Hopp til hovedinnholdet

Barnevernsinstitusjonar

Bufetat Skien ungdoms- og familiesenter
Bufetats ungdoms- og familiesenter i Skien.

Det finst ulike typar barneverninstitusjonar i Noreg og dei fleste er innretta mot ungdom. Barn under 12 år vert som regel plassert i fosterheim.

Offentlig og kvalitetssikret
Bufetat Skien ungdoms- og familiesenter
Bufetats ungdoms- og familiesenter i Skien.

Drift av barneverninstitusjonar

Barnevernsinstitusjonane i Noreg blir drivne av det offentlege (Bufetat og kommunane), ideelle organisasjonar og andre private aktørar. I september 2014 var det omlag 1 780 plassar i 250 barnevernsinstitusjonar.

Akutt- og utgreiingsinstitusjonane

Akutt- og utgreiingsinstitusjonane er tilbod for barn og unge som treng hjelp og tiltak på kort varsel. Bakgrunnen for slike plasseringar er ulike former for kriser. Akutt- og utgreiings­institusjonane er for korttidsopphald med tanke på å finne ut kva som er best for barnet eller den unge på lang sikt.

Institusjonar for ungdom

Institusjonar for ungdom tek imot unge i alderen frå 12 til 18 år. Nokre tilbyr korttidsopphald, medan andre er utforma for lengre opphald. Dei sistnemnde har ofte eigne hyblar eller husvære der ungdommane bur i den siste fasen av opphaldet. Barneverninstitusjonane engasjerer seg også i ettervern for ungdommane.

Nokre barneverninstitusjon er for ungdommar med alvorlege åtferdsvanskar, medan andre er for ungdommar som, av ulike årsakar, ikkje kan bu heime hjå foreldra eller i ein fosterheim. Medan ungdommane bur på barneverninstitusjonen deltek dei i dagleglivet på institusjonen, går på vanleg skole og deltek i fritidsaktivitetar. Dei fleste har kontakt og samvær med eiga familie.

Oversikt over statlege barnevernsinstitusjonar

Oversikt over alle Bufetats barnevernsinstitusjoner finner du på www.bufetat.no

 

www.bufetat.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvorfor kommer noen på institusjon?
Hei! Det kan være mange grunner til at man kommer på institusjon, men det bunner i konflikter eller problemer hjemme. Det kan være barn med forel...
Vold og psykisk sykdom i familien. Hva skal jeg gjøre?
Hei gutt 15 år! Takk for at du skriver til ung.no! Det høres ut som det er mange problemer i din familie. Du forteller om hvilke tanker du har og h...
Jeg har blitt tvunget til å ha en verge av barnevernet.
Hei jente 18 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller til oss hvordan du strever med å ha fått utnevnt en verge som du ikke vil ha....
Flyttet hjem fra institusjon mot min vilje. Hva skal jeg gjøre?
Hei   Høres ikke ut som du har det så greit. Men når barneverntjenesten har valgt at du skal flytte hjem, så kan det være mange grunner til de...
Har opplevd vold og mobbing, hva skal jeg gjøre nå?
Hei Du skriver å fortelle om at du har opplevd mye vondt, av vold og mobbing i familien din.   Det er vondt å lese at dette fortsatte da du flytt...
Hvem betaler mobil og kino og ånn når du er på institusjon?
Hei   Du skriver at du har en gutt i klassen som bor under barnevernets omsorg, og du har spørsmål knyttet til hvordan det kan være å bo på ba...
Hva kan man gjøre for å få barnevernet til å slutte å plage meg?
HeiDet er jo ikke så lett å svare deg på dette, du sier jo ikke hva det egentlig dreier seg om.  Så det eneste rådet jeg kan gi er at du finner ...
Kan barnevernet nekte meg å bo hos typen min når jeg har blitt 16 år?
Hei! Hvis barnevernet har omsorgen for deg har de det frem til du er 18 år. Dersom barnevernet tenker at det ikke er bra for deg å bo sammen med t...
Har en venninne som skal sendes på institussjon, men hun vil ikke
Hei I e-posten beskriver du ei venninne som har sak i barneverntjenesten og som er blitt flyttet mye den siste tiden. Du skriver at det går utover p...
Hva er en instutisjon og hva skal egentlig til for at man blir plassert inn i det?
Hei Takk for at tar kontakt med ung.no !! Du lurer på hva en institusjon er og hva som skal til for at man blir plassert der. En institusjon er ...
Kan jeg få bidrag betalt til meg?
Hei Barnebidrag gis ikke direkte til barn. Hvis barnet plasseres utenfor hjemmet, faller bidragsplikten bort. Men kommunen kan kreve at barnets fore...
Se alle