Barnevernet er der for å hjelpe deg eller andre du kjenner som har det vanskelig. Alle kommuner har hver sin barneverntjeneste, og du kan ta kontakt med barneverntjenesten der du bor.

Du kan melde fra hele døgnet

På dagtid kontakter du barnevernet i kommunen eller bydelen din.

Når barnevernet i kommunen eller bydelen din har stengt - ofte fra 15.30-tiden - kan du kontakte

Bedre å si ifra enn å la være

Mange tenker kanskje at det høres litt voldsomt ut å ringe barnevernet, og lurer på om problemene er alvorlige nok. Da er det fint å vite at i barneverntjenesten tenker de at det er bedre at du sier ifra, enn at du lar det være.

Både barnevernvakten og alarmtelefonen vil ut fra din bekymring og det du forteller, vurdere om det er behov for akutt hjelp. De gir deg råd og veiledning, og passer på at bekymringen meldes videre til det kommunale barnevernet der barnet bor.

Snakk med noen voksne som kan hjelpe

Hvis du har blitt utsatt for en skremmende eller ubehagelig hendelse, eller du eller noen andre du kjenner opplever noe vanskelig hjemme,bør du også snakke med en voksen du stoler på.

Hvis du synes det er ubehagelig å ta kontakt med barnevernet på egenhånd, kan sosiallærer, helsesykepleier, rådgiver eller andre voksne hjelpe deg med dette.