer deg i å dra nytte av undervisning. Regelverket skiller på alder og om du er skolepliktig eller ikke. Skolepliktig er du så lenge du går i grunnskolen, det vil si ut ungdomskolen.

Under 15 år og skolepliktig

For personer som er under 15 år, eller som er skolepliktige, må arbeidstiden ikke overstige to timer i døgnet, og 12 timer i uken i uker med undervisning. På skolefrie dager kan du arbeide opp til syv timer i døgnet. I skoleferier som varer i minst en uke, kan du arbeide opptil syv timer i døgnet og 35 timer i uken.

Arbeidstilsynet kan gi tillatelse til at du kan arbeide utover to timer i døgnet og 12 timer i uken ved kulturelt eller lignende arbeid. Eksempel på dette er deltakelse i et teaterstykke. Dersom du er med i en ordning i regi av skolen som bytter på teoretisk og praktisk utdanning, må arbeids- og skoletiden til sammen ikke overstige 8 timer i døgnet og 40 timer i uken.

Når du er under 15 år eller skolepliktig, skal du ha fri mellom 20.00 om kvelden og 06.00 om morgenen. Det finnes unntak fra denne bestemmelsen. Du kan for eksempel være med i filminnspilling eller teaterstykker.

15 - 18 år og ikke skolepliktig
For personer mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktige, må arbeidstiden ikke overstige åtte timer i døgnet og 40 timer i uken. Du skal også ha fri mellom 23.00 og 06.00. Arbeid mellom 21.00 og 23.00 er nattarbeid, og er kun tillatt på visse vilkår.

Det er egne regler for såkalt "kulturelt arbeid" - det vil si arbeid i teater, film og liknende. Blant annet er det unntak fra forbudet mot nattarbeid.

Hvis du er mellom 15 og 18 år og ikke er skolepliktig, er det også unntak fra forbudet mot nattarbeid i forbindelse med rengjøring, ombæring av aviser med mer. Hva som er unntatt og hvilke regler som gjelder da, står i forskriftens kapittel 5.

Unntak fra forbudet om nattarbeid står i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 12-9.

Over 18 år
For personer over 18 år må den alminnelige arbeidstiden ikke være mer enn ni timer i døgnet og 40 timer i uken. Dette er utgangspunktet, men loven setter i noen tilfeller andre grenser (36/38 timer) i løpet av syv dager. I tillegg åpner loven for gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid. Mange arbeidsplasser har imidlertid avtale om kortere arbeidstid enn det som er lovens utgangspunkt.

Reglene om arbeidstid står i arbeidsmiljøloven kapittel 10 - om du er over 18 (Lovdata).

 

