Zelda © Lina Neidestam, distr. strandcomics.no
Brosjyra vår inneholder informasjon om et utvalg av temaene på ung.no. Den er illustrert med striper fra Zelda, og passer godt for skoleklasser og helsestasjoner.