Utvisning

Hvis du blir utvist, må du forlate Norge. Samtidig mister du muligheten til å reise tilbake hit, enten for en periode eller for alltid. Innreiseforbudet vil som regel også gjelde for de andre Schengen-landene. Les mer om hva som gjelder for deg som kommer fra EU/EØS-land og andre land utenfor EU/EØS på Utlendingsdirektoratets (UDI) nettsider.

 

Bortvisning

Som utenlandsk statsborger kan du bli bortvist fra Norge. Bortvisning betyr at du nektes å reise inn i Norge, eller at du må forlate landet. En bortvisning er kun et midlertidig forbud. Du kan komme tilbake til Norge senere.

Et eksempel: Du blir bortvist når du skal reise inn til Norge fordi du ikke har med deg et gyldig pass. Hvis du senere kommer igjen med gyldig pass, vil ikke det at du ble bortvist sist, hindre deg i å reise inn i Norge.

Les mer om grunner til å bli bortvist og mulighet til å klage på UDI sine sider.

 

Uttransportering

Uttransportering vil si å bli sendt ut av Norge av politiet.

Personer som ikke har lovlig opphold i Norge eller har fått et vedtak om utvisning fra UDI, kan bli uttransportert.

Det er Politiets utlendingsenhet som har ansvar for uttransportering, noen ganger i samarbeid med et lokalt politidistrikt i Norge.

Hvis du har blitt uttransportert av politiet, og senere ønsker å komme tilbake til Norge, må du først betale de pengene som uttransporteringen kostet.