Hopp til hovedinnholdet
Zelda © Lina Neidestam, distr. strandcomics.no
Zelda © Lina Neidestam, distr. strandcomics.no

A-Å

Hva er bistand?

hender jordklode (colourbox.com)
Hender jordklode

De siste tiårene har det vært en raskere reduksjon i andelen fattige enn noen gang tidligere i historien. Allikevel lever mer enn 1,2 milliarder mennesker i ekstrem fattigdom.

Offentlig og kvalitetssikret

1,2 milliarder lever for mindre enn 8 kroner dagen

Mer enn 500 millioner mennesker bor i verdens 48 minst utviklede land (LDC-landene). 33 av disse landene ligger i Afrika. 3,1 milliarder mennesker lever på mindre enn to dollar per dag - eller cirka 16 norske kroner, 1,2 milliarder lever for mindre enn én dollar - eller cirka 8 norske kroner.

 

FNs bærekraftmål

FNs bærekraftsmål er en felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Planen består av 17 mål.

De 17 målene kan du lese om her.

 

Hva er bistand?

Norge - og en rekke andre land - bidrar med bistand til ulike utviklingsland i verden. Bistand er økonomiske overføringer og annen hjelp, og du kan lese mer om hva Norge gjør rundt omkring i verden hos NORAD.

Målet med bistand å bedre de økonomiske, sosiale og politiske kår i u-landene. I tillegg til å gi nødhjelp til de som sulter, skal man gjennom bistand til landene jobbe for fred og økt demokrati, der folket selv kan være med å bestemme. Derfor er det viktig at landene som mottar bistand, om det er i form at mat, utstyr eller råd og hjelp, samarbeider med de landene som gir bistand.

 

Les mer om hva bistandshjelpen går til her.

 

Hjelp til selvhjelp

Norge ønsker at hjelpen vi gir skal føre til at mottakerlandene på sikt skal kunne klare seg selv, med egne krefter.

 

Hovedmålene med bistand er:

  • Bekjempe fattigdommen og bidra til varige bedringer i levekår og livskvalitet, og dermed fremme større sosial og økonomisk utvikling og rettferdighet nasjonalt, regionalt og globalt. Sysselsetting, helse og utdanning står sentralt
  • Bidra til å fremme fred, demokrati og menneskerettigheter
  • Fremme forsvarlig forvaltning og utnyttelse av jordas miljø og biologiske mangfold
  • Bidra til å forebygge nød og lindre nød i forbindelse med konfliktsituasjoner og naturkatastrofer
  • Bidra til å fremme like rettigheter og muligheter for kvinner og menn på alle områder i samfunnet

 

Ulike typer bistand

Det finnes mange former for bistand.

  • Stat-til-stat bistand for å støtte myndighetene. Hovedgrunnen for å gi bistand til offentlige myndigheter i mottakerlandene, er at det er de som har ansvaret for å skape utvikling i sine land.
  • Multilateral bistand for å nå mange. Hovedargumentene for å benytte de multilaterale organisasjonene - som FN, Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene - er å bidra til felles finansiering av globale forpliktelser på en rasjonell måte. Gjennom støtten til multilaterale organisasjoner bidrar Norge også i land der det ikke er et bilateralt samarbeid.
  • Bistand gjennom frivillige organisasjoner for å nå spesielle grupper. Mange bistandsorganisasjoner er profesjonelle bistandsaktører med prosjekter og partnere i mange land. Organisasjonene er operatører for nødhjelpsinnsats, entreprenører som bygger og driver infrastruktur, politiske aktivister og leverandører av sosiale tjenester.
  • Bistand gjennom næringslivet og handel. Et levedyktig næringsliv er en forutsetning for økonomisk og sosial utvikling. Næringslivet er en sentral partner i norsk innsats for å skape bærekraftig økonomisk vekst i utviklingsland.

 

Hjelp direkte til mottakerland

Den delen av bistanden som går direkte fra Norge til det enkelte samarbeidsland (bilaterale bistand), blir som oftest administrert av Direktoratet for utviklingshjelp, NORAD, på vegne av Utenriksdepartementet (UD), som er ansvarlig. Bistanden skal være med på å hjelpe de land Norge har valgt som samarbeidspartnere i Afrika, Asia og Mellom-Amerika, til å finne ut hva som best kan hjelpe deres land. Mye av hjelpen som kommer fra norsk utviklingshjelp skal derfor brukes til kompetansebygging, utdannelse og helse.

