Hopp til hovedinnholdet

Hvem gjør hva i barnevernet?

Hvem?
SAMARBEIDER: Kommunen, staten, fylkesnemda og fylkesmannen samarbeider alle om arbeidsoppgavene i barnevernet, og sørger for at barnevernet fungerer på best mulig måte.

Kommunen, staten, fylkesmannen og fylkesnemnda er alle involvert i ulike deler av barnevernet.

Offentlig og kvalitetssikret
Hvem?
SAMARBEIDER: Kommunen, staten, fylkesnemda og fylkesmannen samarbeider alle om arbeidsoppgavene i barnevernet, og sørger for at barnevernet fungerer på best mulig måte.

Kommunene

Barneverntjenesten i kommunene har ansvar for å ta imot bekymringsmeldinger om situasjonen til barn, undersøke forhold og gjennomføre tiltak etter lov om barneverntenester.

Staten

Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet har det overordnede ansvaret for barnevernet på statlig nivå.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har ansvar for de fylkeskommunale oppgavene innenfor barnevernet. For barnevernet innebærer det blant annet hjelp til kommunene i barnevernsaker, drift av institusjoner, fosterhjemstjeneste og familiebaserte tiltak.

Fagteam

Fagteamet er tverrfaglig sammensatt med barnevernfaglig, psykologisk og pedagogisk kompetanse slik at en sikrer faglig bredde i arbeidet.

Fagteamet arbeider med:

  • faglig bistand i vanskelige barnevernssaker
  • å bistå små kommuner ved å foreta begrensede utredningsoppgaver i kompliserte saker
  • å finne lokale løsninger i samarbeid med kommunene
  • å bistå kommunene i plasseringssaker utenfor hjemmet
  • inntak til statlige barneverntiltak
  • inntak til private barneverntiltak

Fylkesmannen

Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernet. Blant annet skal fylkesmannen føre tilsyn med at de oppgavene som er pålagt etter barnevernloven blir utført. Fylkesmannen skal òg føre tilsyn med barnevernsinstitusjonene. Dersom man er uenig i barneverntjenestens vurdering, eller er misfornøyd med forhold ved institusjonen kan man klage til fylkesmannen.

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker er faglig frittståande statlig organ (domstolslikgnende) som blant annet avgjør saker om omsorgsovertakelse og tiltak for barn og unge med atferdsvansker. Overprøving av fylkesnemndas vedtak skjer ved domstolene.

Du finner mye mer om barnevernet på nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og på barnevernet.no.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Satser for besøkshjem
Hei Dersom noen ønsker å være avlastningshjem eller besøkshjem for et barn, vil de få godtgjøring for dette. Jeg legger ved link til satsene sl...
Hva skal til for at barnevernet tar fra meg et barn?
Hei Takk til deg som skriver til oss i ung.no.  For at barnevernet skal kunne ta et barn ut av en familie mot foreldrenes vilje må det foreligge e...
Føler meg fanget. Hva skal jeg gjøre?
Hei og takk for at du skriver til ung.no Det første jeg tenkte da jeg leste innlegget ditt var: Heldigvis er hun snart 18 og kan velge for seg selv....
Vennen min har det ikke bra hjemme, hvordan kan jeg hjelpe henne?
Hei! Det du gjør allerede er kjempebra - du er der for henne! Du bekymrer deg for henne og viser at du bryr deg om henne. Hvis barnevernet allerede ...
Jeg er redd jeg må adopteres bort
Hei Det er forståelig at du er redd hvis du tenker at det kan være du må flytte til et nytt og ukjent hjem. Hva er grunnen til at du tror det komm...
Hvor lang tid en barnevernssak
Hei Du spør hvor lang tid en sak i barnevernet kan vare. Det kommer veldig an på hva familien og barnet trenger.  De fleste saker begynner med en...
Tillitsbrudd? Har mista respekten for lærer, rådgiver og helsesøster.
Hei Det er forståelig at du mister respekten og tilliten til skolens ansatte og andre hjelpere, når de gir informasjon om deg videre til barneverne...
Har asylsøkere rett til skolegang?
Hei Barn og unge som kommer til Norge som asylsøkere har i utgangspunktet de samme rettighetene og pliktene som andre barn og unge i Norge. Jeg fors...
Hva er det en rådgiver gjør?
Hei jente 15 år Takk for at du kontakter Ung.no.Jeg forstår at det kan være litt vanskelig å forstå forskjellen på alle ord og begrep som bruke...
Barnevernet hentet meg to ganger, og nå sliter jeg enormt. 
Hei Takk for at du skriver til oss i en så vanskelig situasjon.  Du har vært gjennom mye den siste tiden, det er mange skremmende og vonde opplev...
Hvorfor barnevern tar små barn?
Hei Barneverntjenesten arbeider med mange barn, unge og familier i hele Norges land. Over 80% av dette arbeidet handler om å hjelpe familier slik a...
Hva barnevernet gjør ved mistanke om rusmisbruk i hjem med barn.
Hei Du lurer på hva barnevernet gjør ved mistanke om rusmisbruk i hjem med barn. Dersom barnevernet får melding med mistanke om rusmisbruk hos for...
Forskjellen på saksbehandler og barnevernspedagog?
Hei, og takk for spørsmålet. Jeg er ingen ekspert på dette, så du vil nok få enda bedre svar på dette om du for eksempel spør Fellesorganisa...
Gutt, 14 år. har det helt jævlig, alle slutter å bry seg. hva skal jeg gjøre?
Hei Takk for at du kontakter oss når du har det så vanskelig. Det må nok være utrolig vondt for deg å føle at alle slutter å bry seg når du e...
Hvor mye penger får man når man er i barnevernet liksom ?
Hei Selv om du er i barnevernet, og de har omsorgen for deg, er det ikke fastsatt hvor mye penger barnet skal få. Det kan være at dersom du er i et...
En venn har tenkt å selge sex, hva gjør jeg for å få henne til å la være?
Hei jente 15 år. Jeg forstår at du er bekymret for din venn som går med tanker om at hun ønsker å selge sex. Det er ikke bra, og jeg forstår at...
Blir jeg kontaktet av barnevernet om jeg flytter til søsteren min?
Hei Takk for at du skriver til oss! Ut ifra det du skriver, skjønner jeg at du lurer på om barnevernet vil kontakte familien din i forbindelse me...
Hvor lang tid kan det ta fra en barnevernsak kommer opp til tingretten?  
Hei Tingretten har ingen frist for når de må behandle en anke over vedtak i fylkesnemnda. Det vil derfor være forskjellig fra tingrett til tingret...
Hvor jobber barnevernet?
Hei Alle kommuner har et barnevernskontor. Hvis du googler navnet på kommunen og barnevernet, vil du sannsynligvis få svar på hvor barnevernet job...
Skal i fylkesnemnda - hva skjer?
Hei og takk for at du skriver til oss Du skriver at du er 15 år. Og slik jeg forstå det du skriver har barnevernet  fremmet en sak om omsorgsove...
Se alle