Hopp til hovedinnholdet

Om statsborgerskap

Norsk pass (colourbox.com)
TILHØRIGHET: Ditt statsborgerskap sier noe om hvilket land du tilhører. Noen blir norske statsborgere når de blir født, mens andre må søke om det.

Et statsborgerskap vil si at du hører hjemme i et land. Når et barn blir født, blir barnet automatisk norsk statsborger hvis moren eller faren er norsk statsborger.

Offentlig og kvalitetssikret
Norsk pass (colourbox.com)
TILHØRIGHET: Ditt statsborgerskap sier noe om hvilket land du tilhører. Noen blir norske statsborgere når de blir født, mens andre må søke om det.

Noen blir norske statsborgere når de blir født, andre kan søke om norsk statsborgerskap. Et norsk statsborgerskap gir rettigheter som stemmerett og valgbarhet, i tillegg til andre grunnleggende rettigheter. Statsborgerskap gir i tillegg til rettigheter også visse plikter. Verneplikt er et eksempel på dette.

Reglene for hvem som kan søke om norsk statsborgerskap er ulike for de som har hatt oppholdstillatelser i Norge, de som har hatt oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere og de som tidligere har vært norske statsborgere. Sjekk hva som gjelder for deg på www.udi.no.

 

Krav til søker

Selv om reglene varierer er det noen krav som gjelder for mange. De fleste som søker statsborgerskap må:

 • ha klarlagt sin identitet
 • være over 12 år
 • være, og ha til hensikt å forbli i Norge
 • ha eller fylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse etter utlendingsloven
 • ha hatt opphold i landet i minst sju av de siste ti årene
 • fylle kravene til deltakelse i norskopplæring
 • ikke ha fått straff eller en annen reaksjon for et straffbart forhold, eller i så fall ha ventet til karenstiden er over
 • være løst fra annet statsborgerskap. Det kan i visse tilfeller gjøres unntak fra løsningskravet.

Det gjøres unntak fra ett eller flere av hovedvilkårene for en rekke søkergrupper. Les mer på regjeringen sin nettside.

 

Dobbelt statsborgerskap

Norsk lov gir ikke alle rett til å ha dobbelt statsborgerskap, men noen personer kan ha det. Hvis du har dobbelt statsborgerskap, har du rettigheter og forpliktelser overfor to land eller stater.

Du kan ha dobbelt statsborgerskap dersom du:

 • ønsker norsk statsborgerskap, men av ulike grunner ikke kan løse deg fra det tidligere statsborgerskapet ditt.
 • fikk ett statsborgerskap fra hver av foreldrene dine da du ble født.
 • du har norsk statsborgerskap, og senere får statsborgerskap i et annet land uten selv å ha bedt om det.

Stortinget har bestemt at i framtiden vil dobbelt statsborgerskap bli lov for alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere. Dette vil tre i kraft tidligst i 2020.

Les mer om dobbelt statsborgerskap på udi.no.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
16.05.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg kommer fra Eritrea, men er norsk statsborger. Kan jeg reise til hjemlandet mitt og besøke familie, eller vil jeg få problemer når jeg kommer tilbake til Norge?
Hei Hvis jeg forstår deg rett så er du norsk statsborger, og du kom fra Eritrea til Norge for åtte år siden. Nå ønsker du å dra på besøk til...
Hvem har stemmerett ved stortingsvalget?
Hei Dette er kravene for å kunne stemme ved stortingsvalget: Norske statsborgere:  som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret (det hold...
Dobbelt statsborgerskap
Hei Etter statsborgerloven § 4 vil et hvert barn som fødes med norsk mor eller far, få norsk statsborgerskap.  Dette er uavhengig av om barnet e...
Når kan jeg levere søknaden om norsk statsborgerskap?
Hei Dette kan jeg ikke svare deg på, men jeg anbefaler deg og moren din og påbegynne prosessen. Finn de skjemaene og de tingene som må ordnes, og ...
Norsk pass for barn som har fylt 18 år, frivillig militærtjeneste
Hei Så fint å høre at du er glad i Norge og aller helst vil ha norsk statsborgerskap allerede nå, slik at du kan gå i militæret her i Norge.  ...
Jeg er under 18 år og vil søke om norsk statsborgerskap
Hei For barn over 12 år (under 18 år) som søker alene gjelder disse reglene: Hvis du har gyldig oppholdstillatelse i Norge og bor fast her, kan d...
Kan jeg være både norsk og amerikansk statsborger?
Hei Ved at du er født i USA, og har en norsk mor, har du fått rett til begge disse statsborgerskapene automatisk ved fødsel. Du kan derfor ha dobb...
Har jeg rettigheter i Norge?
Hei. Du må snakke med Folkeregisteret når det gjelder flytting til Norge og hva de krever for at flyttingen skal kunne godkjennes. Du bør også r...
Siden jeg er tysk og ikke har endret statsborgerskap må jeg til den tyske ambassaden for å få ny pass.
Hei Siden du er tysk statsborger må du, som du sier, få passet utstedt av tyske myndigheter. Det kan du gjøre gjennom deres ambassade i Norge. Amb...
Straffet ved lovbrudd i andre land 
Hei Statsborgerskap er i utgangspunktet ikke avgjørende for om du kan bli domfelt eller straffet i et annet land.  Hvis du begår en handling som ...
Kan jeg få dobbelt statsborgerskap?
Hei Vi kan dessverre ikke svare deg på hvilke regler som gjelder for statsborgerskap i England. Du kan kontakte den britiske ambassaden for å få e...
Kan jeg få statsborgerskap i USA?
Hei Når det gjelder spørsmålet ditt om hva som skal til for å få statsborgerskap i USA, vil jeg anbefale deg å kontakte den amerikanske ambassa...
Hvordan bytter man fra norsk til tysk statsborgerskap?
Hei Siden en av foreldrene deres var norsk statsborger, ble dere norske statsborgere ved fødsel selv om dere først senere fikk norske pass, jf. sta...
Kor mye det koster for norsk statsborgerskap?
Hei Du må kontakte Utlendingdirektoratets (UDI) informasjonsstjeneste direkte for å få svar på det du lurer på: tlf. 23 35 15 00. www.udi.no ...
Har både norsk og amerikansk pass. Kan jeg beholde begge livet ut?
Hei I Norge er hovedreglen i statsborgerloven at man ikke godtar dobbelt statsborgerskap. Det finnes imidlertid noen unntak. Hvis du fikk ett stat...
Mister jeg mine andre pass hvis jeg får norsk statsborgerskap? 
Hei Jeg kan dessverre ikke svare på hvordan de tyske og amerikanske reglene for dette er.  Hovedregelen etter norsk lov er at man bare kan ha ett ...
Dobbelt statsborgerskap
Hei Reglene er ikke helt bestemt enda, men det er kommet et forslag om at Norge skal tillate dobbelt statsborgerskap. Reglene vil tidligst gjelde fr...
Beholde dobbelt statsborgerskap
Hei Jeg gjør oppmerksom på at vi kun kan gi svar om hva som gjelder etter norsk lov. Når det gjelder spørsmål om ditt amerikanske statsborgerska...
Har fått norsk statsborgerskap- Er dette for alltid?
Hei Slik jeg forstår spørsmålet ditt, har du fått innvilget norsk statsborgerskap, og blitt bedt om å løsrive deg fra ditt tildligere statsborg...
Har norsk og dansk statsborgerskap. Mister jeg et av dem når jeg blir 18?
Hei Reglene om statsborgerskap er regulert i statsborgerloven. Det er ingen regel som sier at man må velge mellom statsborgerskap når man fyller 18...
Se alle