Kilde: Arbeidstilsynet


Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
navn?
0
16.01.2018 11:36:11
får man opplæring i jobben hvis man er 13 eller oppover?
Rema 1000
0
25.12.2017 23:33:51
Når jeg blir 13(om 1og en halv måned) så skal jeg jobbe på rema 1000, for mora mi e sjef der å da ska Æ få 115krtimen
Gutt 15 år
0
26.11.2017 22:05:31
jeg er lei av å være avisbud og vil finne en sommerjobb men vet ikke hva som er aktuelt
Matti
0
23.11.2017 19:30:29
Det er feigt
Anonym
0
24.10.2017 16:32:54
Jeg er 11 år og jeg jobber som barnevakt hver tirsdag, en time for en gutt på to år. Jeg får 40kr for det!! (Red.): Hvis du har noen spørsmål ang. dette, som du vil fagpersoner skal svare deg på, still oss et spørsmål anonymt på ung.no/oss.
Matti
0
23.11.2017 19:31:15
Er det ikke lit lite penger
Jente
0
01.09.2017 23:38:23
Hvor mye tjener man på de forskjellige jobbene hvis man er 13 år gammel?
Gvvgg
0
20.01.2018 00:33:33
Ca 115kr
Mia
0
12.11.2017 09:59:47
Hei! Eg leiter etter ein jobb.Eg er 13 år.Ka kan eg jobbe som
What
0
16.09.2017 00:39:08
Mellom 0 og 2000kr i timen
02
0
23.05.2017 21:24:50
Hei. jeg er 15 år jente. Jeg vil ha sommerjobb men , jeg får ikke. Jeg søkte på tusenfryd men de svarte nei. Jeg ha jobb, men finner ikke Kan dere hjelpe meg med finne ledige jobb?
lordgie
0
01.06.2017 14:37:40
Har du prøvd å søke på butikker? Prøv å søke i butikker f.eks på coop, rema eller kiwi. Det er det mest vi søker nå, hvis vi er heldig å få en ledigjobb hos dem.
Hello
5
12.03.2017 11:58:43
Kan æ jobbe i barnehage når jeg er 13 år
vetle er teit
2
15.02.2017 10:59:13
hvilke jobber kan en 14 åring ta?
01'er
0
20.12.2016 21:33:55
Hei, jeg lurte bare på om det er en grense på hvor mye man kan tjene på å jobbe i en butikk
Dima
0
01.10.2016 22:01:32
Hei jeg er 16 år gammel letter etter jobb i helgen
Sondre
0
02.09.2016 10:47:59
halla, jeg har ikke jobb
pling
2
10.07.2016 19:22:13
Dattern , 15 år skal jobbe alene i butikk hver dag i 15 dager i strekk uten en fridag, 6 - 8 timer hver dag. Er det ok, vanlig?
-
0
17.08.2016 17:33:38
Det overskrider maks antall timer pr uke (40t), og er derfor ulovlig. Vil også gjøre oppmerksom på at ung.no ikke selv besvarer spørsmål stilt i kommentarfeltet. Du kan sende in spørsmål på www.ung.no/oss =)
kingkong
0
23.06.2016 22:27:09
nor du er 13 kan du få bank kort
-
0
17.08.2016 17:33:52
Korrekt
00
0
12.06.2016 23:15:48
Hei trenger sommer jobb
-
0
17.08.2016 17:34:50
Uten og oppgi bosted etc er det veldig lite sannsynlig at du får jobbtilbud her. :D
tomas
0
23.06.2016 22:41:07
kor bor du
Hermon
1
11.06.2016 19:33:13
Kan jeg Vær så snill få sommer jobb
-
0
17.08.2016 17:36:13
Uten og oppgi verken alder eller bosted er det liten sannsynlighet for noen respons her. Er for så vidt få som leser gjennom dette kommentarfeltet på utkikk etter ansatte.
03'er
2
22.04.2016 21:36:49
Så jeg kan ikke ha sommerjobb? :(
-
1
17.08.2016 17:37:17
Hvis du er over 13 år kan du ta på deg jobber klassifisert under "lette jobber".
dj afro
1
28.07.2016 18:02:22
jo hvis du er 13 år gammel
01'er
3
04.03.2016 12:34:49
hvor mye kan en 15åring tjene på sommerjobb?
-
1
17.08.2016 17:38:57
Pr.nå kan man under 18 år tjene opptil 30 tusen kroner årlig uten og måtte betale skatt. Det er likevell ingen maks grense.