Norsk bistand har de siste årene hatt stor fokus på 'produktive tiltak', slik som produksjon og sysselsetting (skaffe arbeidsplasser og få folket i arbeid), låneordninger og andre økonomiske støtteordninger.

 

Naturkatastrofer

De seneste år er en stor del av Norges bistand gitt som nødhjelp i forbindelse med naturkatastrofer. Å redde liv vil alltid være det viktigste. I nært samarbeid med bl.a. FN (Forente Nasjoner) må vi regne med å gi store bidrag på dette området også i fremtiden. Den norske humanitære bistanden gis hovedsakelig gjennom FN-systemet og det internasjonale Røde Kors, samt de frivillige organisasjonene, bl.a. Norges Røde Kors, Flyktningerådet, Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp.

 

Kilde: Utenriksdepartementet, FN-sambandet og NORAD

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
lili
2
23.05.2016 19:52:46
hva er mot bistand
Anonym
1
18.04.2015 22:38:11
"1,2 milliarder lever for mindre enn 8 kroner dagen." Det er helt utrolig hvor urettferdig ting er fordelt! Blir helt kvalm...
Lisa
2
07.04.2015 02:04:43
Denne artikkelen var perfekt for oppgaven min! Tusen takk
tilbake til fortiden...
2
18.04.2014 23:29:11
dette er tragisk det som skjer ute i verden! jeg tenker sånn at hvorfor må menneskene i den vestlige verden prøve å gjøre livet så moderne som mulig når man bare kan leve av det jorda gir som for eks: samene, maorinere, aborginiene, buskmennene, inuittene, det fjellfolket som lever i himalaya, beduinene, de forskjellige indianerne, mongolerne og det fjellfolket i sibir. så jeg sier: hvorfor importere fancy mat og andre ting fra utlandet når man har tilgang på mat og klær som man kan finne rett utenfor døra (ihvertfall hvis man bor ved en skog O.L.).
Halla
11
10.05.2011 10:15:14
Dette var tragisk! det står jo ikke hva bistand er? n00b!
Lisa
2
07.04.2015 02:05:24
Bistand er økonomiske overføringer og annen hjelp til utviklingsland
Maia
3
09.06.2013 20:01:45
står jo i den andre lilla ruten?!
TAKK
3
03.05.2011 10:41:00
Tusen takk for hjelpa! Leksene ferdig på 0,0
Ante-Cato Finnlugg
2
17.12.2010 12:06:58
denne teksten hjalp heldigvis mye til oppgaven vi skulle gjøre :D
.........
1
22.09.2010 15:37:00
Da var leksene mine gjort. Tusen takk! :D
Sanne
0
04.11.2010 08:43:20
HAHA, dødsbra xD
Redaksjon-Nord
4
05.05.2010 11:50:22
Dette hjalp desverre lite! er ikke ren fakta om hva det er!
Anna
1
12.04.2010 10:20:00
Det finnes da flere typer bistand enn sektorstøtte og budsjettstøtte.
Redaksjon-Sør
1
06.01.2010 09:01:34
Dette hjalp oss lite, men ellers takk! :D
Mia
4
05.01.2010 17:50:00
Til Ung: Jeg ser på denne setningen som du har skrevet og grøsser: "Hva vil skje med matforsyningen fra utlandet til Norge om 20 år når de som produserer maten i utlandet har brukt for maten selv?" Ja, hva så? De har da ikke ansvar for å fore oss! Allerede så eksporterer en god del u-land så mye av maten sin at de sitter igjen med for lite selv. Norge vil aldri ha noe problem med å brødfø seg selv, men med tanke på klima så bør vi absolutt redusere vårt forbruk.Du kritiserer kvinnene i u-land for å føde for mange barn, er du klar over hvor mange av disse som dør din lille egoist....nei antagelig ikke! I mange land er det faktisk slik at du er avhengig av å føde mange barn slik at noen klarer å vokse opp og brødfø deg i alderdommen.Synes det er skremmende at ungdom i norge sitter med så lite kunnskap som du i 2010.
Ung
5
30.05.2009 20:10:32
I over 60 år har vestlige land gitt bistand og uhjelp til fattige land, uten at det har blitt så mye bedre. Den største feilen er korrupte ledere, både i vestlige land (de vil ha jobb i FN, Nato, WHO, EU) og i mottakerlandene (de og deres venner vil bli rike). En annen stor feil er at mens vestlige kvinner føder færre enn 2,1 barn per kvinne (folketallet synker litt) så føder ikke-vestlige kvinner betydelig flere barn. Hver eneste dag øker antall mennesker i verden med minst 200 000 personer, det blir altså 73 millioner flere mennesker på jorden hvert eneste år og antallet øker kraftig! Dette gjør at det blir konflikter, kamp om makt og ressurser som land/jord, mat og vann. Overbefolkning og konflikter gir økte behov for bistand, men hvordan skal dette gå? Se på Norge, vi har mat nok til 2,5 millioner mennesker. Det vil si at vi importerer mat til 2,5 millioner mennesker også (vi er snart 5 millioner mennesker i Norge). Hva vil skje med matforsyningen fra utlandet til Norge om 20 år når de som produserer maten i utlandet har brukt for maten selv? Hva vil skje om det også årlig er flyttet 70 000 nye mennesker til Norge i de 20 neste årene, da er det nesten 6,5 millioner mennesker i Norge og vi kun kan produsere mat til 2,5 millioner mennesker selv. Kan vi om 20 gi uhjep til andre, når 4 millioner i Norge ikke vil ha mat? Det jeg har lært er at bistand alene ikke løser noe, vi må få vekk korrupte ledere og politikere og vi må heller gi hjelp i nærområdene og stille betingelser om en bærekraftig familiepolitikk (ikke flere barn enn de har mat til i landet). Skremmende "utvikling", men vi må tørre å snakke om dette ellers kan det gå oss fryktelig galt.
bennyBlastern
0
08.09.2016 13:57:16
kall meg et glanshode aaah!
Solo
0
19.05.2009 20:30:01
Kjempegod tekst!
chørp
0
23.02.2009 10:35:22
dette hjalp!!! takker
thenerd
0
09.12.2008 17:47:48
Tusen takk, for denne tksten, hjalp meg virkelig ;D
Bollla
0
01.04.2008 17:52:52
Tusen takk for denne artikkelen! Den hjalp meg skikkelig! :::::::::::::::::::::::::::::)
Anna
0
07.02.2008 18:59:48
Hei. Ville bare si at denne artikkelen, eller teksten hjalp meg med leksene mine. Tusen takk.

