Som arbeidstaker kan du oppleve at arbeidsgiver ikke utbetaler lønn eller feriepenger til avtalt tid. Hvis man ser bort fra misforståelser og tekniske betalingsfeil, kan årsaken enten være at arbeidsgiveren din ikke vil betale, eller at arbeidsgiver ikke kan betale.

Ta først kontakt med arbeidsgiver for å få vite hvorfor du ikke har fått lønna du har krav på, men ikke vent for lenge med å gå videre med saken. Hvis du venter for lenge kan du tape rettigheter.

 

Staten garanterer

Hvis det at du ikke har fått lønn skyldes at arbeidsgiveren din ikke kan betale, kan virksomheten slås konkurs.

Når det er gjort, kan du søke om å få dekket utestående lønn og feriepenger gjennom den statlige lønnsgarantiordningen som ligger inn under NAV.

Som hovedregel vil du som ansatt få dekket lønnen din fullt ut. Gjennom lønnsgarantiordningen har staten garantert for lønn og feriepenger hvis arbeidsgiveren din ikke er i stand til å betale.

Du kan lese mer om hvordan du går frem for å få pengene dine på Arbeidstilsynets sider.