--
1
17.09.2016 16:02:59
Er vel egentlig frikort opp til 50 000 per år
Yohana
2
24.04.2016 17:36:44
Søker etter sommer jobb
jente 01'er
0
04.03.2016 12:33:34
Hei, jeg blir 15 år i april og lurer på om jeg kan søke sommerjobb i en butikk?
-
0
17.08.2016 17:40:12
Du kan søke på sommerjobb i en butikk i en alder på 14, men det er veldig begrenset hva du kan gjøre, og derfor mindre sjanser til å få jobben.
Aos
1
01.06.2016 18:23:25
Jeg har fått jobb på sam lekeland 110 kr per time
03-er
4
07.02.2016 10:22:58
Hei jeg har veldig lyst til å få sommerjobb. Men jeg kan ikke bli avisbud fordi jeg bor 2 forskjellige plasser, noen som vet hva jeg kan gjøre?
-
0
17.08.2016 17:40:51
Det er flere alternativer enn avisbud. Likevell begrensede muligheter om man er under 15.
Cec
5
02.01.2016 23:01:06
Går det ann å jobbe i barnehage i en alder av 16?
Gutt (14)
7
21.12.2015 17:23:08
Jeg og en annen fyr (18 år) driver netbutikk.. Vi har holdt på i en måned nå og har gjort omsetninger for 1,75 millioner kr ca. Vi har da tjent ca 200,000 kr hver men vi har de pengene stående på en paypal konto nå. Vi ønsker å ta ut dette men vi veit ikke no om hvor mye vi kan tjene uten å betale skatt eller noe om frikort osv.... Noen som ønsker å hjelpe...?
-
0
17.08.2016 17:41:05
Tenker dette er scam...?
Gutt (19)
2
29.04.2016 16:34:19
Tviler sterkt på at du har tjent 200 000, så jeg gidder ikke å svare deg
Anneli bravo
2
23.11.2015 17:21:31
hva er HTML_tag ?
-
0
17.08.2016 17:31:27
HTML er en type koder som brukes til å konstruere nettsider. Google det for mer detaljer :) En HTML-tag er altså en tag forbundet med HTML.
Jente 13 år som vil få jobb
9
23.11.2015 17:21:03
Hvis man henger opp f.eks et plakat der det står at jeg søker en liten jobb, f.eks jobbe med avis, eller klippe gresset for 50kr, må man få lov av kommunen før man henger plakat?
-
0
17.08.2016 17:42:51
Utgangspunktet ikke. Men dette kommer ann på hvor du henger opp plakaten. Henger du den opp utenfor en butikk bør du spørre butikkeieren om lov. Henger du den opp utenfor kommunehuset bør du spørre kommunen. Henger du den opp privat må du evt spørre mor.
jørgen
4
10.11.2015 21:22:03
kan man få peng i en butikk med å jobbe der
sumaya
0
06.11.2015 21:33:16
kan man jobbe når man er 14 og tjene penger og hvis dere har en passende jobbe bare si ifra!! ønsker å jobbe på klær butikk som på cc stadion
-
0
17.08.2016 17:45:26
Du kan gjøre svært lite som en 14åring i butikk, da det meste av jobbene ikke klassifiseres som "lette jobber". Du kan likevell bli ansatt der. Bare et lite tips; uten og oppgi bosted er det små sjanser for at du skulle få et tilbud. Og det er bitte små sjanser for at en arbeidsgiver ser igjennom dette kommentarfeltet i det hele tatt.
Anne
3
14.10.2015 17:47:27
Jeg er 10år og jeg ønsker jobb å tjene penger Har dere en jobb? Hilsen Anne kristina
-
0
17.08.2016 17:46:04
Du er desverre ikke gammel nokk til å ha en jobb, da minimum aldersgrense er 13 år.
-
0
17.08.2016 17:29:26
Du er ikke gammel nokk til å ha en lovlig jobb.
Lol
2
07.01.2016 01:57:06
Du heter nesten det samme som meg
Ingeb
1
06.12.2015 21:31:43
Dream on
musa
0
13.09.2015 20:11:12
jeg er 12 og er snart 13 jeg kan man jobbe vis man blir 13 i januar og man er forsett i 7klasse
-
0
17.08.2016 17:46:29
