Hopp til hovedinnholdet

Flyktningsituasjonen i verden. Hva skjer?

Flyktninger
PÅ FLUKT: Mange mennesker tvinges på flukt på grunn av konflikter i hjemlandet.

Hvem flykter og hvorfor flykter de? Du har kanskje fått med deg at antall mennesker som er på flukt i verden har steget kraftig? Hovedårsaken er at konflikter i enkelte land har blitt mer alvorlige.

Offentlig og kvalitetssikret
Flyktninger
PÅ FLUKT: Mange mennesker tvinges på flukt på grunn av konflikter i hjemlandet.

En flyktning er kort fortalt en person som har måttet flykte fra sitt hjem på grunn av fare for liv og helse. Du kan finne en mer nøyaktig definisjon på hva en flyktning er på FN- Sambandet sine hjemmesider. Det er hovedsakelig konfliktene i Syria, Irak og Sør-Sudan som har forverret seg, og dermed drives flere mennesker på flukt. Du kan lese mer konkret om konfliktene i de forskjellige landene på FN.no

Hvor er de flest mennesker drevet på flukt?

Det er først og fremst i land med alvorlige konflikter at mennesker blir drevet på flukt. Du kan se en oversikt over landene som flest flykter fra på FN.no. Mange drives på flukt ut av landet, mens mange flykter i sitt eget land. Vi kaller de som flykter i sitt eget land for internt fordreven flyktninger. Det vil si at de har forlatt sine hjem og er på flukt, man at de fortsatt befinner seg i sitt eget land. Du kan lese mer generelt om mennesker som blir drevet på flukt på FN.no.

Hvor flykter de?

De fleste som forlater sitt hjemland når de er på flukt flykter til naboland. Det blir altså en ekstra stor pågang for nabolandene til land som er i krig. De aller fleste flykter til nabolandene, men flere flykter også mot USA, Europa eller andre deler av verden. Se mer om hvordan antall flyktninger er fordelt per land i verden på FN.no.

Hva skjer i Syria?

Du har kanskje også sett på nyhetene eller i avisene at det snakkes mye om krigen i Syria. I Syria er det store konflikter mellom myndighetene og flere forskjellige opprørsgrupper. Opprørsgruppene i Syria er uenige med både myndighetene og hverandre om hvordan Syria burde styres. Derfor kriger de ikke bare mot staten, men også mot hverandre. Det er altså en krig hvor det ikke bare er en gruppe mot staten, men veldig mange som kriger mot hverandre. Det internasjonale samfunnet jobber hardt for å stoppe denne konflikten, men fordi det også er uenighet mellom noen av de statene som skal hjelpe til er det ekstra utfordrende. Du kan lese mer om konflikten i Syria på Fn.no.

De fleste av de som flykter i Syria er internt fordrevne, de flykter i sitt eget land. Men, veldig mange har også flyktet ut av landet, fordi konflikten er så alvorlig at landet ikke lengre er trygt. De fleste av disse flykter da til naboland, som Tyrkia, Libanon eller Jordan, men noen finner også veien videre til USA og Europa.

Flyktninger i Norge

En asylsøker er en som har søkt om beskyttelse i Norge, men ikke har fått søknaden sin endelig avgjort. Hvis en asylsøker får positivt svar på søknaden, får de oppholdstillatelse. Hvis en asylsøker får endelig avslag på asylsøknaden må han eller hun reise ut av Norge.

Det er FNs flyktningkonvensjon som definerer flyktningbegrepet, altså hvem som kan betegnes som flyktninger. På fn.no kan du lese om og laste ned flyktningkonvensjonen. Norske myndigheter er forpliktet til å forholde seg til flyktningkonvensjonen.

UDI

I Norge er det UDI som har ansvar for å behandle asylsøknadene, og dermed er det de som avgjør om en asylsøker har krav på beskyttelse eller ikke. UDI må forholde seg til den norske utlendingsloven og instrukser fra politisk ledelse når de behandler søknader.

Man kan få oppholdstillatelse som flyktning om man står i fare for forfølgelse på grunn av etnisitet, religion, politiske mening eller lignende. Eller om man står i en fare for å bli utsatt for dødsstraff eller annen umenneskelig behandling i hjemlandet. Man kan også få oppholdstillatelse i Norge på humanitært grunnlag. De som får oppholdstillatelse på humanitært grunnlag er asylsøkere som ikke anses som flyktninger, men som likevel anses å ha behov for beskyttelse. Her finner du betydningen av flere asylrelaterte ord og begreper.

Kilder: www.fn.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg er samfunnsengasjert!
Hei og takk for at du skriver til ung. no.   Det er flott at du er så samfunnsengasjert. Jeg foreslår at du melder deg inn en ungdomsorganisasjon...
Hva kan jeg gjøre for å hjelpe flyktninger når jeg bare er 13 år?
Hei Så utrolig flott å lese at du vil engasjere deg for å hjelpe andre, og at du aktivt går inn for å finne noe du kan gjøre. Det kan være fru...
Kan man ha kjæreste på flyktningemottak?
Hei Hei og takk for at du skriver til ung.no! Venninnen din er heldig som har deg. Jeg skjønner godt at du blir usikker og vil det beste for din ve...
Læreren min snakker om flyktninger i klassen, men jeg er redd for å si min mening om saken fordi jeg er redd for at læreren blir sur.
Hei Takk for at du skriver om oss. Jeg er ganske sikker på at læreren din snakker om dette i timen fordi det er et veldig aktuelt tema akuratt nå ...
Kjæresten min er en flyktning, og andres meninger om dette sårer meg. Hjelp!
Hei! Uff, jeg skjønner at dette er litt vanskelig for deg siden du er så glad i denne gutten. Det er vanskelig det her- fordi mennesker liker som r...
Bør par som er tvangsgiftet få bo sammen når de kommer til Norge?
Hei Hei og takk for at dere skriver til ung.no. Dette er et viktig tema, så flott at dere skriver oppgave om temaet tvangsekteskap.  Det er vikti...