Hopp til hovedinnholdet

Hva er barnevernet?

colourbox.com
STØTTE: Barnevernet skal hjelpe barn, unge og familier i vanskelige situasjoner. Barnevernet skal gi foreldre støtte slik at de skal kunne gi sine egne barn god omsorg.

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Men hvis de ikke får det helt til, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Du kan ringe alarmtelefonen, tlf: 116111 eller kontakte barnevernvakta om du trenger hjelp nå.

Offentlig og kvalitetssikret
colourbox.com
STØTTE: Barnevernet skal hjelpe barn, unge og familier i vanskelige situasjoner. Barnevernet skal gi foreldre støtte slik at de skal kunne gi sine egne barn god omsorg.

[Les teksten på nynorsk]

Det viktigste for barnevernets arbeide er at det man gjør for å hjelpe familien skal være til barnets beste. Hvis barn og foreldre har interesser som går mot hverandre, er det hensynet til barnet som er avgjørende. Dette er nedfelt i barnevernloven.

Skal helst bo hjemme

Barn skal bo hjemme dersom det er mulig. Og barnevernet skal gjøre det de kan for å hjelpe til i hjemmet slik at det skal bli godt å bo der for alle. Det er det kommunale barnevernet som gjør vurderingen om barnets oppvekstvilkår er gode nok. Det statlige barnevernet (Barne-, ungdoms- og familieetatetn, Bufetat) kan bidra med råd og hjelp til det kommunale barnevernet.

 

Hjelp og støtte

Barnevernet skal først og fremst gi hjelp og støtte slik at foreldre selv skal kunne gi sine barn god omsorg. Hjelp og støtte kan f eks gis i form av ulike hjelpetiltak i hjemmet, avlastning i form av besøkshjem, støttekontakt og barnehageplass.

 

Ansvar for å gripe inn

Hvis hjelpetiltakene hjemme ikke holder for å dekke barnas behov, har barnevernet også et ansvar for å finne andre muligheter for barnet. Det kan f eks være nødvendig å finne en god plass utenfor hjemmet hvor barnet kan være for en kortere eller lenger periode. Dette kan skje med eller uten foreldres samtykke. Hvis barnevernet ser at et barn har det bedre ved å bo utenfor hjemmet, men uten at foreldrene er enige, må det fattes et vedtak om dette i Fylkesnemnda for sosiale saker.

 

Barnevernssaken starter i kommunen

Det er barneverntjenesten i kommunen som først starter en undersøkelse om et barn eller en familie trenger hjelp og støtte. Mange undersøkelser starter ofte etter at foreldrene selv har kontaktet barnevernet, og mange ungdommer tar også selv kontakt. Barnevernet får også henvendelser fra andre instanser og fra privatpersoner som er bekymret for et barns situasjon.

 

Finne årsakene

Det skal alltid legges vekt på å finne årsakene til det som er vanskelig og så skal dette tas opp med foreldre og barn. Det er alltid hensynet til barnets beste som skal bestemme hvilke hjelpetiltak som settes i gang.

Barnevernet har i hovedsak tre måter å arbeide på i forhold til barn, unge og deres familier:

  • Generell forebygging
  • Konkrete hjelpetiltak til familien
  • I svært alvorlige tilfeller; omsorgsovertakelse

 