Man kan ikke ha en jobb før man er 13 år.
Mohammad
1
02.09.2015 15:57:36
jeg er 17 år gammel og finne jobb
Mohammad
2
02.09.2015 15:56:54
Jeg ønsker og jobbe
mamma
4
09.03.2015 21:29:53
Hei. Min 17 år gamle datter har fått sommerjobb på en koselig café. Hun skal kun jobbe dagtid, men har hun lov til å selge alkoholholdige drikker? Det selges øl, vin ol der, og det blir jo veldig tungvint om noen andre må ta opp bestilling på dette istedenfor henne:-)
En Googler
0
30.05.2015 23:23:09
Nei.
Mårn
2
26.02.2015 23:17:24
Æ har jobb i Maxbo... Fikk det før æ fylte 15 (7 mnd før kanskje) trives godt og jobber hver tredje helg+ fredager etter skoletid samt. Mye i ferier. Det største æ jobbe e 8 timer og det minste e 5... Enkelt og grett
Max 15
2
24.02.2015 22:33:38
Jeg mener vi alle som er ungdommer i 14-16 års alderen burde kunne jobbe, jeg personlig jobber i en liten butikk og føler at jeg kan t a ansvar, rådgiver kunder osv. Dette mener jeg også mange andre ungdommer ville klare! Skal dere en jobb, det er vært det og det er aldri for tideli!
Gutt 14
3
24.02.2015 20:23:49
Jeg jobber i ungdomsråd :)
S03
1
01.09.2016 08:06:56
Hva er det?
Fannyba
2
26.08.2014 13:57:31
Hvor gammel må jeg være for å jobbe med penger?
2017
1
12.02.2017 16:03:34
Du kan begynne å jobbe ettter 13-årsdagen din
NOV
5
12.05.2014 10:48:09
jeg vil ha en sommerjobb men hva er aldersgrensen på NOV
jobber
6
30.03.2014 14:48:49
Æ e snart 13 og jeg lyst å jobbe for å tjene litt penger sjøl !
He noen tips kor ej kan jobbe og reglene noko sånt svar plisss (Red.: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
Jente 13
6
24.11.2014 13:01:24
Jeg er en jente på 13 år:) Jeg er avisbud og går med Dagbladet, jeg går sammen med en venninne og vi tjener rundt 100kr. Hver hver gang. Vi selger til sammen 20 aviser. På starten kan det ta ganske lang tid, vi brukte 7 timer første gang pg det er jo helt sykt lang tid, men nå har vi gått rundt fem ganger og nå bruker vi bare to timer. Ikke gi opp hvis det er kjedelig på starten, når du først får faste kunder kan du selge ganske bra, vi bruker også å få en del tips:) Du kan søke på Dagbladbud.no
S04
0
01.09.2016 08:08:39
Takk
Steve arp
7
20.03.2014 11:07:03
jeg er 16 år og har veldig lyst å jobbe!!!
kan jeg søke på elkjøp, rimi, europris, spar, rema 1000?????
jeg har ingen peiling :( (Red.: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
Onen
16
27.01.2014 19:16:47
Du kan søke job som 12 åring, bare du fyller 13 det året.
FLIX54
10
24.12.2013 22:42:08
Jeg jobber på NRK super
PocktStyle
30
16.12.2013 18:55:07
Ville bare stikke innom for å minne deg på noe: DU er vakker, DU er viktig og DU kan gjøre hva du vil. La ikke noen holde deg nede, DU er verden og DU er viktig. Hadet flott, ønsker deg et godt liv :)
pfft
6
03.07.2015 03:30:21
Jeg ville bare se etter jobb, også kommer du.
jenta som ikke får noe svar
5
08.12.2013 09:04:39
jeg har stilt mange spørsmøl siden men aldri fåt noe tilbakemelding.jeg er 12 år. I NIDS SVARRRRRRRRRRRR
JEG VIL JOBBE HOS VG , AP, DB,OSV (Red: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
boss
0
28.02.2017 22:12:59
du er dum drøm deg videre jeg er 13 år du må være jeg har sommerjob jeg var der når jeg var tal år så sa di kom etter et år13 for å jobbe somerjobb
