Fosterforeldre er helt vanlige folk som har lyst og overskudd til å ta inn et ekstra barn i familien sin. Akkurat som andre foreldre, er alle fosterforeldre forskjellige.

Familie på tur (colourbox.com)
SLEKT: De fleste barn og unge synes det er fint å komme til noen de kjenner fra før. Derfor arrangerer mange kommuner møter eller familieråd, der familien og nettverket ditt aktivt involveres i å finne gode løsninger for deg.

Det vil sikkert være ting du både liker godt og ting du ikke liker så godt med fosterfamilien, og måten de gjør ting på.

Du vil uansett ha det trygt, og du blir kjent med andre måter å være familie på enn du kanskje er vant til fra din egen. Det kan være god kunnskap å ta med seg senere i livet.

Fosterforeldre kan være fra slekt og nettverk

Barnevernstjenesten vil alltid vurdere om du kan bo hos noen i slekten din eller noen andre du kjenner fra før.

De fleste barn og unge synes det er fint å komme til noen de kjenner fra før. Derfor arrangerer mange kommuner møter eller familieråd, der familien og nettverket ditt aktivt involveres i å finne gode løsninger for deg.

Må gjennom opplæring og godkjenning

Når det ikke er aktuelt å bo i fosterhjem i slekt eller nettverk, finner barnevernstjenesten frem til andre familier som kan være fosterhjem.

Alle som vil bli fosterhjem må gjennom en opplæring og godkjenning. Under opplæringen treffer de andre familier som også er interessert i å bli fosterhjem, og lærer hvordan de kan ta imot fosterbarn på en god måte.

Du har rett til å si meningen din

Du har rett til å få være med og bestemme hvem som skal bli fosterhjem for deg. Før et fosterhjem blir valgt, vil du og foreldrene dine få informasjon om familien som er aktuell.

Som regel vil både du og foreldrene dine få være med på ett eller flere besøk hjemme hos familien, slik at alle bedre kan gjøre seg opp en mening om forslaget.

Før du flytter inn vil barnvernstjenesten og fosterfamilien lage en avtale om oppgaven som fosterhjem. I den avtalen vil det stå hva fosterforeldrene kan bestemme over, og hva foreldrene dine kan bestemme selv om du ikke bor hjemme. Denne avtalen skal gås gjennom en gang i året.

Her kan du lese mer om rettigheter for deg som bor i fosterhjem.

Egen tilsynsperson

Det er kommunen som til slutt godkjenner hver familie til hvert barn, og som har ansvar for å følge med på at oppholdet blir bra.

Til hjelp med denne oppgaven blir det

Det blir oppnevnt en tilsynsperson som kommer hjem til deg i fosterhjemmet for å snakke både med deg og fosterforeldrene dine. Tilsynspersonen har som oppgave å følge med på at du har det bra.


Skrevet av Bufdir (Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet)

Sist oppdatert: 09.06.2021

Kilder:

Bufdir.no

Offentleg og kvalitetssikra
Familie på tur (colourbox.com)
SLEKT: De fleste barn og unge synes det er fint å komme til noen de kjenner fra før. Derfor arrangerer mange kommuner møter eller familieråd, der familien og nettverket ditt aktivt involveres i å finne gode løsninger for deg.
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Hva er et fosterhjem?

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn og ungdom som av forskjellige grunner ikke kan bo sammen med foreldrene sine.

Fosterfar og gutt ute på tur (foto: Tine Poppe / bufdir.no))
Aktuelt

Å nei, ikke mensen nå!

Skal du ha mensen akkurat den uka du skal på badeferie? Her er noen tips hvis det passer dårlig med mensen akkurat nå.

Skal sette inn tampong på badet (ung.no)

Hva skjer hvis du ikke består alle fag?

Har du strøket på eksamen eller ikke fått godkjent et fag på VGS? Her kan du lese om konsekvensene av det – og hvordan du kan komme deg videre.

Norges grunnlovsdag - 17. mai

17. mai feirer vi Grunnloven og at Norge er et demokrati hvor alle borgerne har de samme rettighetene.

17. mai-tog (foto: colourbox.com)