Spørsmål og svar

Hvordan kan jeg være med på å gjøre verden til et bedre sted?
Hei   Så fint at du har lyst til å gjøre en forskjell og gjøre verden til et bedre sted! Det høres ut som at du har lyst til å hjelpe til med...
Gutt, vil gjerne være fadder for et barn.
Hei Så flott at du ønsker å bli fadder for et barn som trenger din hjelp!De ulike fadderorganisasjonene hjelper barn på litt ulike måter, men de...
Hvor mye bistand gir vi til Kina?
Hei Vi har ikke oversikt over hvor mye Norge gir i bistand til Kina, men jeg ville sjekket på nettet var jeg deg, kanskje du kan finne det på norad...
Lyst til å jobbe internasjonalt.
Hei og takk for spørsmål!  Det finnes mange muligheter ift. å jobbe internasjonalt, med bistand, fattigdomsproblematikk etc. Ulike arbeisplasser ...
Blir forledrene mine skuffa over utdanningsvalget mitt?
Hei og takk for spørsmål! Du skriver at foreldrene dine har sagt til deg at du må gjøre hva du vil, og da synes jeg du skal høre på det! Jeg er...

ukens tema

Skolehverdag

kommentar

#forhomofile: Jeg synes det er helt fantastisk når folk er åpne homofile. Flere ganger møter jeg folk og tenker, skulle ønske de var hetero, for de er jo DRITKULE. Men først å fremst, hvis du er homofil, ikke vær redd for å komme ut av skapet. Jeg tror ikke folk tror det er så rart som du kanskje forestiller deg. Og hvis folk har et problem med homofile, har de ett seriøst problem med hjernen sin også. Det å være homofil er like normalt som det å være hetro. Folk som ikke greier å skjønne dette, greier heller ikke å sette seg inn i den moderne verden. Det kan selvfølgelig være et lite sjokk for venner, familie og dine nærmeste, men hvis de godtar deg som du er, så godtar de dette også. Det burde de i hvertfall. Sånn som vi lever nå så synes jeg egentlig at det er unødvendig å måtte si at det er helt greit å være homofil, lesbisk, trans .osv. Dette burde folk skjønne fra før. Hvis sånn du er ikke skader noen eller særer noen så må du vise det. Verden trenger flere originale personer. Jeg går på en skole der nesten alle er klonet. Det er bare dure klær og dyre ting, og nesten alle de som er populære er kjempeslemme. Sånn burde det ikke være Lik denne kommentaren hvis du er for en ny og bedre verden. Les innlegg Liten pil høyre