Svareren
3
10.12.2013 18:44:38
Du kan ikke jobbe på store "skikkelige" arbeidsplasser enda. Dessverre. Gutt 14.
TULL
6
02.12.2013 15:54:03
Hei, jeg er 14 og jobber på Rema 1000. Jeg jobber hver lørdag og innimellom i ukedagene, men når jeg jobber i ukedagene jobber jeg opptil 6 timer til 9. Det står det ikke er lov?
Lille My
3
05.04.2014 12:18:22
Det er ikke lov, nei. I ukedagene kan du kun jobbe opp til 2 timer om dagen, og ikke etter klokka 20:00 eller før 06:00.
...
5
17.09.2014 23:01:34
NB. Husk at det er unntak, men 9 timer er litt mye.
!
2
02.05.2015 17:42:48
Han mente han jobbet til kl.9 i seks timer :)
Ffff
2
02.12.2013 14:05:27
Det er lov og være i kassen under en alder av 18 år, men du kan ikke selge røyk!!
Linda
2
08.02.2014 22:51:20
Du kan selge røyk og snus i kassen når du er over 16 år, men du har ikke lov å selge alkohol når du er under 18 år. Hilsen jente på 17 år som jobber i matbutikk.
Kaya
1
21.01.2016 16:42:15
Jeg er 11 år og vil jobbe på en blomster butikk og på bakeriet men jeg tørr ikke spørre hva skal jeg gjøre
svarer
7
21.05.2014 01:35:23
Må nok desverre skuffe deg der, du har ikke lov å selge tobakksvarer om du selv ikke har fylt 18år. Kilde lovdata, se §11. http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1973-03-09-14#KAPITTEL_2
Jana
0
02.12.2016 10:01:12
Salg av tobakksvarer til forbruker kan bare foretas av personer over 18 år. Det samme gjelder salg av tobakksimitasjoner, tobakkssurrogater og røykeutstyr. Dette gjelder likevel ikke hvis en person over 18 år har daglig tilsyn med salget.
?Jenta?
4
24.10.2013 19:47:56
Endelig jar jeg bevis til foreldrene ine at jeg kan bestemme hvor jeg skal bo. takk ung.no
Idaho
2
17.10.2013 11:48:48
hei :) jeg har veldig lyst på jobb og jeg er 00-er så jeg er gammel nok men jeg vil ikke gå tur med hund, unger eller gå med avisen:/ jeg vil ha en orntilg jobb :O kan man spørre i gatekjøkken om å jobbe der??
Linda
2
08.02.2014 22:53:34
De fleste butikker/gatekjøkken osv vil helst ha folk som er 16-18 år, men du kan gå innom og spør om de har ledige stillinger og hvor gammel man må vere for å jobbe der :-)
HI
1
14.12.2013 08:39:18
Nei, men du kan jo altid prøve.
Ideal
5
09.10.2013 15:28:31
Kan man søke jobb som 12 åring
(red: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
Death Army
1
25.10.2013 22:04:28
Ja, du kan søke jobb som 12-åring, men det er mindre sjanse for å bli tatt inn. Mitt råd er å satse på småjobber eller rydde/sorteringsjobber. Mange under 12 år har småjobber.
2017
0
12.02.2017 16:10:39
Det er ulovlig i dag, du må ha fylt 13 år for å ha jobb
Hecto
1
08.10.2013 06:52:54
Hei jeg og en venn vil søke jobb på lageret på Expert i sommerferien til neste år. Kan man få den jobben når man er 13 (red: Du kan stille spørsmål og få svar på ung.no/oss)
NEI
1
17.09.2014 23:04:41
Husk på lager er det mye tungt arbeid og tungt og skadelig arbeid er ulovlig Før du er 18
jeeeepp
2
05.10.2013 21:03:06
Jeg fikk min første jobb som 10-11 åring! så fikk jeg jobb i butikk som 14
awsome boy
2
02.09.2013 09:37:57
jeg er 13 år og vil ha jobb hvor kan jeg finne en jobb. :)
En som går med Avisa
2
24.11.2014 13:06:36
Du kan gå med VG eller Dagbladet, du tjener ikke så værst:) Gå på VGbud eller dagbladbud på nettet så kan du søke jobb:)

