Hopp til hovedinnholdet

Hva møter en enslig mindreårig asylsøker i Norge?

Tegning av enslig mindreårig asylsøker som kommer til et mottak.
PÅ FLUKT: Norge tar imot mange barn som har flyktet fra krig, konflikter eller andre vanskeligheter i hjemlandet sitt, og som derfor vil søke beskyttelse.

Flyktninger generelt og enslige mindreårige spesielt er i en utsatt og sårbar situasjon. Norge har sluttet seg til Flyktningkonvensjonen og Barnekonvensjonen, som skal sikre barnas rettigheter både i deres hjemland og i en eksiltilværelse.

Offentlig og kvalitetssikret
Tegning av enslig mindreårig asylsøker som kommer til et mottak.
PÅ FLUKT: Norge tar imot mange barn som har flyktet fra krig, konflikter eller andre vanskeligheter i hjemlandet sitt, og som derfor vil søke beskyttelse.

Norge tar imot mange barn som har flyktet fra krig, konflikter eller andre vanskeligheter i hjemlandet sitt, og som derfor vil søke beskyttelse. Barne-, ungdoms- og familieetaten har ansvaret for barna under 15 år som kommer uten foresatte, og filmen du kan se under her handler om hva som møter disse barna den første tiden i Norge.

 

Se filmene og lær mer

Flyktninger generelt og enslige mindreårige spesielt er i en utsatt og sårbar situasjon. Norge tar imot mange barn som har flyktet fra krig, konflikter eller andre vanskeligheter i hjemlandet sitt, og som derfor vil søke beskyttelse. Barne-, ungdoms- og familieetaten har ansvaret for barna under 15 år som kommer uten foresatte, og denne filmen handler om hva som møter disse barna den første tiden i Norge.

Om du vil ha mer informasjon eller om du vil skjønne hva dette handler om, kan du se filmen:

 

 

Mens de venter på svar på asylsøknaden

Mens barna venter på svar på asylsøknaden, får alle under 15 år tilbud om å bo på et omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere.

Barna har kanskje vært på flukt lenge, og mange har vært gjennom mye vondt. På sentrene jobber det voksne som passer på at barna har det trygt. Her får de mat, seng, klær og omsorg. De voksne sørger for en mest mulig normal hverdag med skole og fritidsaktiviteter.

Barnas situasjon og behov kartlegges mens de er på omsorgssentret og det danner grunnlag for videre oppfølging.

 

Har barnet søkt asyl i et annet land?

Hvis et barn har søkt asyl i et annet land i Europa, eller har nær familie der, kan det hende at barnet skal reise tilbake dit.

Alle barn i Norge som er under 18 år må ha en representant hvis de ikke har foreldre. Representanten har ansvar for å ta beslutninger som barnet er for ungt til å ta selv.

Det er UDI som behandler søknader om beskyttelse i Norge. Ut ifra lover og regler, bestemmer de hvem som skal bli og hvem som skal reise.

Barnet vil få sjansen til å fortelle historien sin og grunnen til at de kom til Norge. Under intervjuet er både representanten til barnet og en tolk som kan både barnets språk og norsk til stede.

 

Kan ta lang tid å få svar på asylsøknaden

Det kan ta lang tid å få svar på asylsøknaden. Barnet får en advokat som følger opp saken. Får barnet nei på asylsøknaden kan representanten og advokaten hjelpe barnet med en eventuell klage. Hvis barnet får endelig avslag hjelper vi barnet med reisen dit han eller hun skal, og sørger for at noen møter barnet.

Får barnet ja på asylsøknaden sin kan hun eller han bli i Norge. Barnet fortsetter å bo på omsorgssenteret til Bufetat finner en egnet kommune for bosetting. Her får de plass i døgnbemannet bofelleskap med andre barn eller i fosterhjem.

 

Tekst og kilde: Bufdir

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Asylsøker. Ensom og får ikke oppholdstillatelse. Hva gjør jeg?
Hei Så bra du tar kontakt med oss. Jeg forstår at du har det vanskelig om dagen. Mange unge i din situasjon syns det er vanskelig å finne seg til ...