Hopp til hovedinnholdet

Tvangsplassering

Gutt med sekk
TVANGSPLASSERING: Barn med alvorlige atferdsvansker kan plasseres i institusjon uten eget samtykke.

Et barn eller en ungdom kan plasseres i en institusjon for observasjon, undersøkelse og korttidsbehandling i opptil fire uker dersom han/hun har vist alvorlige atferdsvansker ved:

 • alvorlig eller gjentatt kriminalitet
 • han/hun har misbrukt rusmidler over tid
 • eller har vist alvorlig atferdsvansker på annen måte, f.eks. ved prostitusjon
 • Offentlig og kvalitetssikret
  Gutt med sekk
  TVANGSPLASSERING: Barn med alvorlige atferdsvansker kan plasseres i institusjon uten eget samtykke.

  Les teksten på nynorsk.

   

  Hvem avgjør?

  Barn og ungdom med alvorlig atferdsvansker kan tvangsplasseres på institusjon. Det vil si at barnet kan plasseres på institusjon uten at barnet selv eller hans/hennes foreldre er enig. Reglene for når slikt tiltak kan iverksettes fremgår av barnevernloven § 4-24. Hvis barnet trenger mer langvarig behandling kan fylkesnemda avgjøre om barnet skal plasseres i behandlings- eller opplæringsinstitusjon i opptil 12 måneder. I spesielle tilfeller kan denne tiden forlenges med opptil 12 nye måneder. Det kreves nytt vedtak dersom tiden skal forlenges. Barneverntjenesten skal fortløpende følge opp plasseringen.

  Alle tvangsplasseringer skal behandles av fylkesnemnda etter særskilte regler.

  Samtykke fra ungdommen selv

  Barn med alvorlige atferdsvansker kan også samtykke til (si seg enig i) plassering på institusjon for kortere eller lengre tid. Dette følger av barnevernloven § 4-26. Etter at barnet har fylt 15 år er barnets samtykke tilstrekkelig. Før barnet har fylt 15 år må også de som har foreldreansvaret for barnet samtykke. Dersom barnet trekker sitt samtykke tilbake kan institusjonen likevel holde barnet tilbake i inntil 3 uker.

  Slike 'samtykkeplasseringer' vedtas av den kommunale barneverntjenesten, og skal ikke behandles av fylkesnemnda.

  Du finner mye mer om barnevernet på hos barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

  Var dette til hjelp?
  Var dette til hjelp?