Spørsmål og svar

13 år og lyst på jobb
Hei, og takk for spørsmål!   Noen deltidsjobber lyses ut på nettsider som www.finn.no, www.nav.no og www.deltidsjobb.no. Mange jobber som passe...
Hva kan man jobbe med når man er 15 år?
Hei I artikkelen om aldersgrenser her på ung.no står det følgende om jobb når man er 15 år:   Har du fylt 15 år kan du ta arbeid som ikke er...
Hva kan jeg jobbe med spm 16-åring?
Hei og takk for spørsmål!    Så flott at du er såpass motivert til å få deg en deltidsjobb!    Det er en del jobber man ikke kan ta før...
12 år og ønsker jobb! 
Hei og takk for spørsmål!   Når du er 12 år kan du dessverre ikke ta noen fast betalte jobber, men det er ingenting i veien for å tjene noen k...
Jeg er 14 år og vil tjene penger, hvordan gjør jeg det? 
Hei Jente, 14 år!  Tusen takk for spørsmål! Så fint at du har lyst til å tjene egne penger :-) Når du er 14 år så er det litt begrenset hv...
Hvor gammel må du være for å jobbe??
Hei! Generelt må du være fylt 13 år for å ta deg jobb. Det er imidlertid noen unntak hvis du er yngre enn det, men da må foreldrene dine og Arbe...
Hvordan skaffe seg jobb på cafe eller butikk?
Hei og takk for spørsmål!    Personlig oppmøte er helt klart det beste når du er på jobbjakt. Butikksjefer o.l. får stadig mange søknader t...
Hva kan jeg jobbe med når jeg er 14 år?
Hei Det enkleste er nok å gå innom de arbeidsplassene du kunne tenke deg å jobbe, og spørre om de trenger ekstrahjelp. Det er nok ikke så veldi...
Hvordan få jobb i butikk?
Hei Det er faktisk så enkelt som å gå innom en butikk du kunne tenke deg å jobbe i. Spør etter daglig leder eller butikksjef. Det er lurt å ha ...
Gode sommerjobber eller jobber for de som er 12/13 år?
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Det er sånn at før man har fylt 13 år så kan man dessverre ikke ta noen fast betalte jobber, men det er ingen...
Hva vi kunnejobbet med
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Dere må nesten bare ringe dyreparkene og forhøre dere litt om hva som er de vanligste arbeidsoppgavene for ungd...
Hvor kan jeg få sommerjobb når jeg er 15 år?
Hei, og takk for ditt spørsmål. Første steget er å skrive søknad og CV. Mer info eller hjelp til hvordan skriver søknad og cv finner du på U...
Jobb når man er 13 år.
HeiDet er en del begrensninger i hva du kan jobbe med når du er 13 år, men det kan du lese mer om i artikkelen under. Du kan f.eks. jobbe i butikk, ...
Jobbe for å bidra hjemme 
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Så dumt at det ofte er krangling hjemme. Det er ikke så rart at det til tider blir litt dårlig stemning i fami...
Jobb når man er 12 år?
Hei Når du er 12 år kan du dessverre ikke ta noen fast betalte jobber, men det er ingenting i veien for å tjene noen kroner på å hjelpe andre. S...
Hvor kan man jobbe utenatt det er hos en du kjenner, nabo eller avisbud?
Hei, og takk for ditt spørsmål. Det er flere steder man kan jobbe enn hos en du kjenner, nabo eller som avisbud. Vi har skrevet en artikkel med fle...
 Hvordan går jeg frem for å spørre om jobb?
Hei, og takk for spørsmålene dine! 1. Det er lurt å gå til de stedene der du kan tenke deg å jobbe, spørre etter sjefen/daglig leder, presente...
Hvor gammel må jeg være for å jobbe i butikk?
Hei og takk for spørsmål!  For å selge alkohol, røyk og snus må du være over 18 år. Derimot trenger du ikke å være 18 år for å jobbe i fe...
Hei jeg er 10 år og har lyst på en jobb hva kan jeg jobbe som?
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Generelt må du være fylt 13 år for å ta deg jobb. Det er imidlertid unntak dersom det gjelder å være med i ...
Vurderer å droppe ut av skolen, hva skal jeg gjøre? 
Hei og takk for spørsmål!  Når du skal finne deg en jobb, så er det mange ting det er lurt å tenke på. Du har jo ikke noen spesiell utdannels...
Se alle