En innvandrer er en person som har flyttet fra hjemlandet sitt, for å bosette seg i et nytt land. Det kan være mange gode grunner til at folk fra andre land kommer til Norge. Størst innvandring til Norge er det fra nabolandene våre. Mange kommer fordi de tjener bedre i Norge. De fleste som kommer til Norge, kommer for en kort periode. Noen kommer for å jobbe som håndverker, andre for å studere og andre for å besøke familie eller venner.

Alvorlige valg

Men noen kommer til Norge og blir boende her resten av livet. Å flytte for alltid er noe helt annet enn å komme for en kort periode. Det kreves mot, penger og planlegging. Mange må selge hus, bil og andre ting de eier, og de må si farvel til sine nærmeste. For mange er det et alvorlig valg å ta.

Om noen ønsker å bosette seg i Norge, er det likevel ikke sikkert de får lov til det.

 

Oppholdstillatelse i Norge

De skal søke om å bo i eller besøke Norge, om statsborgerskap eller utlendingspass.

Noen kan besøke Norge uten visum, men de fleste fra land utenfor EU/EØS må søke om et besøksvisum.

udi.no kan du finne ut hva som gjelder for de ulike landene.

En oppholdstillatelse gir rett til å bo i Norge. En arbeidstillatelse gir i tillegg rett til å arbeide her.

 

Integrering, segregering eller assimilering

Et land kan velge å forholde seg til minoriteter/innvandrere på ulike måter. Det er vanlig å dele dette inn i tre hovedmåter:

Integrering

Tilpasning - å bli en del av det nye samfunnet samtidig som en beholder og vedlikeholder sin opprinnelige kultur. De som er i mindretall, har samme rettigheter og plikter som resten av befolkningen. Dette er norsk politikk i forhold til minoriteter. Barnehage og skole er viktige arenaer for å få til god integrering.

Segregering

Atskillelse - å leve atskilt fra andre kulturelle grupper i samfunnet, som minoritet . Minoritesgruppen har vanligvis lite kontakt med hovedkulturen. Segregeringen kan være tvungen eller frivillig.

Assimilering

Å bli lik - som majoriteten i det samfunnet man kommer til. Minoritetens kultur blir borte eller mer lik hovedkulturen.

Familiegjenforening

Har du et familiemedlem i Norge og ønsker å bo sammen med han eller henne? Avhengig av hvor dere er fra, kan du søke om oppholdstillatelse, oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere eller bruke registreringsordningen. Da heter det familiegjenforening. Du kan lese mer om dette i artikkelen under:

 

Utlendingsloven

I Utlendingsloven står reglene for visum, asyl og beskyttelse, familiegjenforening og oppholds- og arbeidstillatelse.