Du kan snakke med foreldrene dine

Du kan snakke med foreldrene dine. Husk at det kan hende at fylkesnemnda har bestemt at du ikke skal ha så mye kontakt med foreldrene dine.

Hvis det er tilfelle, kan du snakke med kontaktpersonen din i barnevernstjenesten om hvordan kontakten mellom deg og foreldrene dine skal være.

Du kan snakke med fosterforeldrene dine

Du kan snakke med fosterforeldrene dine om alt du lurer på når du bor i fosterhjemmet.

De er dine nærmeste omsorgspersoner så lenge du bor hos dem.

Du kan ta kontakt med tilsynspersonen din

En tilsynsperson har som oppgave å følge med på at du har det bra i fosterhjemmet.

Uansett om du bor i fosterhjem hos noen i familien eller slekten din eller du bor hos noen du ikke kjente fra før, skal det finnes en tilsynsperson for deg. En tilsynsperson skal snakke med deg og du skal kunne snakke med ham om alt du lurer på.

FAKTA

Ring Alarmtelefonen på 116 111 - de vil hjelpe deg. Ring selv om du er i tvil!


Det er mange som kan ha behov for å kontakte Alarmtelefonen - alt fra behov for akutt hjelp til noen å prate litt med.
  • Alarmtelefonen er en nødtelefon: Ring om du trenger øyeblikkelig hjelp, det finnes hjelp å få der du bor.
  • Bør barneverntjenesten kontaktes?: Ring om du vil at barneverntjenesten skal kontaktes. Det er viktig å si ifra!
  • Om du lurer på om du trenger hjelp: Ring også om du lurer på om du trenger eller kan få hjelp. Ingen telefoner er for dumme!

Tilsynspersonen skal gi beskjed til barnevernstjenesten dersom han mener at du ikke har det bra i fosterhjemmet. Du skal kunne kontakte tilsynspersonen hvis du har behov for å snakke med ham. Tilsynspersonen skal besøke deg så lenge du bor i fosterhjemmet og helt til du er 18 år.

Ta kontakt med din tillitsperson

Om barnevernet har overtatt omsorgen for deg (det betyr at fylkesnemnda har bestemt det), kan du få en egen tillitsperson. Tillitspersonen skal styrke din rett til medvirkning, og gi deg en trygghet slik at du lettere kan gi uttrykk for dine synspunkter i barnevernssaken.

Dersom du ønsker det, kan tillitspersonen være til stede sammen med deg og støtte deg når barnevernstjenesten eller tilsynspersonen kommer på besøk, slik at du kan fortelle hvordan situasjonen i fosterhjemmet oppleves.

Saksbehandler/kontaktperson i barnevernstjenesten

Du kan når som helst og på en måte som passer for deg, kontakte din saksbehandler/kontaktperson i barnevernstjenesten. Du kan ringe, sende e-post eller møte opp på kontoret til barnevernstjenesten. Hvis du vil dra til barnevernstjenestens kontor, kan det lønne seg å si fra på forhånd, så ikke saksbehandler/kontaktperson er opptatt når du kommer.

Alarmtelefonen for barn og unge

Noen opplever dessverre omsorgssvikt, overgrep og vold hjemme. Er du en av dem eller kjenner du noen som har det slik?

Ring Alarmtelefonen på 116 111 - de vil hjelpe deg. Ring selv om du er i tvil!

Det er mange som kan ha behov for å kontakte Alarmtelefonen - alt fra behov for akutt hjelp til noen å prate litt med.

  • Alarmtelefonen er en nødtelefon: Ring om du trenger øyeblikkelig hjelp, det finnes hjelp å få der du bor.

  • Bør barneverntjenesten kontaktes?: Ring om du vil at barneverntjenesten skal kontaktes. Det er viktig å si ifra!

  • Om du lurer på om du trenger hjelp: Ring også om du lurer på om du trenger eller kan få hjelp. Ingen telefoner er for dumme!

Les en nyttig brosjyre om rettigheter for de som bor i fosterhjem.