Hopp til hovedinnholdet

Lønn om firmaet går konkurs

blakk (colourbox.com)
KONKURS: Selv om firmaet du jobber for går konkurs, har du fremdeles krav på lønn og utestående feriepenger.

Selv om butikken eller selskapet du jobber for går konkurs, har du likevel krav på lønn og utestående feriepenger. Det sørger lønnsgarantiordningen for.

Offentlig og kvalitetssikret
blakk (colourbox.com)
KONKURS: Selv om firmaet du jobber for går konkurs, har du fremdeles krav på lønn og utestående feriepenger.

Som arbeidstaker kan du oppleve at arbeidsgiver ikke utbetaler lønn eller feriepenger til avtalt tid. Hvis man ser bort fra misforståelser og tekniske betalingsfeil, kan årsaken enten være at arbeidsgiveren din ikke vil betale, eller at arbeidsgiver ikke kan betale.

Ta først kontakt med arbeidsgiver for å få vite hvorfor du ikke har fått lønna du har krav på, men ikke vent for lenge med å gå videre med saken. Hvis du venter for lenge kan du tape rettigheter.

 

Staten garanterer

Hvis det at du ikke har fått lønn skyldes at arbeidsgiveren din ikke kan betale, kan virksomheten slås konkurs.

Når det er gjort, kan du søke om å få dekket utestående lønn og feriepenger gjennom den statlige lønnsgarantiordningen som ligger inn under NAV.

Som hovedregel vil du som ansatt få dekket lønnen din fullt ut. Gjennom lønnsgarantiordningen har staten garantert for lønn og feriepenger hvis arbeidsgiveren din ikke er i stand til å betale.

Du kan lese mer om hvordan du går frem for å få pengene dine på Arbeidstilsynets sider.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
02.01.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hei hva skjer når en/noen går konkurs
Hei Takkfor fin tilbakemelding. Veldig fint at du får hjelp til det du lurer på via ung.no :) Om konkurs: Når et selskap eller en privatperson ikk...
Skatt
Hei Gå inn på skatteetaten.no, der finner du kontaktinformasjon. Du kan ringe, chatte eller skrive til de, da vil du få svar på dine spørsmål. ...
Utbetaling av feriepenger ved konkurs
Hei I utgangspunktet bør du ta kontakt med bobestyrer i konkursboet så snart som mulig for å melde inn ditt krav om feriepenger. Hvis det ikke er...
Har jeg krav på lønn under midlertidig stengning?
Hei Ja, i utgangspunktet vil du har krav på lønn for dine vakter i denne perioden. Unntak er hvis din arbeidsgiver går til permittering eller opp...
Rett på ferie
Hei For å ha rett på ferie må du være arbeidstaker, det vil si ansatt av en arbeidsgiver. Dersom du ikke er en arbeidstaker, gjelder ikke ferielo...
Konkurs
Hei Dette spørsmålet må du rette til bobestyreren som er den som skal hjelpe dere med lønnskravene ved konkurs. På Brønnøysundregisteret, brre...