Hopp til hovedinnholdet

Barn/ungdom som bor i utlandet

Verdenskart
BARN I UTLANDET: Barnevernet i Norge kan ikke hjelpe barn og familier som flytter til utlandet. Er de bekymret for et barn kan de likevel sende en bekymringsmelding til barnevernet i vertslandet, slik at de kan følge opp saken videre.

Er det noen som helst organisert oppfølging av barn som bor i utlandet fra norske myndigheters side?

Offentlig og kvalitetssikret
Verdenskart
BARN I UTLANDET: Barnevernet i Norge kan ikke hjelpe barn og familier som flytter til utlandet. Er de bekymret for et barn kan de likevel sende en bekymringsmelding til barnevernet i vertslandet, slik at de kan følge opp saken videre.

Dette gjelder alle grupper norske barn som av ulike grunner oppholder seg i utlandet som følge av foreldrenes arbeide/bosetting/engasjement utenfor Norge.

For barn av voksne som jobber på utenriksstasjoner i andre land

Når det gjelder departementer med ansvar for utestasjoneringer opplyser både Utdanningsdepartementet (UD) og forsvarsdepartementet(FD) å ha rutiner for å ivareta sine ansatte og deres familier både før, under og etter utenlandsoppholdet.

Skole/språk/undervisning

Departementene er enige om at det først og fremst er på områdene skole/språk/undervisning i utlandet at barna kan få til dels store problemer, og at barn med spesielle behov, fysisk, psykisk og sosialt er i en særlig utsatt posisjon. Dette samsvarer med opplysningene IBAN kan gi.

Legge opp best mulig undervisning

Kunnskapsdepartementet (FD) har ansvaret for godkjenning av, tilskuddet til og tilsynet med de private skolene i utlandet. UFD v/fylkesmannen i Oslo og Akershus har en pedagogisk-psykologisk tjeneste for skoler i utlandet som skal hjelpe til ved vurderinger av elevers behov for spesialundervisning og hjelpe skolene i arbeidet med å legge opplæring til rette for elever med særskilte behov. Hvis det er nødvendig å styrke tilbudene til utsatte barn ser de at det er best å gjøre dette i samarbeid med skolene i stedet for å bygge ut et nytt hjelpapparat.

Hvor skal man ta kontakt om det ikke går så bra?

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget en veileder om hvor barn og voksne kan henvende seg dersom det oppstår problemer. Denne veilederen blir sendt ut til skoler der det går norske elever, til norske utenriksstasjoner, sjømannskirker og til turoperatører som selger langtidsopphold. Dermed vil den kunne nå også de barna som ikke har tilknytning til norske utenlandsskoler.

Barnevern i andre land

Barnevernets mulighet til å hjelpe barn som bor i andre land er begrenset ettersom norsk barnevernlovgivning bare gjelder så lenge barnet oppholder seg i Norge.

Om familien er kjent for barneverntjenesten før utreise, kan kommunen sende en bekymringsmelding til barnevernet i vertslandet med anmodning om å følge opp familien. Det vil likevel være opp til barnevernmyndighetene i det landet man er i om og eventuelt på hvilken måte saken skal følges opp.

 

Kilde: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvordan er det engelske skolesystemet?
Hei Så spennende at du skal flytte til England og gå på skole der! Det blir nok veldig kjekt og lærerikt. Det er mange av spørsmålene dine vi ...
Kan jeg enkelt komme tilbake til Norge etter utenlandsopphold?
Hei Takk for at du skriver til oss. Det er som utgangspunkt ikke noe i veien for at du flytter ut av Norge og bor i Spania i to måneder for så å ...
Jeg har lyst til å bo i Australia i ett år etter jeg er ferdig med skolen
Hei! Tusen takk for at du skriver til oss, gutt 16 år! Det er mange ungdommer som har lyst til å reise ut i verden etter at de er ferdige med vide...
Jeg er 16 år og moren min ønsker å flytte utenlands. Jeg trives i Norge og ønsker å fortsette å utvikle meg her, men er det en mulighet for at jeg kan flytte alene?
Hei jente! Det er fint at du skriver til oss i ung.no! Du ønsker å fortsette å bo i Norge selv om moren din vil flytte til utlandet. Etter barnel...
Har jeg rett til å bo like mye hos faren min som hos moren min?
Hei Takk for at du skriver til oss! Jeg skjønner godt at du ønsker å se faren din mer! Det virker veldig lite å bare se han en gang i året derso...
Jeg vil flytte til Vietnam og ikke være norsk statsborger lenger.
Hei Hvis du ønsker å flytte til Vietnam kan det være lurt å kontakte den norske ambassaden i Vietnam. De kan trolig svare deg på hva du trenger ...
Skal jeg flytte?
Hei Dette høres ut som en utrolig spennende tid for deg! Likevel forstår jeg godt at dette er et vanskelig valg ,- det vil jo tross alt påvirke li...
Kan jeg gå tiende for å få vitnemål?
Hei Ungdom som har gjennomgått grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til videregående opplæring, det kalles ungdomsrett. De...
Kan jeg gå på videregående i Norge?
Hei For å være kvalifisert for videregående skole må du først ha fullført grunnskolen. Du må enten ha fullført tiårig grunnskole i Norge, el...
Jeg har flyttet til Danmark og sliter med både å tørre og snakke, og å komme meg inn på læringsplatformen de bruker
Hei Så spennende at du har flyttet til Danmark! Og fint at du har fått nye venner, selv om de er et år yngre enn deg i klassen.  Når det gjelde...
Er det vanskelig å bli statsborger i Storbritannia?
Hei, det høres ut som at du sliter med motivasjonen og er ganske skolelei. Det var synd å høre, men vit at du er langt fra alene om dette. Slike t...
En venn av meg skal flytte til utlandet, mister de sine rettigheter?
Hei Takk for at du skriver til oss! Det er forståelig at du er bekymret for vennen din og at du kommer til å savne henne. Du har mange spørsmål ...
Må jeg ta 10. på nytt?
Hei Det er litt avhengig av hva slags skole du går på i Somalia, men hvis du flytter tilbake til Norge vil du få rett til opplæring her. Kriteri...
Kan jeg søke på videregående i Norge?
Hei og beklager tregt svar Det er vanskelig å svare deg konkret, for her er det så mange forhold som kan spille inn. Generelt kan vi si, for å ha ...
Se alle