Hopp til hovedinnholdet

Asyl (beskyttelse)

Mor og barn holder hender (Foto: Colourbox.com)
TRYGGHET: Asyl betyr beskyttelse og rett til å oppholde seg lovlig i et annet land.

Du kan søke beskyttelse (asyl) hvis du er forfulgt eller frykter forfølgelse eller umenneskelig behandling i hjemlandet ditt.

Offentlig og kvalitetssikret
Mor og barn holder hender (Foto: Colourbox.com)
TRYGGHET: Asyl betyr beskyttelse og rett til å oppholde seg lovlig i et annet land.

Dersom et menneske har flyktet fra sitt hjemland på grunn av frykt for å bli forfulgt på grunnlag av rase, religion, nasjonalitet, tilhørighet til en spesiell sosial gruppe eller politisk oppfatning, har de ifølge §14 i FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene rett til å søke asyl i et annet land.

Det betyr kort og godt beskyttelse og rett til å oppholde seg lovlig i et annet land.

Er du barn og søker beskyttelse i Norge? Se nettsiden asylbarn.no for god informasjon på ditt språk.

 

Vurderer en søkers rett til asyl

En asylsøker er altså en person som søker om beskyttelse i et fremmed land. Men det betyr ikke automatisk at enhver som søker vil få innvilget en slik rett.

I de fleste land vil det være en behandling av asylsøknaden basert på det enkelte lands lovverk, og dersom en asylsøker ifølge et lands vurderinger ikke har en reell grunn for å forlate sitt land, vil de ikke få innvilget sin søknad og sendes tilbake til hjemlandet.

 

Om å søke asyl

Den som vil søke om asyl, må melde seg hos politiet. Når en person søker om asyl, må han eller hun svare på spørsmål om hvem de er, og hvordan de reiste til Norge.

  • Du må være i Norge eller på norsk grense for å kunne søke.
  • Du har plikt til å fortelle sannheten til norske myndigheter.
  • Du må søke beskyttelse hos politiet som sender deg til et ankomstsenter.
  • Du har rett til tolk når du blir registrert og intervjuet. Tolken har taushetsplikt.


Du blir flyttet til et vanlig asylmottak etter intervjuet. Det er UDI som bestemmer i hvilket mottak du skal bo på. Du skal bo der mens søknaden din er til behandling.

Mer informasjon om å søke asyl i Norge finner du på udi.no

 

Får søkeren bli i Norge eller ikke?

Det kan hende at UDI finner ut at personen ikke har god nok grunn til å få opphold her. Da må denne personen reise fra Norge. De fleste asylsøkerne bor på asylmottak mens de venter på beskjed om de får bli i Norge eller ikke.

Hvor bor asylsøkerne?

Når en person eller familie har søkt om asyl, får de tilbud om å bo på asylmottak.

Barn som har kommet alene til Norge som asylsøkere, får bo i egne mottak for barn eller ungdom. Les mer om enslige mindreårige asylsøkere i denne artikkelen.

Asylsøkere som får avslag på asylsøknaden sin, må forlate Norge. De som får innvilget opphold i Norge, får hjelp til å finne et sted å bo.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
21.05.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvor mange år må man bo i norge får å få norske pass?
Hei Etter dagens regler må barn som utgangspunkt ha bodd fire og et halvt år i Norge og gått minst ett år på skole for å få oppholdstillatels...
Har Norge et ansvar for å ta imot flyktninger dersom det går utover vår egen velstand?
Hei I tråd med de internasjonale konvensjonene Norge har signert er vi faktisk forpliktet til å ta imot flyktninger som har behov for beskyttelse, ...
Har du lov til å gifte deg med en som er asylsøker i Norge, og får han da lov til å bli i landet?
Hei Jeg vet ikke om jeg forstår spørsmålet ditt rett, men er det riktig at det du spør om er om du har lov til å gifte deg med en som er asylsø...
Har asylsøkere rett til skolegang?
Hei Barn og unge som kommer til Norge som asylsøkere har i utgangspunktet de samme rettighetene og pliktene som andre barn og unge i Norge. Jeg fors...
Jeg er så forelska, men problemme med det er at han har ikke opphold i norge og har fått avslag på asylsøknaden sin
Hei Vi som arbeider i UDI ser at dette er en vond situasjon å være i. Vi kan ikke gi dere en løsning som innebærer at han kan bli i Norge, men vi...
Hvordan gå frem for å få kjæresten til Norge? 
Hei En utlending som vil bo eller arbeide i Norge må søke om oppholds- eller arbeidstillatelse. Hvis vedkommende har familie i Norge, kan han eller...
Kan jeg reise til N-Irland om jeg er asylsøker i Norge med oppholdstill..?
Hei Vi anbefaler deg å kontakte UDIs opplysningstjeneste for mer informasjon om ditt spørsmål. De vil kunne gi deg informasjon om dine rettigheter...
Kan asylsøkere jobbe i Norge?
Hei Om en asylsøker har lov til å jobbe i Norge vil være avhengig av om de har fått arbeidstillatelse i tilknytning til oppholdstillatelsen sin...
Er det mulig å bo i Norge uten å være registert? 
Hei Dette spørsmålet er veldig vanskelig å svare på fordi du har oppgitt så få opplysninger, samtidig som jeg er litt usikker på hva du konkre...
Kan jeg gifte meg med en som bor på mottaket?
Hei Personer over 18 år som oppfyller ekteskapsvilkårene kan gifte seg i Norge. Før man kan inngå ekteskap i Norge må ekteskapsvilkårene prøv...
Er den eneste muligheten vi har til å få han inn i Norge på, å gifte oss??
Hei Jeg forstår at du syns dette er en ganske vanskelig situasjon.  At du er forelsket i en som ikke har fast oppholdstillatelse i Norge, er en tin...
Jeg lurte på hvorfor syriske flyktninger kommer til vestlige land.
Hei FNs høykommissær for flyktninger anslår at ca 50 % av Syrias befolkning, nærmere 11 millioner syrere, hittil er drevet på flukt av krigen. A...
Hvem kan få familieinnvandring?
Hei   For å få permanent oppholdstillatelse er det flere vilkår som må være oppfylt. Nedenfor er en kort oversikt over de viktigste vilkårene...
Dette er ikke et spørsmål som gjelder meg ,men en fyr(god venn) som jeg kjenner(han er fra afghanistan).
Hei   Jev vil annta at din venn har kommet til Norge som enslig, mindreårig asylsøker og bodd på en institusjon tilpasset disse.   Imens asyl...
Opgitt feil identitet til norske myndigheter, asyl, utvisning
Hei Tusen takk for at du spør oss om dette! Jeg forstår veldig godt at du er redd og det er veldig trist å høre at du skal ha det sånn. Samtidig...
Statsborgerskap og regler om asyl
Hei Du har to omfattende spørsmål. Det første dreier seg om statsborgerskap og det siste om asyl. Når det gjelder spørsmålet ditt om de nye as...
Er det sant at de utlendingene fra Irak som har bodd her i flere år og som ikke har pass må tilbake til Hjemlandet sitt?
Hei Det er mange kriterier som bestemmer hvem som må tilbake til sitt opprinnelsesland. De som søker om asyl i Norge må gjennom en prosess der det...
Se alle