Du finner mer om barnevernet på Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og på barnevernet.no.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg ble dumpet av typen, jeg har nesten ikke venner og er blitt tatt vekk fra moren min. Det er veldig vondt.
Hei Jente 16 år. Takk for dine ord til Ung.no.Jeg forstår at du er lei deg. Det er en stor krise i livet å bli tatt bort fra moren sin. Nå har du...
Hva skal til for at barnevernet tar fra meg et barn?
Hei Takk til deg som skriver til oss i ung.no.  For at barnevernet skal kunne ta et barn ut av en familie mot foreldrenes vilje må det foreligge e...
Satser for besøkshjem
Hei Dersom noen ønsker å være avlastningshjem eller besøkshjem for et barn, vil de få godtgjøring for dette. Jeg legger ved link til satsene sl...
Familien min har det vanskelig
Hei Det høres ut som om at dere er i en vanskelig situasjon, og at det har vært sånn en stund. Du beskriver at familien din tidligere både har ha...
Må jeg bo hjemme mens barnevernet vurderer adopsjon?
Hei Det høres ut som om barneverntjenesten arbeider med å undersøke hvordan du har det hjemme. I en undersøkelsesfase tar barneverntjenesten ko...
Vennen min har det ikke bra hjemme, hvordan kan jeg hjelpe henne?
Hei! Det du gjør allerede er kjempebra - du er der for henne! Du bekymrer deg for henne og viser at du bryr deg om henne. Hvis barnevernet allerede ...
Hva gjør barnevernet v mistanke om rus?
Hei Når barneverntjenesten mottar melding om at foreldre ruser seg, blir det vurdert at det må opprettes en undersøkelse. Med undersøkelse menes ...
Kan man selv bestemme hvem man vil bo hos når man ikke kan bo hjemme?
Hei jente 13. Du skriver at du bor i beredskapshjem akkurat nå, men at du helst vil bo hos mormor eller tante. Dersom du rømmer til dem, kan barnev...
Jeg ønsker å slutte å bruke hijab, men mamma sier NEI.
Hei Du er 15 år og kan velge fritt om du vil bruke hijab eller ikke. Forstår at det er vanskelig å ta den av når moren din truer deg. Prøv å s...
Kommer mamma til å få vite at det er jeg som ringte barneverntjenesten?
Hei Det høres ut som at det er viktig at barneverntjenesten får vite om hvordan du har det hjemme. Foreldre har ikke lov til å utsette barn for vol...
Jeg er ei jente som har en veldig lett grad av psykisk utviklingshemming. Kan jeg leve et normalt liv med barn eller blir barnevernet involvert?
Hei jente 20 år Så fint at du tar kontakt med oss på Ung.no og forteller oss hvordan du har det. Jeg syns det høres ut som du har fått til mye o...
Kan jeg få en ny familie?
Hei Jeg vil anbefale deg å ringe til barnevernet eller familievernkontoret i kommunen der du bor. Da kan du få hjelp til å få det bedre og kanskj...
Jeg blir behandlet som et stort problem på skolen. Læreren kaller meg stygge ting, hun er også rådgiveren på skolen. Instinktet sier jeg skal slå tilbake rett og slett...
Hei Jente 16 år. Takk for at du skriver til oss i Ung.no.Du skriver at du har slitt på skolen hele livet. Du skriver at du faktisk har blitt misha...
Mine foreldre skal sende meg til hjemlandet. Hva skal jeg gjøre?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.  Dette høres veldig vanskelig ut for deg. Det at du skriver du er redd, får meg til å lure på om du ...
Politiet har meldt til barnevernet - hva skjer?
Hei Du spør hva du kan forvente deg fra barneverntjenesten etter at politiet kom hjem til deg fordi du ringte og meldte om bråk hjemme hos dere. N...
Jeg har aldri hatt det bra hjemme
Hei! Det er trist å lese at du har det vanskelig hjemme. Et hjem skal oppleves trygt og godt, og barn og ungdom skal oppleve at foreldrene har omsor...
Hvordan kan jeg komme meg inn på en institusjon /akuttsenter fortest mulig?
Hei Du må kontakte barneverntjenesten i den kommunen du bor i og fortelle hvordan du har det og be om hjelp der. Barneverntjenesten vil da vurdere o...
Kan barnevernet ta et barn fra hjemmet fordi barnet ikke har det bra?
Hei Barnevernets oppgave er å gi hjelp og støtte til barn og foreldre som trenger det slik at barnet kan få en god oppvekst. Dersom barnevernet er...
Mamma og pappa sier stygge ting om meg og til meg. Hva skal jeg gjøre?
Hei og takk for spørsmål. Det er ikke greit det du forteller om. Du skriver at moren og faren din sier stygge ting om deg og til deg. Du fortell...
Se alle